Internasjonal politikk

Bård Wormdal: Hva er den egentlige årsaken til at Norge kjøper fem nye P8 Poseidon?

Bård Wormdal: Hva er den egentlige årsaken til at Norge kjøper fem nye P8 Poseidon?

Bård Wormdal skriver:

"Hva er den egentlige årsaken til at Norge kjøper fem nye P8 Poseidon? Styrer USA viktige deler av norsk forsvarspolitikk? Sånne spørsmål synes jeg er interessante.

Norge har de siste årene brukt milliardbeløp på å oppgradere Orion-flyene for etterretning og angrep mot russisk atomubåter i Barentshavet for å kunne fungere i et 20-årsperpektiv. Innkjøp av flyene var i hovedsak betalt av USA. Likevel er det i høst bestemt at flyene skal utrangeres og erstattes med nye fly, samtidig med at basen flyttes fra Andenes til Evenes med de store samfunnsmessige konsekvensene det gir. Stortinget går inn for det ut fra opplysninger om at vil koste 10 milliarder. Offisielle amerikanske kilder sier mye mer. De totale kostnadene er trolig 20 milliarder kroner - eller kanskje mye mer.

I høst var jeg med å arrangere Norges første konferanse om militær etterretning. Motkreftene var store. Sjefen for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde brukte Aftenposten til et ensidig frontalangrep mot konferansen dagen den tok til. Samme dag rykket forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ut med en kronikk i VG.

Sterke krefter i Stortinget, Forsvarsdepartementet og i Forsvaret ønsker ingen offentlig debatt om denne viktige delen av Forsvaret. Historikerne Olav Riste og Arnfinn Moland konkluderte med at Etterretningstjenesten under den kalde krigen var ”Norges kanskje viktigste bidrag til den vestlege alliansens trykkleik og styrke.” Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i dag.

Hvor mye har det dreid seg om denne delen av Forsvaret i høstens opphetede forsvars-debatt om langtidsplan? Ingenting, selv om de offisielle budsjettene for Etterretningstjenesten er mer enn tredoblet siden den kalde krigen , og skal fortsatt øke i årene framover.

Det aller mest av Etterretningstjenesten virksomhet er er knytta til et tosidig samarbeid med USA utenom NATO-samarbeidet, som aldri har vært oppe til åpen demokratisk debatt.

Jeg kommer også neste år til å bruke tid på dette, selv om presset mot meg er stort," skriver NRK-journalist Bård Wormdal.

Kommentarer   

#1 Cate Nyvoll 03-01-2017 15:48
Utroligt, når man
#2 Tom Just 03-01-2017 20:20
Den 24. desember i fjor la jeg ut dette på min FB-side:

Tenkte det nok: Prislappen på de 6 Poseidon overvåkningsfly som 'Norge skal kjøpe' (formulert av Finansavisen) kommer til å koste 'drøye' 15 milliarder. Ikke 9,8 som regjeringen forsøker å innbille Stortinget. (Selv anslo jeg prisen til å bli 16 milliarder i en diskusjon her tidligere). Det er Amerikanske myndigheter som opplyser dette. - Greit å dobbeltsjekke. Avviket er en skandale i seg selv. Det er å føre Stortinget bak lyset å 'bomme' så ettertrykkelig på prisen. Opposisjonen bør forlange at Ine Marie Eriksen Søreide må gå.

Hvis vi (øh, - flertallet på Stortinget), bestiller flyene uten å foreta en offentlig anbudsrunde der konkurrenter får delta, så er kjøpet et brudd på Norsk lov. Ille nok bare det.

Det hele fremstår enda mer påfallende merkelig når vi nettopp har brukt 1,6 milliarder (!) på oppgradering av de 6 Orion-flyene vi har. Slik at de skal kunne tjenestegjøre i ytterligere 15 år. Vedlikeholdet av de nye flyene, derimot, skal foretas av et privat firma i Storbritannia. Skal vi fly flyene selv, eller skal vi bare betale?

Flyene skal brukes til overvåkning av Russiske atomubåter med antiballistiske raketter - som er en trussel mot USA. - Ikke mot Norge. Så lenge vi ikke tillater atomvåpen på Norsk jord. Dvs. overvåkningsfly enes base på Evenes må vi anta kan bli et atombombemål i den geopolitiske strid som pågår mellom USA og Russland om dagen.
#3 Edel Weiss 07-10-2022 16:39
Ser ut som nå i dag, Oktober 2022, ikke var så dumt med Poisedon 8 flyene allikevel? .

You have no rights to post comments