Internasjonal politikk

Oslo kommune går inn i organisasjonen Initiativ for etisk handel

Oslo kommune går inn i organisasjonen Initiativ for etisk handel

På vegne av SV tok jeg initiativ til at Oslo kommune skal melde seg inn i Initiativ for etisk handel. Nå har finansbyråden underskrevet, og medlemssøknaden er sendt.

Initiativ for etisk handel er en medlemsorganisasjon med formål å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Organisasjonen ble startet på initiativ av Kirkens Nødhjelp, Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH), LO og Coop Norge. Dette er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Å være medlem i organisasjonen innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning. Organisasjonen er en pådriver for etisk handel overfor medlemmene, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor.

Oslo kommune anskaffer årlig varer og tjenester for rundt 27 milliarder årlig, og har en betydelig markedsmakt. Kommunen, under det rødgrønne byrådet, har sin selvsagte plass i et felleskap for etisk handel.

Dette gjennomslaget er bra!


Kommentarer   

0 #1 Anne R 27-04-2017 10:28
Kjempe bra :)
0 #2 Anne M 27-04-2017 14:52
Veldig bra!! :)
0 #3 Jan R 27-04-2017 22:39
Vel og bra, men Oslo Kommune burde rydde opp i sine interne etiske regler og det de skryter av på papiret. Det er dokumenter som ikke blir ingen følger opp. Burde starte litt i eget hus ?
0 #4 Lars Høibak 28-04-2017 15:39
Prisverdig initiativ på et samfunnsområde som er svært viktig og betydningsfullt for vanvittig mange mennesker, bedrifter og nasjoner. Veldig bra jobba å få dette igjennom!

Legg til kommentar