Internasjonal politikk

Verdens lyspunkter: Ikke-vold

Verdens lyspunkter: Ikke-vold

Fredsforsker Kristan Berg Harpviken mener ikke-vold er i framgang.

- I en tid da volden ser ut til å vinne fram som virkemiddel, der stadig flere mister livet i terror eller væpnet konflikt, er det oppmuntrende å høre på forskerkolleger som kan dokumentere at ikkevolden faktisk er på fremmarsj, at andelen politiske konflikter der ikkevoldelig protest får forrang er stadig økende, sier Kristian Berg Harpviken til Dagsavisen.

- Når forskningen samtidig viser at ikke-voldelig protest over tid gir dobbelt så stor mulighet for å få sine krav innfridd, så er det all grunn til å feire dette. Og enda viktigere: fordi oppmerksomheten er stor om vold og grusomheter, men langt mindre om de stille og fredelige omveltningene, er det grunn til å minne oss selv om dette, mener Harpviken.

- Et godt eksempel i 2015 er de fredelige masseprotestene i Guatemala som startet i april i år, og som har ført til at president og visepresident nå sitter arrestert, med korrupsjonsanklager rettet mot seg, sier Harpviken.