Internasjonal politikk

Motståndets sociologi

Motståndets sociologi

Ikkevoldskamp og ikkevoldelige aksjoner har bidratt til å fremme mange gode saker verden rundt. Bevegelser for demokrati, miljø, fred, solidaritet, kvinnesak, dyrenes rettigheter bruker alle et flertall aksjonsformer i sine strategier for å nå sine mål. Mye av dette har det vært vanskelig å forstå hvordan fungerer. Nå har vi mange av svarene.

Stellan Vinthagen, ved Gøteborg Universitet, har ved boka "Motståndets sociologi" kommet med en studie som forklarer hvordan slike bevegelser fungerer. Med eksempler fra hele verden bygger han ny teori og gir en mer avansert forklaring enn hva noen tidligere har gjort. Han står på skuldrene til kjemper som Mahatma Gandhi og Gene Sharp, men går dypere og bredere i sine studier enn hva noen andre har gjort.

Med sin lange globale historie av aksjoner og fengselsopphold kombinert med meget grundige akademiske studier er Vinthagen i en særstilling og skriver i denne boken om fire forskjellige effekter som ikkevoldlige aksjoner har i våre samfunn:

Dialog Facilitation (Dialog-støtte)

Power Breaking (Makt-bryter)

Utopian Enactment (Utopi-skaper)

Normativ Regulation (Norm-regulerer)

En innsiktsfull bok om den ikkevoldelige motstandskampens sosiologi. Les første kapittel i boka nedenfor.