Internasjonal politikk

Ikke tøm verktøykassa

Mens det er stillstand i WTO-forhandlingene jobber både EU og USA for å opprette handelsavtaler med utviklingsland. Norge må avstå fra å signere avtaler som tømmer verktøykassa deres helt, skriver Ågot Valle og Ivar Johansen i denne kronikken i Dagens Næringsliv.

Ikke tøm verktøykassa

Av Ågot Valle, medlem av Stortingets utenrikskomite for SV og Ivar Johansen,SVs internasjonale leder.

Norge hadde et arsenal av verktøy til disposisjon i oppbyggingen av den lukrative olje- og gassindustrien. Frihet til å påvirke sin egen nasjonale industris fremtid til det beste for befolkningen har vært et ufravikelig prinsipp i norsk ressurs- og næringsforvaltning. Samvittighet og god forstand bør fortelle oss at Norge ikke kan stå inne for å ta fra fattige land den samme muligheten. Norge kan ikke sikre utviklingsland like mange verktøy som vi hadde, men må avstå fra å signere EFTA-avtaler som tømmer verktøykassa deres helt.

Verdens handelsorganisasjon (WTO) beveger seg knapt, mens Norge og EFTA i likhet med USA og EU jobber offensivt for å opprette bilaterale og regionale avtaler med utviklingsland. Soria Moria-erklæringen sier ingenting om hvordan Norge skal stille seg til slike avtaler. SV mener at de prinsippene man hever høyt i WTO også skal legges til grunn når Norge gjennom EFTA forhandler bilaterale og regionale avtaler. Soria Moria-erklæringen er velsignet klar på prinsippene Norge skal følge i WTO:

  • Norge skal ikke inngå avtaler som begrenser lavinntektslands handlingsrom i økonomisk politikk.
  • Det skal legges avgjørende vekt på billige medisiner mot hiv og aids når patentregelverk forhandles.

En ny rapport fra Forum for utvikling og miljø peker på at 9 av 16 avtaler Norge, gjennom EFTA har regelverk som synes å gå lenger enn WTO-avtalen på patentområdet. Signaler fra EFTA-partneren Lichtenstein tyder på at tilsvarende krav reises i pågående forhandlinger med Thailand. Dette er i så fall ikke i utviklingslandenes langsiktige interesse, og et brudd med intensjonene i Soria Moria – dog muligens til fordel for farmasøytisk industri hos vår EFTA-partner Sveits.

Flere deler vår bekymring. FNs konferanse for handel og utvikling, UNCTAD, advarer utviklingsland mot å inngå slike avtaler ettersom tapet av politisk handlingsrom kan innebære større kostnad for langsiktig utvikling enn gevinsten fra litt bedre markedsadgang i nord. Nobelprisvinner i økonomi Joseph Stiglitz sa i et intervju med den Malaysiske avisen The Edge Daily at tilsvarende avtaler med USA ikke handlet om frihandel, men “om å oppgi suverenitet og (...) å hjelpe amerikansk farmasøytisk industri”.

Det er i Norges langsiktige og opplyste egeninteresse at fattige land får bærekraftig utvikling. Det vil både gi en mer rettferdig verden og gi norsk næringsliv nye eksportmarkeder. Sør-Korea er et eksempel på dette. De gikk fra å ha BNP per innbygger på linje med Angola i 1960 til å være sammenlignbar med Spania i dag.

Sør-Koreas vekst ville ikke vært mulig hvis de i 1960 hadde skrevet en bilateral avtale som begrenset deres politiske handlingsrom. Verdensbanken peker blant annet på Sør-Koreas bruk av aktiv næringspolitikk overfor nasjonale industrier når de forklarer landets mirakuløse vekst. Dette og mange andre verktøy som var utslagsgivende for Sør-Korea er ikke tilgjengelige for land som signerer dyptgripende bilaterale og regionale avtaler i dag.

Nå er det viktig at Regjeringen, med Utenriksministeren og Nærings- og handelsministeren i spissen følger opp. SVs landsstyre oppfordrer til å legge de samme prinsippene til grunn i EFTA-avtaler med tredjeland som i WTO.

For tiden forhandler EFTA med Thailand, arabiske Gulf-stater, Peru og Colombia. Avtalene med disse blir en prøvesten på om Norge klarer å sette prinsippene fra Soria Moria-erklæringen ut i live. Selvsagt skal utviklingsland få foretrukken adgang til det norske markedet med sine varer, men vi skal ikke benytte anledningen til å binde deres politikere sine hender i deres arbeid for å få bukt med fattigdommen og løftet næringslivet sitt.

(Dagens Næringsliv 13. nov. 2007)


Legg til kommentar