Internasjonal politikk

Oslo bystyre melder Oslo kommune inn i Mayors for Peace

Oslo bystyre melder Oslo kommune inn i Mayors for Peace

Mot stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vedtok bystyret i går kveld å melde Oslo inn i Mayors for Peace.

Atomvåpenspørsmålet overskygger enhver annen sak, gjennom at atomvåpen – om de skulle brukes – gir en total ødeleggelse. Enkelt kunne man si: Hvordan vi forholder oss til atomvåpenspørsmålet kan bestemme om vi i det hele tatt har et lokalsamfunn å styre. Ingen kan forholde seg likegyldig til et slikt spørsmål.

Vi må gjerne legge til grunn at Oslo bystyre skal være forsiktig med å drive aktiv utenrikspolitikk og ta stilling til utenrikspolitiske spørsmål. Rundt utdeling av Nobels Fredspris og i kommunens vedtatte internasjonale strategi snakker vi om Oslo som fredsby.  Men dersom Oslo med noenlunde rette skal kunne omtale seg som en fredsby må vi i alle fall lojalt kunne støtte fredsinitiativ som vedtas av et enstemmig Storting.

Mayors for Peace arbeider for å fjerne alle atomvåpen. Organisasjonen ble startet av ordføreren i Hiroshima. Den består av opp mot 7200 ordførere fra byer og kommuner i 161 land fra alle kontinenter, og representerer mer en 1,5 milliard innbyggere. 114 hovedsteder er medlemmer, og hele 101 norske kommuner, hvorav de fleste vel borgerlig styrte. Og vi kommer i selskap med Bergen, Trondheim og Stavanger, som for lengst har sluttet seg til.

Det er særs bra at Oslo nå slutter seg til «Mayors for Peace," sa jeg blant annet i debatten. Les hele mitt innlegg nedenfor.

 

Oslo bystyre 28. sept. 2016

Ivar Johansen, SV

Sak Tilslutning til organisasjonen Mayors for Peace

Ordfører

Det forsøkes å skape en myte om at plattformen til Majors for Peace, for å sitere fra H og F, «bryter med det som over mange år har vært Norges utenrikspolitiske linje.»

H og F viser til byrådssaken og NATOs strategiske konsept, og sier at det der «legges til grunn at NATO vil være en allianse med kjernefysiske våpen så lenge det finnes kjernefysiske våpen i verden.» Dette er en selektiv gjengivelse, og blir derfor uriktig.

NATOs strategiske konsept, som er et politisk dokument, sier at alliansen skal arbeide for en kjernevåpenfri verden, men samtidig ha kjernevåpen så lenge de eksisterer. H og F unnlater å sitere den første delen, og underslår derfor at NATO også skal arbeide for en kjernevåpenfri verden.

Mao: her er det ikke noen motstrid med det Mayors for Peace står for.

Dette er også Norges utenrikspolitiske linje, senest bekreftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget 26. april i år. Stortinget ga da regjeringen følgende marsjordre: «Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen og bidra til gjennomføring av Ikkespredningsavtalens (NPT) forpliktelser, innta en aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet.»

Mao: «Norges utenrikspolitiske linje» er den samme som for Mayors for Peace.

Vi må gjerne legge til grunn at Oslo bystyre skal være forsiktig med å drive aktiv utenrikspolitikk og ta stilling til utenrikspolitiske spørsmål. Rundt utdeling av Nobels Fredspris og i kommunens vedtatte internasjonale strategi snakker vi om Oslo som fredsby.  Men dersom Oslo med noenlunde rette skal kunne omtale seg som en fredsby må vi i alle fall lojalt kunne støtte fredsinitiativ som vedtas av et enstemmig Storting.

Atomvåpenspørsmålet overskygger enhver annen sak, gjennom at atomvåpen – om de skulle brukes – gir en total ødeleggelse. Enkelt kunne man si: Hvordan vi forholder oss til atomvåpenspørsmålet kan bestemme om vi i det hele tatt har et lokalsamfunn å styre. Ingen kan forholde seg likegyldig til et slikt spørsmål.

Mayors for Peace arbeider for å fjerne alle atomvåpen. Organisasjonen ble startet av ordføreren i Hiroshima. Den består av opp mot 7200 ordførere fra byer og kommuner i 161 land fra alle kontinenter, og representerer mer en 1,5 milliard innbyggere.

114 hovedsteder er medlemmer, og hele 101 norske kommuner, hvorav de fleste vel borgerlig styrte. Og vi kommer i selskap med Bergen, Trondheim og Stavanger, som for lengst har sluttet seg til.

Det er særs bra at Oslo nå slutter seg til «Mayors for Peace.»