Internasjonal politikk

Etisk innkjøpspolitikk i Oslo kommune

Kirkens Nødhjelp, Landsorganisasjonen i Norge, Coop Norge og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har meget prisverdig initiert "Initiativ for Etisk Handel". Målsettingen er å legge til rette for at Norges import fra fattigere land bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i disse landene. De norske bedriftene skal bruke sin makt overfor sine handelspartnere ved å klart uttrykke at de ikke ønsker å kjøpe varer produsert på en måte som bryter med de 11 minstekravene kampanjen har reist. Herunder bl.a. tvangsarbeid og barnearbeid. Oslo kommune kjøper varer  og tjenester for 12 milliarder i året. Jeg mener at Oslo kommune må støtte det viktige initiativ som er tatt fra bl.a. Kirkens Nødhjelp, og derfor har vi fremmet forslag i bystyret, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Etisk innkjøpspolitikk i Oslo kommune

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)
 

Kirkens Nødhjelp, Landsorganisasjonen i Norge, Coop Norge og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har meget prisverdig initiert "Initiativ for Etisk Handel".

Målsettingen er å legge til rette for at Norges import fra fattigere land bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i disse landene. De norske bedriftene skal bruke sin makt overfor sine handelspartnere ved å klart uttrykke at de ikke ønsker å kjøpe varer produsert på en måte som bryter med de 11 minstekravene kampanjen har reist. Herunder bl.a. tvangsarbeid og barnearbeid.

Assisterende generealsekretør Stein Villumstad (Kirkens Nødhjelp) understreker i media at "for å kunne realisere dette initiativet er det helt avhengig av lokal støtte både fra bedrifter, tillitsvalgte, politiske myndigheter og ikke minst fra den enkelte forbruker."

Oslo kommune kjøper varer  og tjenester for 12 milliarder i året. SV mener at kommunen må støtte det viktige initiativ som er tatt fra bl.a. Kirkens Nødhjelp, og derfor har vi fremmet følgende forslag som ligger til behandling i Oslo bystyre:

"Bystyret merker seg det initiativ som er tatt av LO, Kirkens Nødhjelp, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Coop Norge til å etablere en etisk handelsorganisasjon for å bekjempe internasjonal handel med varer produsert under forhold der det skjer brudd på faglige og menneskelige rettigheter. Bystyret støtter initiativet og ber byrådet sikre at kommunale virksomheter ikke går til innkjøp av varer og tjenester fra virksomheter som bryter med disse forutsetningene".

Så langt har SV's forslag bare fått støtte fra Arbeiderpartiet. Særlig undrer det meg at Kristelig Folkeparti ikke støtter et slikt initiativ, - et parti jeg anser å ha et særlig våkent blikk for internasjonal solidaritet. Men kanskje partiet snur når saken behandles i Oslo bystyre 13. desember? 

(Aftenposten  aften  12. des. 2000)

Legg til kommentar