Internasjonal politikk

Veterantelefon - også for personell fra humanitære og sivile organisasjoner

Veterantelefon - også for personell for huminitære og sivile organisasjoner

Oslo kommune har opprettet en veterantelefon. Dette er «Oslo kommunes krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.» Tjenesten er åpen hele døgnet for bosatte i Oslo kommune, og de omtaler selv tilbudet slik:

- akutt psykososial assistanse

- råd og veiledning om riktig instans for videre behandling og oppfølging

- i spesielle krisesituasjoner kan vi også møte deg for en samtale

Det var ikke selvfølgelig at også «personell fra humanitære og sivile organisasjoner» skulle omfattes av kommunens innsats for personer som har deltatt i internasjonale operasjoner. Fra det daværende borgerlige byrådets side var saken «Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner» kun forbeholdt de som har deltatt i militære operasjoner.

Da vi behandlet saken i bystyret understreket jeg at «SV ønsker å styrke oppfølging og ivaretakelse av personell fra internasjonal tjeneste for Norge, før, under og etter tjeneste. Uavhengig av hvorvidt dette skjer i regi av Forsvaret, ikke-militære statlige organer eller de sivile hjelpeorganisasjoner. Ikke minst behovet for velferds og helsemessig oppfølging etter hjemkomst kan være den samme enten personellet er sendt ut i krigssoner som militære eller som helsepersonell fra sivile hjelpeorganisasjoner.»

Disse synspunktene fikk bred støtte i bystyret, og dette ser vi resultatet av når Veterantelefonen nå annonseres i media.