Internasjonal politikk

Oslo kommune som stor innkjøper: Må hindre barnearbeid

Oslo kommune som stor innkjøper: Må hindre barnearbeid

All ære til elevene ved Øraker skole. Elevene i valgfaget "Demokrati i praksis" jobbet med et større prosjekt mot barnearbeid, og i den sammenheng leverte de inn et innbyggerforslag med mer enn 400 underskrifter til Oslo bystyre. De ønsket at bystyret skulle vedta at  «Oslo kommune leder an i kampen mot barnearbeid og krever at varer og tjenester de kjøper er fri for barnearbeid.»

Bystyret forbedret noe på teksten og vedtok denne uka at "Bystyret ber byrådet videreføre og videreutvikle innsatsen mot barnearbeid, herunder ivareta kommunens forpliktelser etter ILO-konvensjon 138 og 182 i tråd med ny forskrift om offentlige anskaffelser."

I mitt innlegg i Oslo bystyre utvidet jeg perspektivet noe: "Hver og en av oss bør nok også gå i oss selv og tenke igjennom hvordan vi opptrer som kunder, f.eks. når det gjelder de store kleskjedene-butikkene.Svært mye av de masseproduserte klesvarene fra Kambodsja, Thailand. eller hvor de måtte være fra, har en utsalgspris som tilsier at det nesten er klin umulig å produsere til den prisen og samtidig ha anstendig lønn og arbeidsforhold.

Mange av de store kjedene er da også rett som det er i offentligheten med eksempler på at de står for en grov utnytting av fattigfolk i andre land. For ikke så lenge siden så vi f.eks. at den svenske klesgiganten Hennes & Mauritz benyttet seg av klesfabrikker i Kambodsja som bruker barn i produksjonen. Et tips til oss som forbrukere er å unngå merkevareselskapene som hemmeligholder hvem som har laget klærne og skoene dine. Da er det grunn til å tro at her er det ugler i mosen.

Både kommunen og hver enkelt av oss har et forbedringspotensiale til å tenke etikk i rollen som forbrukere."

Les hele innlegget nedenfor, under "les mer."

 

Oslo bystyre 26. oktober 2016

Ivar Johansen, SV

Sak Innbyggerforslag om barnearbeid

Ordfører,

All honnør til elevene ved Øraker skole som har tatt initiativ til å sette dette temaet på dagsorden. Dette er å benytte innbyggerforslagsordningen på en særs konstruktiv måte.

Millioner av barn arbeider under nedverdigende forhold som innbefatter lange arbeidsdager, helsefarlig arbeid, liten eller ingen lønn, ingen skolegang eller personlig utvikling. Det er anslått at dette kan dreie seg om mer enn 200 millioner barn. 

Barnearbeid henger tett sammen med fattigdom. I mange fattige land er normalen at barn arbeider. Går de på skole må de arbeide etter at skoledagen er over. De må tjene penger til familien, slik at de har råd til mat.

Oslo kommune må som en av landets største innkjøpere bruke sin markedsmakt. Vi må ivareta vårt samfunnsansvar ved å stille helt ufravikelige krav til våre leverandører at de kartlegger og har kontroll på hele leverandørkjeden i forhold til barnearbeid og ILOs kjernekonvensjoner.

Så er det slik at det nødvendigvis alltid er riktig å bryte samarbeidet med en slik underleverandør, med den konsekvens at alt bare fortsetter som før - men til andre kunder. Her bør en kanskje først og fremst forsøke å oppnå forbedringer gjennom samarbeid.

Finansbyråden skriver alle de riktige tingene i sin kommentar overfor finanskomiteen, men jeg er helt sikker på at kommunen her har potensiale for ytterligere forbedringer i å operasjonalisere dette i den praktiske innkjøpspolitikk.

Hver og en av oss bør nok også gå i oss selv og tenke igjennom hvordan vi opptrer som kunder, f.eks. når det gjelder de store kleskjedene-butikkene.Svært mye av de masseproduserte klesvarene fra Kambodsja, Thailand. eller hvor de måtte være fra, har en utsalgspris som tilsier at det nesten er klin umulig å produsere til den prisen og samtidig ha anstendig lønn og arbeidsforhold.

Mange av de store kjedene er da også rett som det er i offentligheten med eksempler på at de står for en grov utnytting av fattigfolk i andre land. For ikke så lenge siden så vi f.eks. at den svenske klesgiganten Hennes & Mauritz benyttet seg av klesfabrikker i Kambodsja som bruker barn i produksjonen. Et tips til oss som forbrukere er å unngå merkevareselskapene som hemmeligholder hvem som har laget klærne og skoene dine. Da er det grunn til å tro at her er det ugler i mosen.

Det jeg prøver å si, ordfører, er: Både kommunen og hver enkelt av oss har et forbedringspotensiale til å tenke etikk i rollen som forbrukere.

 

Kommentarer   

0 #1 Wenche Thommessen ENGH 28-10-2016 06:08
Et viktig initiativ som viser at slike prosjekter i skolen kan gi positiv virkning utenfor skolestua også. Dette må politikerne og byråkratene ta som en skikkelig vekker og så vise de unge at de kan handle. Det er sikkert en komplisert sak å undersøke historikken til produkter for å avdekke barnearbeid, men det bør være en selvfølge at alt gjøres i kampen mot barnearbeid. Og så må det utvises skjønn så en ikke tar fra familier muligheter til å bedre livsforholdene sine. Alt barnearbeid er ikke uheldig. Det viktigste må være å finne ut om barnas helse og skolegang står i fare.

Legg til kommentar