Internasjonal politikk

Flyktningekrisen: Norske mottak står tomme

Flyktningekrisen: Norske mottak står tomme

Flyktningeleire i Hellas: Proppfylle

Flyktningemottak i Norge: I praksis; tomt

Flyktningleiren Moria på Lesbos er lagt til et gammelt fengsel og er bygget for å kunne håndtere mellom 2500 og 3000 mennesker. Likevel huser den beryktede flyktningleiren tidvis over tre ganger så mange. Moria sliter med overbefolkning, uhygieniske forhold og en desperasjon som har ført til både selvskading og selvmord.

På Samos er det enda verre. Leiren på denne vakre øya er bygget for 400 flyktninger. Det uoffisielle tallet er nå over 6.000 og 1/3 av disse er barn.

FNs høykommissær for flyktninger og Human Rights Watch har kalt situasjonen for en humanitær katastrofe. Unge tar livet av seg på grunn av forholdene i leirene. Mødre og fedre blir alvorlig psykisk syke. Torturofre og andre får ikke helsehjelp. Barna får ikke skolegang. Enkelte familier har levd der i årevis.

Flyktningehjelpens Jan Egeland utfordrer regjeringen til å gjøre mer, og øke antallet flyktninger fra FN fra 3.000 til 5.000 i inneværende år. – Asyltallene er så lave i år, at det totale antallet flyktninger og asylsøkere vi tar imot i 2019 vil lande på under halvparten av det vi har tatt imot i snitt de siste tiårene. Det betyr at Norge kan gjøre mer, sier Egeland.

KS og norske kommuner har appellert til regjeringen til å ta i mot flere flyktninger og asylsøkere. Mottaksapparatet er tilstede, men regjeringen toer sine hender. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti lar Fremskrittspartiet hindre at Norge fører en human og anstendig flyktninge- og  asylpolitikk.

Mottakssenteret i Råde i Østfold har sengekapasitet til å kunne huse 1.000 flyktninger, og kan ta i mot 350 pr. dag. Men sjefen for mottakssenteret forteller meg at hittil i år har de kun tatt i mot 800 flyktninger. I snitt 5 – fem – pr. dag.

Dette er uanstendig. Tusener av flyktninger lever under uverdige forhold i flyktningeleire i Hellas og Italia, mens vi sitter her på vår grønne gren med praktisk talt tomme mottak. Norge bør snarest melde at vi selvsagt solidarisk kan ta imot minst 1.000 flyktninger fra leirene i Hellas og Italia.

Les SVs syn under "les mer"

 

En, slik jeg ser det, klok uttalelse fra årsmøtet i Oslo SV for et par måneder siden:

Titusenvis av mennesker bor i interneringsleirer i Europa hvor forholdene forverres år for år. Flyktninger i Hellas mangler mat, varme og husly. Før vinteren satte inn ba blant annet Leger uten grenser om evakuering av flyktninger på Lesbos, men ingen forbedring har skjedd. FNs høykommissær for flyktninger og Human Rights Watch har kalt situasjonen for en humanitær katastrofe.

Unge tar livet av seg på grunn av forholdene i leiren. Mødre og fedre blir alvorlig psykisk syke. Torturofre og andre får ikke helsehjelp. Barna får ikke skolegang. Enkelte familier har levd der i årevis.

Å søke beskyttelse er ikke en kriminell handling og flyktninger skal ikke behandles som kriminelle. Norge må alltid sette menneskerettighetene foran en restriktiv innvandringspolitikk. Dublin-avtalen som EU og EØS har inngått innebærer at flyktninger skal få søknaden sin behandlet i det første europeiske landet de ankommer. Dette innebærer en stor overbelastning av land ved yttergrensene av Europa, som Italia og Hellas.  Norge håndhever en streng praktisering av Dublin-avtalen. Regjeringen har valgt å sende flyktninger tilbake til Hellas, et land i dyp økonomisk krise, selv om myndighetene der har sagt klart ifra at det ikke er ønskelig.

Videre har Norge ikke videreført sitt engasjement i relokaliseringsavtalen inngått i 2015, reforhandlet av EU land i 2018. Denne mekanismen skulle bidra til at flyktninger strandet i Europa skulle fordeles mellom land i Europa.

EU-Tyrkia utvekslingsavtalen har forverret situasjonen kraftig. Tyrkia vokter grensen til Europa mot betaling fra EU. Dette har ført til farligere fluktruter, flere dødsulykker på havet og til at mennesker er strandet i Hellas og i Italia. Humanitære organisasjoner fordømmer avtalen sterkt.

Parallelt med dette og at forholdene forverres i Hellas har vi fått en regjeringserklæring som strammer inn på flyktningpolitikken i Norge. Norge bidrar i et kappløp mot bunnen, hvor Europas humanitet og grunnleggende verdier, med menneskerettighetserklæringen som det viktigste fundamentet, står på spill. Vi er vitne til at mennesker går under på grunn av krig og mangel på tilflukt i våre nærområder.

Norge må gå foran og bidra til en europeisk evakueringsavtale om fordeling av flyktninger strandet i Europa og ta imot flere flyktninger fra blant annet Moria-leiren.

SV vil at Norge skal:

- Jobbe for gjenopptagelse og gjennomføring av relokaliseringsmekanismen.

- Innføre midlertidig stans i benyttelse av Dublin-avtalen og i returer til Hellas

- Endre Dublin-avtalen for å sørge for et mer rettferdig regelverk og en forpliktende europeisk mekanisme for fordeling av asylsøkere

- Jobbe for en avvikling av EU-Tyrkia avtalen

 

Kommentarer   

#1 Trine Eklund 08-06-2019 14:18
Jeg støtter Jan Egeland 100%. La oss ta i mot 5000 FN kvoteflyktninge r i år. La oss vise et minimum av solidaritet og humanitet. Den norske befolkningen er ikke så kyniske som Regjeringen m/FrP er. Og det haster !

You have no rights to post comments