Internasjonal politikk

Ufattelige lidelser. Hvorfor atomvåpen må forbys

Ufattelige lidelser. Hvorfor atomvåpen må forbys

Siden 1947 har den kjente «dommedagsklokken» på forsiden av tidsskriftet Bulletin of the Atomic Scientists vært et symbolsk bilde på hvor nær verden er en utslettelse på grunn av menneskeskapt teknologi. I 2015 ble klokken flyttet fram til tre minutter på tolv. Dommedagsklokken har ikke stått så nær midnatt siden den kalde krigen var på sitt verste tidlig på 1980-tallet. Det vitenskapelige panelet som stiller dommedagsklokken, begrunner sin økte bekymring blant annet med den pågående oppgradering av atomvåpenarsenalene og den manglende fremgangen i nedrustningsarbeidet.  

De siste tiårene er verden blitt et farligere sted. Flere stater har skaffet seg atomvåpen, og alle atommaktene bruker store summer på å modernisere sine våpenarsenaler. Nedrustningsarbeidet står i stampe. Økt internasjonal spenning, regionale konflikter, terrorisme og politisk ustabilitet øker risikoen for at atomvåpen blir brukt på ny, villet eller ved uhell. En slik katastrofe kan unngås om verdens land erkjenner de enorme humanitære konsekvensene bruk av atomvåpen vil innebære; innser at disse våpnene må avskaffes; og vedtar et folkerettslig bindende forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.  

Leger i mange land har over lengre tid advart mot farene ved atomvåpnene. Den internasjonale legeforening mot atomkrig (IPPNW) fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om de humanitære virkningene av atomkrig. Legenes budskap har fått fornyet aktualitet og oppmerksomhet i dag. Til dette kommer ny kunnskap om omfattende klimaendringeretter selv en «begrenset» atomkrig, med påfølgende matmangel og sultedød for milliarder mennesker.  

Norske leger mot atomvåpen har produsert et faktahefte om atomvåpens medisinske, humanitære og økologiske virkninger. 

Kommentarer   

0 #1 Mathias Stakan 08-12-2016 16:52
Jeg savner litt fokuset skaden atomvåpen allerede har gjort, i fredstid, gjennom prøvesprengning . Hvordan hele verden har blitt eksponert for radioaktive partikler som har blitt spredd etter de over 2000 prøvesprengning ene på alle jordas kanter. Når man lager romfartøy med sensitivt måleutstyr, må man hente stål fra slagskip lagd før andre verdenskrig, for det er ikke lengre mulig å fremstille stål uten radioaktiv forurensning. Selv om strålingen er mye lavere nå, enn før man forbød prøvesprenging i atmosfæren, vil strålingen være der i mange mange år. Jeg synes det er viktig å få fram, for atomvåpen er ikke bare farlige hvis de blir brukt i krig, de er farlige og utrolig giftige uavhengig av bruken. Kampen mot atomvåpen bør være en av de viktigste politiske kampsakene.
+1 #2 Ingunn Walsøe 08-12-2016 16:56
Flere land har jo gått sammen om en avtale om å forby atomvåpen. Selv NATO landet Nederland har skrevet under på avtalen. Men ikke Norge.....eller USA. Jeg er igrunnen mere skremt over hvor lydig norske politikere er.
0 #3 Trine Eklund 10-12-2016 11:23
Vi trenger en ny Regjering som setter mennesket og folks helse og trygghet i høysete, ikke solidaritet til USA, penger og profitt som første verdi.

Legg til kommentar