Internasjonal politikk

Lys i mørket?

Lys i mørket?

Spørsmålet stilles av fredsforsker Nils Petter Gleditsch.

"Vi skal ikke på noen måte undervurdere de mange problemene rundt om i verden. Men vi må også kunne ta inn over oss de positive nyhetene – spesielt for å lære hva vi har gjort riktig, så vi kan gjøre mer av det," sier han, og framhever blant annet:

"Tallet på ikkevoldelige konflikter stiger sterkere enn tallet på væpnede konflikter. Når autoritære regimer blir utfordret med ikkevoldelige midler, er det større sannsynlighet for at en regimeendring går i en demokratisk retning og mindre sannsynlighet for borgerkrig.

Og i samme gate: Dialogkvartetten i Tunisia – både for det den oppnådde og fordi arbeidet ble anerkjent av Nobelkomiteen.

Den internasjonale klimaavtalen representerer et klart skritt framover mot at statene påtar seg en felles forpliktelse for å begrense den globale oppvarmingen.

Sluttrapporten for tusenårsmålene slår fast at den ekstreme fattigdommen i verden er kraftig redusert og at barnedødeligheten er halvert siden 1990."

Les hele hans gjesteblogginnlegg nedenfor.

 

Lys i mørket?

Innimellom de mange dramatiske og negative nyhetene, er det også en del positive trekk å notere om 2015:

Trass i at tallet på drepte i væpnede konflikter er gått opp de siste årene, ligger verden fortsatt godt under de mange toppene fra den kalde krigen (Korea, Vietnam m.fl.).

Stormaktene synes langsomt å bevege seg i retning av en felles forståelse av at det må finnes en politisk løsning i Syria.

De aller fleste væpnede konflikter inntreffer nå i muslimske land, og de fleste døde er muslimer drept av andre muslimer. Men av de fem landene med størst muslimsk befolkning er det fire (Bangladesh, Egypt, India, Indonesia) som har unngått større væpnede konflikter i over et tiår.

Fredsforhandlingene i Colombia tyder på at den siste store væpnede konflikten på den vestlige halvkule nå kan bli avsluttet.

Presidentene i Kina og Taiwan møttes for første gang siden landet ble delt i 1949. (De tiltalte hverandre riktignok bare som ‘herr’.)

Tallet på ikkevoldelige konflikter stiger sterkere enn tallet på væpnede konflikter. Når autoritære regimer blir utfordret med ikkevoldelige midler, er det større sannsynlighet for at en regimeendring går i en demokratisk retning og mindre sannsynlighet for borgerkrig.

Og i samme gate: Dialogkvartetten i Tunisia – både for det den oppnådde og fordi arbeidet ble anerkjent av Nobelkomiteen.

Atomavtalen mellom Iran og stormaktene betyr at Iran kommer ut av rollen som en pariastat i det internasjonale samfunn.

USA gjenåpnet sin ambassade på Cuba etter 54 år.

Den internasjonale klimaavtalen representerer et klart skritt framover mot at statene påtar seg en felles forpliktelse for å begrense den globale oppvarmingen.

Sluttrapporten for tusenårsmålene slår fast at den ekstreme fattigdommen i verden er kraftig redusert og at barnedødeligheten er halvert siden 1990.

Vi skal ikke på noen måte undervurdere de mange problemene rundt om i verden. Men vi må også kunne ta inn over oss de positive nyhetene – spesielt for å lære hva vi har gjort riktig, så vi kan gjøre mer av det.

 

 

Kommentarer   

0 #1 Astrid Henriksen 02-01-2016 13:49
Ja, det er bra å trekke fram det som er bra også. Ellers lett å være opptatt av de store konfliktene som det er helt naturlig at vi er, men av og til å kunne lene seg litt tilbake gjør godt.
+1 #2 Geir Granfoss 02-01-2016 13:57
Aldri har menneskeheten samlet sett hatt det bedre enn i dag. Det ser ut til å vær slutt på det store verdenskrigene som krevde mange titalls millioner menneskeliv. Og sykdommer bekjempes i stadig større grad. Likeså senkes barnedødelighet en i underutviklede samfunn. Mye bra å ta tak i for fremtidsoptimis ter.
0 #3 Leiv Olsen 02-01-2016 19:00
Dessutan har befolkningsveks ten i verda flata ut. Tobarnsfamilien er det normale i alle verdsdelar. Det betyr at når folketalet i verda nærmar seg ni milliardar, vil det stabilisera seg omtrent på det nivået.
0 #4 Trine Eklund 04-01-2016 11:31
Flott at ikkevold vinner frem som konfliktløsning strategi rundt om i verden - men det hjelper lite der krig herjer.
Krig er avhengig av våpen og handel med våpen. Norsk våpenproduksjon /eksport øker og vi støtter USAs Dronebombing. På tide å fokusere på Militarismens ødeleggende kraft og makt ?
0 #5 Sonja Lid 04-01-2016 15:27
Det er godt med de "gode" tegnene, og at også de blir satt ord på, vi trenger det!At ikke-vold brukes for å løse nasjonale og internasjonale konflikter i økende grad, slik det forlyder, er som musikk i ørene på en fredsforkjemper ... Ellers støtter jeg Trine i hennes viktige kommentar om norsk våpensalg,Norge er ute med en dobbelt-moral!

Legg til kommentar