Internasjonal politikk

Kan militæret kreve å få disponere bilen min, med meg som sjåfør?

https://www.nrk.no/vestfold/snart-kan-forsvaret-ta-bilen-din-via-altinn-1.14709586

Den norske stat har akseptert at jeg av samvittighetsgrunner ikke kan avtjene militærtjeneste, og jeg har gjennomført 16 måneders sivil verneplikt. Men respekterer den samme Staten at dette selvsagt også må bety at de ikke kan kreve disposisjonsrett over bilen min? Jeg stiller selvsagt opp for landet mitt i en gitt situasjon med ikke-voldelige forsvarsformer, men jeg vil ikke være en del av krigsmakten. Og krigsministeren får respektere min samvittighet også når det gjelder hus, bil og annet jeg eier. Og jeg kan jo også risikere at de krever at jeg skal være sjåfør, til en krigsmakt de har akseptert at jeg av samvittighetsgrunner ikke kan delta i.

Ordningen er ikke ny, men Thomas Henden har minnet om problemstillingen: "Hvis man er militærnekter av overbevisningsgrunner, burde man vel ha en rett til å nekte å låne ut materiell hvis det virker sannsynlig at det skal brukes til angrep på en fiende som kan medføre tap av liv? Det er av interesse å vite om Forsvaret respekterer Folkeretten på dette punktet.

Enda verre høres det ut til, om Forsvaret mener de kan rekvirere, ikke bare sivile helikoptere, men tvinge sivile piloter til å være med i krigshandlinger, igjen da kanskje militærnektere. I prinsippet høres det da ut som de kan tvinge en bonde til å ikke bare låne ut en traktor til forflytning av materiell osv ute i felten, men i fall soldatene ikke kan kjøre denne selv, da også tvinge bonden til å kjøre denne, og dermed delta i militære operasjoner. Ditto for båter vs fiskere.  

Dette var nytt for meg, at det er kommet slike regler med begrunnelsen, at det er "for dyrt" for Forsvaret å selv stille med ressurser, dermed kan de tvinge sivile til å delta i krigshandlinger, i ytterste konsekvens.

De ovennevnte forhold gjelder også om man som meg, er fritatt pga medisinske forhold, (jeg ville ha nektet, om jeg ikke ble fritatt pga medisinske forhold), og til sammen vil det da gjelde nokså mange mennesker, at det da må bryte med Folkeretten om ikke minimum de som er militærnektere eller fritatt pga medisinske forhold, kan avstå fra å delta i, eller bidra materielt til krigshandlinger, direkte eller indirekte?" skriver Thomas Henden.

Kommentarer   

#1 Tor Kristian Birkeland 24-09-2019 08:35
Dette er en veldig interessant problemstilling som går rett til kjernen av fredsskattsaken . Selv om det ikke er en ny problemstilling , aktualiseres den nå ved digitaliseringe n. Det er flere ting folk burde opplyses om: Hvilke muligheter har vi til å nekte dette av samvittighetsgr unner? Hvem er unntatt fra dette (kjenner jeg systemet rett, er det mange som er unntatt av forskjellige gode og dårlige årsaker)? Finnes det en strafferamme for en offiser som rekvirerer noe hen ikke har lov til å rekvirere? Og sikkert mange flere spørsmål.
-1 #2 Atle Skift 24-09-2019 09:05
Det følger av Beredskaploven at Kongen (heter det vel) kan rekvirere kjøretøy o.l. om det trengs i f.m. unntakstilstand .som følge av f.x. krig.
Nå har riktignok ikke Norge noen generelle regler om såkalt unntakstilstand (untatt det som er omhandlet i Beredskapsloven ), men i den grad det ikke følger av lov eller prinsippet om nødrett, er det udiskutabelt at myndighetene kan utferdige egne lover ved behov.
#3 Roy Cetan Topa Belseth 24-09-2019 13:57
De rører ikke min bil!
Eller andre eiendeler, for den saks skyld!
Jeg gir ikke noe som helst til noen som helst, som kan forårsake at liv går tapt! Det kan de bare glemme!
Og, jeg deltar aldri i en krig og tar livet av et medmenneske......
Da får de heller ta livet av meg! Enhver dag, er en god dag å dø på.......
#4 Ragnar Rommetveit 01-11-2019 07:07
Jeg endte opp i en diskusjon vedrørende info om realiteten i anbefalte forsvarstiltak i tilfelle atomkrig på sesjonen. Jeg fikk beskjed om å prate med vedkommende etter møte og han spurte meg da om jeg følte noen motivasjon for å avtjene verneplikten. Som NATO motstander og aktivt engasjert mot amerikansk krigføring i SØAsia og Latin America svarte jeg oppriktig at den var fraværende.
Resultatet var at jeg blei plassert som hjelpedyktig D i sivilforsvaret og ville kun bli innkalt i tilfellet krig med oppgave å evakuere sivile fra området rundt den daværende NATO basen på Kolsås.
Da jeg mange år seinere kjøpte en Dodge stepsider i forbindelse med tømrervirksomhe t kom det brev i posten om at den ville bli rekvirert i tilfellet krig.
Så ingen overhengende fare og blir det krig gjør styresmaktene som de vil uansett.
Bilen solgte jeg på 90tallet og har ikke hørt noe mer vedrørende andre pickuper og varebiler jeg har hatt i årenes løp. . Tipper det ikke er små personbiler de er ute etter.

You have no rights to post comments