Internasjonal politikk

Flyktninger: Norge bør ta større ansvar – ikke mindre

Flyktninger: Norge bør ta større ansvar – ikke mindre

Regjeringen mer enn halverer antall kvoteflyktninger neste år. Dette skjer i en tid da det er flere mennesker på flukt enn noen gang tidligere, og andre land øker sitt mottak av flyktninger. Kvoteflyktninger er de flyktninger som har størst behov for beskyttelse. Norge bør ta større ansvar – ikke mindre. Ingebrigt Steen Jensen reagerer slik:

"I dag rykker norske kommuner ut og støtter tenkningen: Den sterke reduksjonen i antall asylsøkere innebærer at lokale mottak legges ned, kompetanse og arbeidsplasser forsvinner og trygghet for vår evne til å hjelpe i en ny krise blir borte. Kommunene taper mye økonomisk, og enda mer i form av at nytt liv og nye impulser i lokalsamfunnet blir borte. Den er nesten så man aner at litt av gleden i hverdagen i lokalsamfunn Norge rundt forsvinner for hver flyktning som ikke kommer hit.

Opposisjonen foreslår at vi bør ta imot 5.000 kvoteflyktinger mer neste år - altså flyktninger som FNs Høykommisær fastslår har et ugjendrivelig beskyttelsesbehov. De kan ikke returneres til sine hjemland uten fare for livet, og kan heller ikke leve i trygghet i de leirene og landene de har flyktet til. Hvorfor ikke skjære igjennom og hjelpe disse 5.000 - det er et menneske, en skjebne og en families fremtid som står på spill hver eneste gang. Så kunne man sikkert innvende at det blir "en dråpe i havet", men havet består av dråper, og hvis alle sier at ingenting monner, blir ingen ting gjort.

La oss gjenreise litt av vår fordums posisjon som humanitær stormakt, og i hvert fall ikke bli berømte for være strengest og kjipest av alle."


Kommentarer   

0 #1 Petter 15-10-2017 10:43
Jeg ser at du skriver at kvoteflyktninge r er de som har størst behov for beskyttelse. Det synes jeg vi skal være forsiktig med å si. De som får flyktningstatus av FN er typisk de som kommer til FN-flyktninglei rer etter massefluktsitua sjoner ved krig. De som søker asyl, kan typisk være de som flykter fra politisk forfølgelse. Jeg synes det blir feil å hevde at oppisisjonelle som flykter fra Assad, Erdogan, Pinochet, Uribe eller Ayatollaene i Iran har dårligere grunner for beskyttelse enn en hvilken som helst somalier i Dadab.
0 #2 Trine Eklund 16-10-2017 10:57
Norsk utenrikspolitik k fortsetter å gå i så feil retning at en blir både fortvilet og maktesløs. Ikke minst hva angår flyktninger, atomvåpen, miljø og demonisering av islam og Russland. Dagens trusler ligger i militær opprustning, miljø endringene og flyktning
politikken . Klart vi kan ta imot mange flere flyktninger! Mottager apparatet, penger og kapasitet har vi,men den politiske viljen mangler totalt. Trist og farlig.

Legg til kommentar