Internasjonal politikk

Rakettskjoldet: En sjelden dårlig ide

Den norske regjeringen har særlige grunner til å gå imot rakettforsvarsplanene, for vi er avhengig av et godt forhold til Russland i nord. Foreløpig har det gått bra. Samarbeidsperspektivet overskygger konfliktpotensialet. Norge og andre europeiske land bør vokte seg mot å bli trukket med, via NATO, i planer som forverrer forholdet til Russland, vanskeliggjør et bredt europeisk sikkerhetspolitisk samarbeid, og forsterker fiendebildene mellom Vesten og Midtøsten, skriver Sverre Lodgaard i Dagbladet.

Les mer