Internasjonal politikk

Fredsstiftelsen: Kr. 150.000 i overrisling til fredsarbeid

Fredsstiftelsen: Kr. 150.000 i overrisling til fredsarbeid

Fredsstiftelsen fikk inn hele 24 gode søknader for 2019, og det ble søkt om totalt kr. 839.00.

Her var det mye bra, som det er håp om kan bli realisert.

Her blir det fokus på temaer som militærnektingens historie, etterretningstjenesten, fredsprisen og Nobels testament, fredskultur, NATO, atomvåpen, militarisme, antikrig, base- og atompolitikk og mye mer.

Totalt blir det utdelt 150.000 kroner til viktige fredstiltak. På link til høyre kan du lese hvem som søkte og tildelingene.

Neste utdeling vil være 1. halvår neste år.

Kommentarer   

#1 Rolf Solvang 04-06-2019 11:59
Jeg synes det ble bevilget for lite til utarbeidelsen av pensumbok til det nye fredsgymnaset.

You have no rights to post comments