Internasjonal politikk

Vi må slåss mot NATO i Norge. Vi må slåss mot NATO’s kriger

Vi må slåss mot NATO i Norge. Vi må slåss mot NATO’s kriger

Kristine Mollø-Christensen framhevet blant dette ved markeringen sist uke mot krigsøvelsen Trident Juncture:

"Når vi nå ser tilbake ser vi at krigsretorikken i Norge har vokst fram nettopp for å marinere opinionen til denne typen øvelser. Det siste året har det vært en enorm krigspropaganda. Ikke ulik det en vil finne i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Toppen av kaka var for meg helsemyndighetenes brosjyre utviklet av Klinikk for krisepsykologi om hvordan en skal snakke med barn om Trident Juncture:

«Sjefen for NATO kalles generalsekretær, og nå for tiden er det vår tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, som er sjef. Han jobber for å øke sikkerheten i verden og forhindre at land tar i bruk skadelige våpen for å ødelegge og skade menneskene som bor der.»

«For at det skal bli så likt en ordentlig krig som mulig, går soldatene kledd i uniform og kjører militære kjøretøy. De har også våpen. Siden det skal virke ekte, trenger de å øve seg på steder der folk bor, jobber, kjører bil og går på skole.»

Norske barn skal altså venne seg til tanken på at der de bor kan bli en krigsskueplass. Mens barn i Norge blir fortalt at NATO-soldatene bare trener, så har barn i andre land opplevd NATO-soldater i krig. Bosnia, Serbia, Kosova, Irak,Afghanistan, Libya. Med drap, lemlestelser, ødeleggelser av hele samfunn og infrastruktur som resultat," sa hun blant annet.

Les hele appellen under "les mer."

 

Appell Oslo 27.oktober 2018

Av Kristine Mollø-Christensen

 

Trident Juncture er en enorm øvelse. Det er en artikkel 5 øvelse. Altså en øvelse hvor et NATO land blir angrepet og de andre NATO-landene er forpliktet til å delta i krigen. Så dette er i praksis en krigsøvelse. Over 50.000 soldater, hundrevis av kjøretøy, fartøy, fly er nå i gang. Og så det atomdrevne hangarskipet Harry S. Truman utenfor norskekysten. Det har tidligere deltatt i krigføring i Irak i 2003, har plass til 90 fly og helikopter, 6000 personer om bord. Det skal delta på US Marines egen militærøvelse «Northern Screen»i Troms samtidig med TJ. Dette er et skip som høyst sannsynlig har taktiske atomvåpen om bord. Ikke nok med det. F-18 fly tar daglig av fra skipet og flyr inn mot skytefeltene ved Setermoen i Indre Troms, trener på å angripe bakkemål. De amerikanske flyene bruker skarpe våpen under angrepene. Noen som lurer på om USA tenker seg Norge som krigsskueplass?

I år har NATO organisert 106 øvelser, det er mange flere enn på samme tid i 2017.

Og NATO-øvelsene står i kø. I Polen er det i november planlagt en øvelse som har fått navnet Anakonda. Der er det snakk om bruk av i 10.000 soldater. I Finland pågår øvelsen Northern Coasts 25.oktober til 8.november, i sammenheng med Trident Juncture. Den øvelsen skal trene på militært samarbeid ved kysten – sjøkrigføring. 4000 personer deltar , halvparten kommer fra andre land enn Finland.

Så er det "Exercise Northern Wind 2019" (de har fancy navn disse øvelsene) som skal foregå i Norrbotten i Sverige, i grenseområdet til Finland, tidsrommet 18 - 27 mars neste vår. De norske soldatene skal øve sammen med svenske og finske soldatar, samt enheter fra US Marine Corps og Royal Marines. Det litt spesielle med denne øvelsen sett fra norsk ståsted, i tillegg til det opplagte at dette er en NATO-øvelse på territoriet til formelt nøytrale land, er at så godt som hele den stående norske hæren, hele Brigade N med sine 4500 soldater, skal forflyttes fra basene sine i Indre Troms og dypt inn i Sverige for å delta i dette krigsspillet.

Og enda flere øvelser kommer:

2020 – Norsk-ledet øvelse i Nord-Norge med alliert deltakelse "Cold Respons"

2021 – norsk-ledet øvelse i Nord-Norge «Joint Viking»

2022 – norsk-ledet øvelse muligens i Trøndelag «Cold Respons»

Så det er bare å beholde håndplakatene – de kan dessverre gjenbrukes i mange år framover!

Når vi nå ser tilbake ser vi at krigsretorikken i Norge har vokst fram nettopp for å marinere opinionen til denne typen øvelser. Det siste året har det vært en enorm krigspropaganda. Ikke ulik det en vil finne i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Toppen av kaka var for meg helsemyndighetenes brosjyre utviklet av Klinikk for krisepsykologi om hvordan en skal snakke med barn om Trident Juncture:

«Sjefen for NATO kalles generalsekretær, og nå for tiden er det vår tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, som er sjef. Han jobber for å øke sikkerheten i verden og forhindre at land tar i bruk skadelige våpen for å ødelegge og skade menneskene som bor der.»

«For at det skal bli så likt en ordentlig krig som mulig, går soldatene kledd i uniform og kjører militære kjøretøy. De har også våpen. Siden det skal virke ekte, trenger de å øve seg på steder der folk bor, jobber, kjører bil og går på skole.»

Norske barn skal altså venne seg til tanken på at der de bor kan bli en krigsskueplass.

Mens barn i Norge blir fortalt at NATO-soldatene bare trener, så har barn i andre land opplevd NATO-soldater i krig. Bosnia, Serbia, Kosova, Irak,Afghanistan, Libya. Med drap, lemlestelser, ødeleggelser av hele samfunn og infrastruktur som resultat.

Hvordan skal vi så møte opprustning og krigsretorikk?

Har vi en sovende fredsbevegelse? Nei, vi har jo ikke det. Før NATO-toppmøtet i juli i år samlet stort sett hele den aktive fredsbevegelsen i Norden seg om en uttalelse mot opprustning i Norden (over 40 organisasjoner). Uttalelsen framhever at vi er på vei inn i en ny kald krig.

«I dag blir utenriks- og sikkerhetspolitikken dominert av makttenking. Det gjør at alle stater bruker trusler, avskrekking og forskjellige former for vold for å nå sine kortsiktige nasjonale mål. I verste fall kan det lede til total ødeleggelse i en atomvåpenkrig.»

Uttalelsen poengterer at opprustningen skjer i de enkelte land, men absolutt også i Norden som helhet. Derfor må fredsbevegelsen i de nordiske land samordne seg for politisk kamp mot denne utviklingen.

Mange fredsorganisasjoner i Norge har samlet seg til aksjoner mot Trident Juncture lokalt; Bergen, Sandnes, Kristiansand, Tromsø, Lillehammer, Hamar,Fredrikstad og Oslo, for å nevne noen. Også i våre naboland er det i dag aksjoner. Svensker og dansker viser solidaritet med oss ved å delta på vår demonstrasjon i dag. Det er flott – vi må fortsette å samarbeide, fortsette å forene oss. For motparten er sterk.

Vi må slåss mot NATO i Norge. Vi må slåss mot NATO’s kriger. Stoppe aggresjonen og volden. Stopp NATO!

Kommentarer   

#1 Inger Bjørnsvik Larsen 31-10-2018 10:36
Nei. de lærer virkelig ikke stort, med å trene i Norge. At det er annerledes enn store deler av andre Nato land.. som Amerika.. betyr ikke at det er så unikt at de må hit for å trene på det.

Krig i dag, skjer ikke slik det gjorde før. I dag driver nasjonene og Nato med Amerika i spissen en propagandakrig. Noe Russland også er veldig store på. Det skjer på nettet,, for å skremme massene, så at den gamle våpenindustrien skal kunne øke sin profitt.
Nå avslørte Riksrevisjon at helikoptere bestilt hos et selskap som før aldri har bygd maskiner.. heller ikke har klart å oppfylle avtalen.

De rike landene blir nå utsatt for en krigspropaganda , fordi markedet for konvensjonelle våpen og profitten på dette, faller i land der er uro. Dette er en nyliberalisme og en global industri, som kjemper for å bli større og tjene mer penger på frykt og ødeleggelser. Hvor Norge også har en stor del i denne industrien, både i produksjon og i investeringer over oljefondet.

Dette er bare snakk om penger og profitt.. ikke om virkelige farer.. de farene vi ser i verden er produsert, og misbrukt av industrien. Ta bare det demokratiske opprøret i Syria som ble misbrukt av såkalte ekstremister. IS er ingen religion.. Der er det kun penger og profitt der også. Men mange lot seg lure av propagandaen i mot vesten.

Dette handler bare om hva vi tror og at vi blir fortalt at det ikke er noe vi kan gjøre, som mennesker. At det er skjebnebestemt og at vi bare på betale og finne oss i. Men det er altså store pengeressurser som står bakom med sin reklame, for at de skal øke sin profitt.
#2 Trine Eklund 04-11-2018 10:46
Disse øvelsene er enormt kostbare og forurenser i stor grad.Verdens militære budsjetter tilsvarer 615 FN budsjett! Militær sektor er antageligvis den sektor som forurenser mest i dag, men slipper å stå til ansvarlig for sine utslipp, forbruk og ødeleggelser i noe regnskap - heller ikke i Parisavtalen. Den buffersonen som de skandinaviske land alltid har stått for er nå ikke lenger tilstede iom. at Sverige og Finland er aktive innen NATO og Norge er mer NATO avhengig enn før. Det øker usikkerheten for alle parter. En farlig utvikling
#3 Henriksen A. 03-10-2019 07:47
Du vil at Norge skal slåss mot sin egen allierte? Så du er en voksne mann som ikke er klar over at NATO er det eneste som kommer Norge til unnsetning hvis vi blir invadert? Du vil bekjempe den eneste styrken som beskytter Norge. Vær så snill og ta deg en pause, du trenger det. Du er altfor gammel til å oppføre deg så idiotiskt. Hvem skal beskytte Norge da mener du? Skal du gjøre det? Det skulle jeg likt å se. :)

You have no rights to post comments