Internasjonal politikk

Assange er en varsler, ikke en krigsforbryter. Han burde fått Nobels fredspris

Assange er en varsler, og ikke en krigsforbryter. Han burde fått Nobels fredspris

Dette sa jeg da jeg på vegne av SV holdt en appell på Borgerinitiativet Don't Extradite Assange - Oslo sitt arrangementet foran Stortinget i går ettermiddag.

Jeg sa blant annet:

"Norsk forsvarsevne er avhengig av at folk flest har tillit til at det norske forsvaret tjener oss og ikke Trump-styrte USA. Da må vi tåle en forsvars- og sikkerhetspolitisk debatt med større tilfang av fakta.

Varslere som Julian Assange og nettstedet Wikileaks er her en viktig sikkerhetsventil.

SV mener Assange må få en beskyttelse som varsler. Det er klart feil å utlevere ham til USA, med fare for hans liv. Trump  har sagt dødsstraff er passende.

Det er påfallende hvor tause regjeringen og regjeringspartiene er. Forholdet til USA går foran helt grunnleggende prinsipper for å beskytte varslere. Som Norge hele tida har leflet med Israel i Vanunu-saken.

Nettsteder som Wikileaks, og personer som Snowden og Assange, styrker ytringsfriheten og vår mulighet til å føre en demokratisk og åpen debatt om forsvars og sikkerhetspolitikk. Den offentlige debatten og de politiske endringene som har fulgt i kjølvannet av avsløringene harbidratt til en fredeligere og bedre verden.

SV mener Assange er en varsler, og ikke en krigsforbryter. Han burde fått Nobels fredspris."

Les hele appellen nedenfor, under "les mer."

 

Jeg heter Ivar Johansen, og representerer SV.

For å være krystallklar. SV ser på Assange som en varsler, og ikke en krigsforbryter.

Språk er makt.

Alle land, også Norge, har Forsvarsdepartement og forsvarsminister. Ikke krigsminister. Når Norge fører krig i Afghanistan er det kampsoldater fra dette «forsvaret» som sendes. Men afghanerne har ikke angrepet oss. Hadde jeg vært afghaner ville jeg deltatt i aktiv kamp mot de norske okkupasjonsstyrker.

Når Norge sender en tidligere grensekommisær på oppdrag inn i Russland kalles det etterretningsoppdrag, men når russerne gjør det samme andre veien er det spionasje.

Språk er makt.

Krigsmaktens og det militærindustrielle kompleks - krigsindustrien - tåler ikke åpenhet og innsyn. Det anses som en trussel, for det vil avdekke at det er en betydelig avstand mellom det vakre glansbildet som skapes i offentligheten og virkeligheten som avdekkes gjennom kritisk, undersøkende,journalistikk. Og ikke minst; varslere.

Vanunu var en viktig varsler om Israel som atommakt. De norske etterretningsoffiserene Svein Blindheim og Anders Hellebust varslet om Norge som redskap for amerikanske krigsinteresser. Lundkommisjonen dokumenterte lovstridig politisk overvåking fra norsk politi.

Assange og Wikileaks er varslere. Norsk presse, og særlig Aftenposten, har hatt en god prinsipiell tilnærming, men jeg er utrygg på om norsk presse vil bestå testen i en kritisk situasjon. De strøk når det gjaldt Loran C-rapporten.

Norge har ikke bare et rent nasjonalt forsvar. Norge er en etterretningsmessig stormakt. Ikke for alene å ivareta nasjonale interesser, men et oppdrag vi gjør på vegne av USA. Premissene er satt av USA, de betaler regninga og de får ubegrenset tilgang til all informasjon.

NRK-journalist Bård Wormdal avdekker gradvis dette gjennom bøker, reportasjer og artikler. Men ville Norge tålt en Wikileaks-sak om norsketterretningstjeneste? Norsk politi gikk til razzia mot den lille fredsavisa Ikkevold, men ville de tørre å gå inn i NRK eller Aftenpostens redaksjonslokaler?

Norsk juss må forstås slik at en avis kan straffes ikke bare for hva de har offentliggjort, men også for bakgrunnsstoff og kildemateriale som de har mottatt, men ikke offentliggjort. Dette utgjør en klar  trussel mot pressefriheten.

Norsk forsvarsevne er avhengig av at folk flest har tillit til at det norske forsvaret tjener oss og ikke Trump-styrte USA. Da må vi tåle en forsvars- og sikkerhetspolitisk debatt med større tilfang av fakta.

Varslere som Julian Assange og nettstedet Wikileaks er her en viktig sikkerhetsventil.

SV mener Assange må få en beskyttelse som varsler. Det er klart feil å utlevere ham til USA, med fare for hans liv. Trump  har sagt dødsstraff er passende.

Det er påfallende hvor tause regjeringen og regjeringspartiene er. Forholdet til USA går foran helt grunnleggende prinsipper for å beskytte varslere. Som Norge hele tida har leflet med Israel i Vanunu-saken.

Nettsteder som Wikileaks, og personer som Snowden og Assange, styrker ytringsfriheten og vår mulighet til å føre en demokratisk og åpen debatt om forsvars og sikkerhetspolitikk. Den offentlige debatten og de politiske endringene som har fulgt i kjølvannet av avsløringene harbidratt til en fredeligere og bedre verden.

SV mener Assange er en varsler, og ikke en krigsforbryter. Han burde fått Nobels fredspris.

Kommentarer   

#1 Rigmor Laila Bjerkestrand Rø 29-09-2020 09:47
ENIG !

You have no rights to post comments