Internasjonal politikk

Veien ut av krigen

SV har bestemt seg for å ta debatten om krigen i Afghanistan. Det er lett å trå feil og bli anklaget for illojalitet mot regjeringens politikk hvis SV går for sterkt ut. Kristin Halvorsen risikerer også å bli beskyldt for å drive dobbeltkommunikasjon, slik hun ble på lederplass i Aftenposten i går, når hun argumenterer for en annen Afghanistan-politikk. Noe annet valg har partiet egentlig ikke. Men som Aftenposten også pekte på, kunne SV neppe ha fortsatt i regjeringen hvis SV-ere ble nektet å delta i demonstrasjoner mot krigen i Afghanistan. Lederen for SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, og SU-leder Kristi Bergstø, fikk derfor partiledelsens tillatelse til å demonstrere på plenen utenfor Stortinget lørdag, mens partiet hadde landsstyremøte på Gardermoen, skriver Arne Strand i en kommentar i Dagsavisen.

Les mer

– NATO-kritikere har ikke lest nok

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener SV-ere som krever at NATO-styrkene i Afghanistan må erstattes av FN-styrker, ikke har satt seg inn i saken. – De som sier at NATO må ut og FN inn, har ikke lest nok. De har ikke satt seg inn i saken, sa Støre under Arbeiderpartiets internasjonale seminar på Gardermoen fredag. Den siste tiden har flere SV-ere gjentatt kravet om at den NATO-ledede ISAF-styrken må ut av Afghanistan. Tydeligst har SVs internasjonale leder Ivar Johansen vært, skriver NTB.

Les mer

SVs talibanproblemer

Kristin Halvorsen vil vinne tid og er rede til å svelge enda noen flere utenrikspolitiske kameler, fremfor å kaste kortene nå. Taliban skal i alle fall ikke få drive Halvorsen ut av finansministerkontoret før i 2009, skriver redaktør Magne Lerø i Ukeavisa Ledelse. Han skriver bl.a: "I SV er det de som mener grensen for hva partiet kan akseptere er nådd. Leder for SVs internasjonale utvalg, Ivar Johansen, sier til Aftenposten at Norge bør trekke seg ensidig ut nå, dersom Nato ikke endrer strategi bort fra offensive operasjoner. Sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa er enig. Hun legger til at hun ikke har særlig tro på at USA og Nato vil endre strategi.

Les mer

Krigspolitikk uten støtte

Flertallet av alle partienes velgere bortsett fra Høyre mener regjeringens Afghanistan-politikk er dårlig eller svært dårlig, viser en ny meningsmåling. SVs internasjonale leder Ivar Johansen mener SV-velgernes svar understreker at de ønsker mer SV-politikk på dette området, og mener dette kan skje dels ved at krigsmotstanderne stemmer SV, og dels ved at det reises en sterk opinion: - Dette står jo ikke på SV, men på andre partier. Derfor er det viktig med et utenomparlamentarisk arbeid som legger press på de andre partiene.

Les mer

Oljefondet øker i Guantanamo-selskap

Oljefondet økte gjennom 2007 sin eierandel i selskapet som overtok Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Kværners (AKVER) svært omdiskuterte oppdrag knyttet til den amerikanske fangeleiren på Guantanamo Bay på Cuba. SV-politikeren Ivar Johansen, som i sin tid politianmeldte Aker Kværner, ønsker nå at oljefondet trekker seg ut av Fluor.

Les mer

Kameraderi og ukultur

Finansieringen av Kjell Magne Bondeviks Oslosenteret, med betydelige pengegaver fra næringslivet stilt til disposisjon for Bondevik rett etter hans avgang som statsminister - sammen med andre former for samrøre av politikk og næringsliv og rolleblanding har møtt skarp kritikk. En gruppe avgåtte politikere, akademikere og kulturpersonligheter har i et opprop til stortinget krevd gransking og regler mot kameraderi og korrumperende praksis.

Les mer

KS: Utrygg på Tjenestedirektivet

"KS skal i det videre arbeidet med EU/EØS-spørsmålet arbeide for at ikke nye områder som ligger innenfor den kommunale sjølråderetten blir innsnevret av EU/EØS-regelverk," heter det bl.a. i en uttallelse som sentralstyret i KS, på forslag fra SVs Ivar Johansen, vedtok onsdag.
Et av kravene KS stiller til det nye tjenestedirektivet er at "offentlige tjenester, som er noe annet enn en vanlig handelsvare (primarily of non-commercial charakter) og som har en samfunnsmessig funksjon, ikke må defineres som tjenester av økonomisk interesse – og derav også holdes utenfor Traktatens konkurranseregler". KS krever at en rekke spørsmål avklares før regjeringen tar endelig standpunkt til Tjenestedirektivet.

Etterretningsfinansiering i strid med stortingsvedtak?

"Den militære etterretningstjeneste har sitt eget budsjett på siden av Forsvarsbudsjettet. Budsjettet blir kontrollert på en spesiell måte av Stortinget." Disse meget oppsiktsvekkende uttalelser er nylig kommet fra tidligere etterretningssjef Jan Ingebrigtsen. Stortingets bevilgningsreglement slår imidlertid klart og entydig fast at alle Statens utgifter skal være med i det statsbudsjett som forelegges Stortinget til vedtak. Vi må ikke åpne for muligheter hvor hjemmelige Olliver North'er kan drive med hemmelige operasjoner og økonomiske midler uten kontroll. Etterretningstjenester skal ikke våre politiske redskaper for den politiske ledelse eller politiske partier, skriver Ivar Johansen i en kronikk i Aftenposten.