Internasjonal politikk

"Fredsnasjonen" Norge trenger et Fredsdepartement!

"Fredsnasjonen" Norge trenger et Fredsdepartement!

Vi trenger et Fredsdepartement som en parallell til Forsvarsdepartementet – basert på ikkevoldsprinsipper.

"Norge bruker mest av alle Europeiske land på militær opprustning – i år øker vårt forsvarsbudsjett med 9 % - for bla. for å betale for 52 F-35 bombe- og kampfly. Vi produserer og selger våpen til Israel, Saudi Arabia og andre krigsnasjoner via søsterbedrifter i USA. Vi har bombet Libya og Afghanistan og har nå soldater i Jordan som kan ende opp i Syria. Er dette forenlig med «Fredsnasjonen Norge» - selv om vi forhandler fred i Columbia og på Kypros?

Vi trenger et Fredsdepartement som motvekt for all krigsretorikken som media og politikere fôrer oss med. Metoder som viser andre kommunikasjon – og motstands former, og som kan bygge freden gjennom en fredskultur fremfor å bruke enorme ressurser på militære strategier. Vi trenger begge deler, men mer til bygging av freden og mindre til å ødelegge kloden," skriver Trine Eklund, (Bestemødre for Fred) og Elisabeth Kristiansen, (Feministisk Initiativ) blant annet.

Les hele under "les mer."

 

"Fredsnasjonen" Norge trenger et Fredsdepartement!

Av Trine Eklund, (Bestemødre for Fred) og Elisabeth Kristiansen, (Feministisk Initiativ)

En undersøkelse viser at 90 % av Norges befolkning ønsker militært forsvar av Norge. Det gjør vi også, de fleste fredsaktivister er ikke pasifister, men vi trenger både debatt og synliggjøring av alternativer til dagens opprustning og militære forsvarsfokus. Vi trenger et FREDSDEPARTEMENT som en parallell til Forsvarsdepartementet – baser på ikkevoldsprinsipper. Verdens befolkning higer etter fred og forsoning for å kunne bygge opp sine egne samfunn med egen kultur og tradisjoner. Det er uansvarlig å la verdens maktmennesker fortsette å ødelegge den kloden vi alle er avhengige av med våpen.

Norge bruker mest av alle Europeiske land på militær opprustning – i år øker vårt forsvarsbudsjett med 9 % - for bla. for å betale for 52 F-35 bombe- og kampfly. Vi produserer og selger våpen til Israel, Saudi Arabia og andre krigsnasjoner via søsterbedrifter i USA. Vi har bombet Libya og Afghanistan og har nå soldater i Jordan som kan ende opp i Syria. Er dette forenlig med «Fredsnasjonen Norge» - selv om vi forhandler fred i Columbia og på Kypros?

Vi trenger et Fredsdepartement som motvekt for all krigsretorikken som media og politikere fôrer oss med. Metoder som viser andre kommunikasjon – og motstands former, og som kan bygge freden gjennom en fredskultur fremfor å bruke enorme ressurser på militære strategier. Vi trenger begge deler, men mer til bygging av freden og mindre til å ødelegge kloden.

Ikkevold som metode er meget effektivt og forskning viser at konfliktløsning basert på ikkevold strategier er mer bærekraftige og varer lenger. M. Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King m.fl. er eksempler på hva de fikk til gjennom sin ikkevold motstand i meget omfattende og kompliserte konflikter. Ikkevold må læres – som alt annet – både ikkevold kommunikasjon, motstand og adferd. Tenk hva norsk «sivil ulydighet motstand» oppnådde i krigsårene 1940 – 45!

- Non violent peace forces (Ikkevoldelig fredsstyrker) brukes i mange land, især i USA, Canada og flere Europeiske land, men i Norge har vi ikke denne type fredsstyrker

- Verneplikten – vi har fått pålagt almen verneplikt for all ungdom, men kun innen militær sektor. Verneplikten er lovbestemt for all ungdom. Flott. Men la ungdommen få valgmulighet mellom militærtjeneste – fredstjeneste eller samfunnstjeneste. All ungdom vil ha godt av 4 – 6 - 8 eller 10 måneders verneplikt men hvor de har et valg for hvilken tjeneste de ønsker å gå inn i. Selvsagt skal verneplikt tjenesten ha samme status, lønn og forhold for alle kategorier.

- Fredsdepartement ble lansert som idé i Arendal i august og fikk stor oppmerksomhet og positiv mottagelse hos ungdom og hos kvinner. AUF var en av ungdomsgruppene som omfavnet idéen. Departementer kommer og går. Da miljødepartementet ble opprettet haglet kritikken. Bistand departementet er nedlagt, mens Flyktning departementet ble opprettet av nuværende regjering - Begge kan på sikt ligge under et Fredsdepartement.

- Folkeforsvar – Alle regjeringer etter krigen har holdt fast ved at Norge skal ha et Folkeforsvar – frem til de siste regjeringene som reduserer Heimevernet og restene av Folkeforsvaret. Norges geografi trenger Folkeforsvaret – Det kan gjenopprettes via et Fredsdepartement gjennom ikkevolds forsvar – at befolkningen lærer seg ikkevold kommunikasjon, motstand og strategier. Meget effektivt og ikke dyrt. Andre beredskaps kategorier som Sivilforsvaret og Sivil kystvakt kan meget godt plasseres under en Fredskulturminister.

- Fredsmeglere – Behovet for vel utdannete og kvalifiserte fredsmeglere, er en egen profesjon og skal ikke overtas av politikere som nå. Johan Galtung, som ikke er profet i eget land, er kanskje verdens mest brukte fredsmegler – selv i en alder av 85 år.

- Miljø- og klima trusselen vil etter hvert kunne sette en stopper for krigsindustrien i og med at det er ingen sektor som forurenser så mye som militær sektor. Militærets behov for trening i skog og mark og bruk av drivstoff med dertil CO2 utslipp samt krigers ødeleggelser ved bruk av ABC våpen, bombing av byer, oljebrønner, jordbruksarealer osv har et forurensings potensiale som ingen annen sektor, oljeindustrien inkludert. Det militære kompleks er IKKE med i noe regnskap, ikke engang i Paris 2015, og nevnes aldri av noen.

- Dagens trussel er ikke religioner eller nasjoner, men miljø/klima trusselen sammen med flyktningekatastrofene som våre kriger forårsaker. Mao. menneskeskapte – som ikke kan løses med våpen! Ingen av våre menneskeskapte trusler verden står overfor i dag kan løses med våpen. Hvorfor fortsetter vi da med å ruste opp, selge våpen og fokusere så ensidig på militære løsninger som eneste forsvarsmodeller? Dessuten, det militære kompleks stjeler penger og ressurser vi skulle bruke til å bygge samfunn og avskaffe fattigdom og flyktninger.

Bare 10% av verdens militære utgifter kan løse FNs Bærekraftmål, som MÅ nåes skal verden greie å løse de mange truslene og problemene dagens verden står overfor.

Vil dagens politikere og verdens maktmennesker kunne endre kurs slik at barnebarna våre får en verden de fortsatt kan leve i?