Internasjonal politikk

Agenda med policy-notat om norsk fredsengasjement

Agenda med policy-notat om norsk fredsengasjement

Tankesmien Agenda har lagt fram et policy-notat om norsk fredsarbeid. Notatet vektlegger blant annet mer fleksibilitet, økt risikovilje, og mindre intern rotasjon i UD som noen av nøklene for å få på plass et mer effektivt og velfungerende diplomati.

De foreslår følgende tiltak for å styrke norsk fredsarbeid:

-  Sørge for at norske diplomater med mandat til å spille en slik rolle har tillit til å snakke med alle som har vilje til fred og tid til å stå løpet ut, herunder unngå at kontroll - og rapporteringsrutiner undergraver slikt arbeid

-  Vurdere økt lokalt handlingsrom og ressurser på utvalgte sterke ambassader med mulighet for å bygge og akkumulere kompetanse og relasjoner over tid, der man også har høyere grad av spesialisering i UD

-  Bidra inn i de internasjonale organisasjonene, særlig FN, med å få til en sterkere kobling mellom fredsavtaler og politiske spenninger på den ene siden og gjenoppbygging og utvikling på den andre

-  Øke støtten, både økonomisk og med personell, til flere av FNs fredsbevarende operasjoner

-  Prioritere reform av FNs fredsarbeid i valgkampen for en fast plass i Sikkerhetsrådet 2021-2022

Her er jeg sikker på et meningene er delte. Les notatet. Hva mener du? Noe du savner? Noe som slett ikke hører hjemme her?


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode