Internasjonal politikk

Verdens lyspunkter: Ikke-vold

Verdens lyspunkter: Ikke-vold

Fredsforsker Kristan Berg Harpviken mener ikke-vold er i framgang.

- I en tid da volden ser ut til å vinne fram som virkemiddel, der stadig flere mister livet i terror eller væpnet konflikt, er det oppmuntrende å høre på forskerkolleger som kan dokumentere at ikkevolden faktisk er på fremmarsj, at andelen politiske konflikter der ikkevoldelig protest får forrang er stadig økende, sier Kristian Berg Harpviken til Dagsavisen.

- Når forskningen samtidig viser at ikke-voldelig protest over tid gir dobbelt så stor mulighet for å få sine krav innfridd, så er det all grunn til å feire dette. Og enda viktigere: fordi oppmerksomheten er stor om vold og grusomheter, men langt mindre om de stille og fredelige omveltningene, er det grunn til å minne oss selv om dette, mener Harpviken.

- Et godt eksempel i 2015 er de fredelige masseprotestene i Guatemala som startet i april i år, og som har ført til at president og visepresident nå sitter arrestert, med korrupsjonsanklager rettet mot seg, sier Harpviken.

Kommentarer   

#1 Egil Lejon 27-12-2015 11:34
Du verden for ein naivitet!
#2 Per Magnus Øgård 27-12-2015 11:36
Tja, hvorfor det? Vi vet at vold i samfunnet overrapporteres til oss vanlige folk gjennom både tradisjonelle og digitale medier i forhold til tidligere tider. Men det er faktisk slik at det har vært nedgang i hard kriminalitet blant annet i USA, men inntrykket vi sitter med er det motsatte på grunn av programmer som Cops Reloaded og lignende. Og fengsler overfylte av folk som sitter på lange straffer for småting.

Kall det gjerne naivt, jeg foretrekker å kalle meg optimist. Det er i alle fall ikke vanskelig å trykke liker på denne posten.
#3 Kjellbjørg Lunde 27-12-2015 13:12
Viktig å få fram det positive som skjer, elles kan vi misse trua på at det nyttar å kjempe for rettferd og fred der det ser mørkast ut !
#4 Claudia Wakim 27-12-2015 13:46
Takk.
Jeg håper virkelig noen fra Fredsforskninge n stiller på Forsvarets _Skkerhetskonfe ranse 2016.

facebook.com/.../...

Det bør være en ikkevoldelig vinkel til dette møtet.
Mvh
#5 Torodd Lybeck 27-12-2015 17:28
Ja, det er vel ingen til no som har løyst ei einaste konflikt med vald og krig, så det er all grunn til å søkje meir fruktbare løysingar - naive eller ikkje. Jamfør dei tunisiske fredsprisvinnar ane av i år!

You have no rights to post comments