Internasjonal politikk

Det folket ikke vet…

Det folket ikke vet…

Norge deltar i krigshandlinger, men vi snakker ikke om det. Les NRK-journalist Eirik Veum i Forsvarets Forum:

"Dagsrevyen, 2. april 2018. For første gang kunne vi i NRK publisere et videoopptak av norske soldater i kamp med krigere fra terrorgruppen IS. Forsvarsledelsen hadde bestemt seg for å offentliggjøre opptaket tatt 21. september 2017. Bildene viste hvordan et kjøretøy med en antatt selvmordsbomber ble beskutt av personell fra Telemark bataljon. IS-terroristen ble drept. Hendelsen skjedde utenfor byen Anah i det vestlige Irak. På opptaket kunne en høre norske stemmer.

– Kjør på, kjør på, kjør på. Bra skyting. Nydelig.

– Bra jobba. Spot on. Jævlig bra jobba.

Samme kveld publiserte nrk.no en artikkel. Den hadde hovedfokus på hendelsen, men ga også mer informasjon om det norske Irak-bidraget.

I nyhetsredaksjonen var vi spente. Hvordan ville NRKs publikum reagere på opptaket? I motsetning til andre utenlandsoppdrag har det ikke vært bred oppmerksomhet om Irak. Få kjente til at norske soldater har deltatt i krigshandlinger på bakken. Det er blitt skapt et inntrykk av at de er rådgivere og instruktører, men ikke at de er ute ved frontstillingene. Utover kvelden spredte saken seg til andre medier. Det ble livlig i kommentarfeltene. Mange spurte hvorfor ikke stortingspolitikerne og forsvarsledelsen har fortalt mer. Andre var redde. Hvis nordmenn dreper IS-krigere i Irak, vil terrorister da komme hit for å drepe oss? Det var også dem som reagerte med sinne. Hvorfor skal norske soldater gjøre jobben som irakerne bør gjøre selv? Er det riktig at vi skal hjelpe dem i deres krig?  

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal ha ros for at han nedgraderte opptaket. Han ønsket åpenhet om Norges krigføring og ville vise virkeligheten slik den er. Det riktig å gjøre i et land som sender soldater i krig.Åpenheten hjelper samfunnet til å håndtere veteraner som kommer hjem. Åpenhet vil også forberede folket på at ikke alle nødvendigvis vender tilbake i live.  

Støtter politikerne åpenheten? Stortingets avgjørelse om å bidra i kampen mot IS ble avgjort i lukkede møter i den utvidete forsvars- og utenrikskomiteen. Siden da har det vært lite oppmerksomhet. Er det slik at norske politikere nok en gang kvier seg for å snakke om krig? To forsvarsministere har riktignok vært tydelige ved enkelte anledninger, men er det nok?   

Norge deltar i krigshandlinger, men vi snakker ikke om det. Stillheten er en hån mot demokratiet og et problem for vårt samfunn. Vi får hjem krigsveteraner, men mange vet ikke at det er det de er," skriver Eirik Veum i Forsvarets Forum.


Kommentarer   

+3 #1 Ivan Røsstad 01-09-2018 01:33
Inndirekte så er vi nok mer i krig.Enn de soldatene vi har ute i felten.I ca 7 år har vi støttet div grupper i syria.Med trening,våpen og penger.Regjerin gen vill ikke gå ut med hvem vi støtter.Kurder støtte er de åpne om.Men resten av gruppene er islamister av forskjellig grad.De sloss innbyrdes.men er enig i en ting.Innføring av sjaria lover.De tror ikke på demokrati eller kvinne rettigheter.Kri stne er ett mål.For å omvendes eller drepes.Barna deres blir solgt som slaver,barnebru der.eller omskolert til å bli selvmords bomber.Vi støtter områdene de besitter med mat og sanitet utstyr.Vell, de trenger da hjelpen.Ca 2 mill sivile er nå gisler for ca 80 000 godt trente islamister.Idli b.Det er gruppene selv som leverer ut mat og medisiner til de sivile.Og de bruker det som pressmidell.Lok kemiddel.Mer mat til familien din om du går inn i vår gjeng (gruppe).Al Qaida er kanskje den største gruppen der.Samme gruppe som står bak flykapringene i usa.Og drapene der.Hvorfor støtter vi slike grupper?
+2 #2 Ola Bog 01-09-2018 05:55
"Norge deltar i krigshandlinger , men vi snakker ikke om det."

Snakk for Dem selv. Vi andre har holdt samtalen i gang i årevis nå. Det har tliogmed blitt bøker av det.

"Et hovedfunn i Ståle Eskelands bok er at politiske og andre ledere, også norske, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser - og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt.

•Aggresjonsforbrytelsen
•Folkemord
•Forbrytelser mot menneskeheten
•Krigsforbrytelser
•Terror
•Tortur
•Bruk av masseødeleggels esvåpen, herunder atomvåpen

Felles for de syv forbrytelseskat egoriene er at de omfatter drap, vold og ødeleggelse av materielle verdier, som oftest i stor skala."

jus.uio.no/.../...
+3 #3 Ellen.m Poulsson 01-09-2018 15:35
Hurra for Eirik Veum. det er et hån mot demokratiet at regjeringen hemmligholder dette..
+4 #4 Rita Nilsen 01-09-2018 15:38
Både igjennom arbeid og privat har jeg fått oppleve den grusomhet krig etterlater. Og som rammer mennesker i flere generasjoner etter krigen ble avsluttet. Det verste jeg har fått vite om norske veteraner er at de ikke kan si noen ting om de fremdeles er yrkesaktive. Gir de uttrykk for at de sliter psykisk mister de jobben sin.

Min ektemann er vietnam-veteran og jeg følger han til sykehus flere ganger i året i USA og jeg blir varm i hjerte av å se den omsorg han blir gitt. Det skulle gå 40 år før han fikk hjelp, men de konsekvensene det har medført.

ritanilsen.no/.../...
0 #5 Rolf Bertelsen 01-09-2018 17:15
Når folket i Nord Mali gjør opprør mot den korupte presidenten og samler seg om sin religion for å finne trøst blir de anklaget for å være Al Wanda terrorister, noe som da gjør det legetime for bl.a. Norge å sende soldater dit.
Imens blir landet plyndret for natur retusjer!

Legg til kommentar