Internasjonal politikk

Veterantelefon - også for personell fra humanitære og sivile organisasjoner

Veterantelefon - også for personell for huminitære og sivile organisasjoner

Oslo kommune har opprettet en veterantelefon. Dette er «Oslo kommunes krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.» Tjenesten er åpen hele døgnet for bosatte i Oslo kommune, og de omtaler selv tilbudet slik:

- akutt psykososial assistanse

- råd og veiledning om riktig instans for videre behandling og oppfølging

- i spesielle krisesituasjoner kan vi også møte deg for en samtale

Det var ikke selvfølgelig at også «personell fra humanitære og sivile organisasjoner» skulle omfattes av kommunens innsats for personer som har deltatt i internasjonale operasjoner. Fra det daværende borgerlige byrådets side var saken «Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner» kun forbeholdt de som har deltatt i militære operasjoner.

Da vi behandlet saken i bystyret understreket jeg at «SV ønsker å styrke oppfølging og ivaretakelse av personell fra internasjonal tjeneste for Norge, før, under og etter tjeneste. Uavhengig av hvorvidt dette skjer i regi av Forsvaret, ikke-militære statlige organer eller de sivile hjelpeorganisasjoner. Ikke minst behovet for velferds og helsemessig oppfølging etter hjemkomst kan være den samme enten personellet er sendt ut i krigssoner som militære eller som helsepersonell fra sivile hjelpeorganisasjoner.»

Disse synspunktene fikk bred støtte i bystyret, og dette ser vi resultatet av når Veterantelefonen nå annonseres i media.

 

Kommentarer   

#1 Britt Kejo 21-01-2016 09:06
Dette var på tide. Tror jeg plaget venner og kjente med noen altfor triste historier da jeg kom hjem til påske i 2001. En er så vond og jævlig å tenke på at deler fremdeles er sensurert fordi ingen skal være nødt til å høre så grusomme detaljer. Historien er delt men de verste detaljene har jeg holdt for meg selv. Kjenner ingen som ikke vil få materitt av dem.
#2 Wenche Thommessen Engh 21-01-2016 09:08
Veldig bra og nødvendig tiltak. Og svært relevant at den utvides til flere enn bare de med bakgrunn fra Forsvaret. Takk!
#3 Knut H Arnesen 22-01-2016 08:15
Undring: I min kommune har de ansatt en barnevernspedag og som skal jobbe med radikaliserte ungdommer og ta i mot fremmedkrigere som vender hjem. I flg rådmannen er de veldig godt rustet til dette, da denne personen har tatt kurs for å snakke med fremmedkrigere. ... Jeg må si jeg er meget skeptisk til at en kvinnelig barnevernspedag og skal klare å snakke(samme språk) godt med en fremmedkriger(o fte mannlig). Dette med tanke på at norske psykologer(for det meste) ikke klarer å snakke med de norske som har deltatt i internasjonale militære operasjoner på en god måte.

You have no rights to post comments