Internasjonal politikk

Etisk handel i Oslo kommune?

Bør kommunen kjøpe varer fra leverandører som ikke overholder internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, ved for eksempel barne- eller slavearbeid? Eller handle med firmaer som bidrar til alvorlige miljøødeleggelser? Jeg og SV mener nei. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for mer enn 12 milliarder kroner årlig. Kommunen bør bruke sin innflytelse som en av landets største innkjøpere til å bygge opp under en etisk norm som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig, skriver Ivar Johansen i Aftenposten. Etisk handel i Oslo kommune?
Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV 

Bør kommunen kjøpe varer fra leverandører som ikke overholder internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, ved for eksempel barne- eller slavearbeid? Eller handle med firmaer som bidrar til alvorlige miljøødeleggelser?

Jeg og SV mener nei. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for mer enn 12 milliarder kroner årlig. Kommunen bør bruke sin innflytelse som en av landets største innkjøpere til å bygge opp under en etisk norm som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig.

Oslo bystyre har til behandling kommunens regler for anskaffelser av varer og tjenester. I finanskomiteen har SV i den sammenheng fremmet forslag om at kommunen ikke skal kjøpe varer fra leverandører som ikke overholder internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter ved for eksempel barne- eller slavearbeid eller som bidrar til alvorlige miljøødeleggelser.

Dette har vi bl.a. gjort etter mønster fra det  prisverdige initiativ fra bystyret i Porgsrunn. Der har bystyret bestemt at kommunen ikke skal investere i selskaper som har våpen, porno, tobakk og alkohol som "vesentlig beskjeftigelse". Og det skal også styres unna selskaper som driver med barnearbeid, slavearbeid, krenker menneskerettighetene eller bidrar til miljøødeleggelse. De to siste punktene kom med etter et særs aktivt engasjement fra Kristelig Folkeparti.

I byrådserklæringen for det borgerlige byrådet heter det at det "vil basere sin politikk på den kristne kulturarv, nestekjærlighet og omsorg". Så får vi se da om Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo bystyre mener at en innkjøpspolitikk som ikke klart setter en grense mot for eksempel varer som er produsert ved alvorlig brudd med menneskerettigheter (som barne- eller slavearbeid) kan forenes med disse kristne grunnverdier. 

  (Aftenpostens aftennummer 18. juni 2002)

Legg til kommentar