Internasjonal politikk

Bistanden militariseres

I økende grad ser vi at bistandsmidler benyttes til militære formål, at militær bistand fordekkes som sosial og økonomisk utvikling og at sivile utviklingsorganisasjoner trekkes inn i militære operasjoner. Dette har sammenheng med at verdens militærmakt i økende grad utøves igjennom integrerte operasjoner hvor sivile bidrag inngår som del av den overordnede politiske strategi. Militarisering av bistand finner også sted når utviklingsagenter på eget initiativ velger å ta side i en krig på en måte som styrker en parts militære evne og krigslyst. I krigen mot terror blir skillene mellom militære og sivile bidrag i konflikter mindre og mindre tydelig. Bistand brukes som våpen i dagens Afghanistan og Irak.

"Norge er blant de som roper høyest om enda mer ”koordinering” = ”sammenblanding av sivile og militære roller” på doktrine nivå, i dagens Afghanistan-debatt. Her bør SV som parti innta en kritisk holdning," sa Alexander Harang bl.a. i en innledning forleden om det han omtale som den mest markante og minst debatterte trend i dagens utviklingspolitikk

Les foredraget (pdf-dokument)