Internasjonal politikk

Militærnekterne tvangsbeordres til deltakelse i krigsberedskap?

Når (eller: om) sivilarbeiderne blir innlemmet i krigsforberedende tiltak i totalforsvaret og f.eks. om noen år blir innkalt til å delta i framtidige totalforsvarsøvelser som Totex vil Norge få en betydelig økning i antallet samvittighetsfanger på Amnestys lister. I det lengste velger jeg å tro at Stortinget ikke aksepterer et forslag som i sin konsekvens bryter med grunnprinsipper om at et flertall ikke kan tvinge et mindretall til å handle i strid med deres grunnleggende overbevisning i helt vitale samvittighetsspørsmål, skriver Ivar Johansen bl.a. i en kronikk i Ny Tid.

Les mer;
Militærnekterne tvangsbeordres til deltakelse i krigsberedskap?

Alminnelig verneplikt - en viktig pilar

Beveger vi oss mot et grenseland der Grunnlovens bestemmelse om alminnelig verneplikt ikke lenger blir oppfylt? Av et årskull ungdom er det idag under 20 000 som avtjener militærtjeneste, og stadig færre innkalles. Dermed får utvalget uvegerlig en skjev sosial profil, og Forsvarets brede sosiale basis blir svekket, hevder Ivar Johansen, kjent SV-politiker i Oslo i en kronikk i Aftenposten. Han er medlem av Stortingets ombudsmannsnevnd for Forsvaret.

Løgnen, omgåelsene

Vi husker alle de klare forsikringer om at vi i Norge aldri skulle ha atomvåpen. Norge lagret aldri atomvåpen, men  bygget mange lagre for slike våpen på 60-tallet. Det avslører forskerne Rolf  Tamnes og Kjetil Skogrand i en ny bok.


Les mer

Dobbeltmoralen

Utenriksminister Jan Petersens mener Iran er et av de tre verste regimene i verden. Versting-stemplingen blir møtt med vantro i det norske oljemiljøet. Statoil, Norsk Hydro og norsk leverandørindustri har gjort seg klar til å satse milliarder av kroner i landet - med norske myndigheters velsignelse. Når muligheten for profitt er innen rekkevidde er den borgerlige regjering taus. Og olje- og energiminister Einar Steensnæs har tatt jobben som døråpner for Statoil i landet som bryter de fleste menneskerettighetene, Saudi-Arabia.


Les mer om regjeringens dobbeltmoral vedrørende Iran

Les mer om regjeringens dobbeltmoral vedrørende Saudi-Arabia

Fattige Afghanistan: Norske jagerfly skal bombe

For første gang siden 2. verdenskrig skal norske piloter inn i direkte kamphandlinger i krig. Norske F-16 jagerfly vil etter all sannsynlighet bli satt inn i Afghanistan til høsten. Formålet er å delta i kampen mot det som er igjen av soldater fra al-Qaida og Taliban. Det kan bli snakk om to, fire eller seks norske jagerfly. F-16-flyene vil være utstyrt med laserstyrte bomber og luft-til-bakke-raketter.   - Nordmennene må være forberedt på å bruke sine våpen hver eneste dag, sier kaptein William Grey i US Marines. Han vil ikke ut med hvor ofte de amerikanske jagerpilotene skyter med skarpt. Det norske "forsvar" er blitt et agressivt redskap som settes i bombetokter i andre deler av verden.


Les mer

Supergutta på skauen

Heimevernet bygger på forestillingen om distriktssamfunnets trauste og demokratiske mobiliseringsansvar fra den gang trusselbildet var en erklært og synlig fiende. Men i dag kommer ikke fienden til fots for å stjele tungtvann fra den lokale tungtvannsfabrikken. Likevel er det først og fremst vakthold og sikring som skal være HVs oppgaver. I dag er det bare falske forhåpninger som gjør at noen tror at vi kan totalforsvare oss mot de nye sikkerhetsutfordringene. Det bør være en stor pedagogisk oppgave å formidle dette. HV-soldater vakt rundt Maridalsvannet? Gjerne det. Hvis de samme personer først trenes i å sikre og holde vakt over sine egne våpendepoter. Then we take Berlin, skriver Sissel Benneche Osvold i en kommentarartikkel.

Klientsstaten Norge: Amerikanske spionskip opererer fritt i norske farvann

Amerikanske spionskip på jakt etter «undervannsterrorister» skaper bølger for forsvarsledelsen. Skipene har fått blankofullmakt som gir adgang til å krysse inn i norsk farvann uten å søke på forhånd. Etter en mislykket tilsløring tar forsvarsledelsen nå bladet fra munnen. Og den norske marinebasen Olavsvern i Tromsø gir logistikkstøtte til fartøyene.


Les mer

Norsk krigsindustri går så det suser: Eksporten fordoblet

Til nå i år har Norge eksportert våpen for godt over en milliard kroner, dobbelt så mye som i fjor. - Forsvarbransjen går nok forholdmessig bedre enn andre bransjer etter 11. september, bekrefter kommunikasjonskoordinator Sissel Solum ved Nammo Raufoss. Tall NorWatch har innhentet fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge de ni første månedene i år har eksportert våpen til en samlet verdi av 1,17 milliarder  kroner. I hele fjor eksporterte vi våpen for 646 millioner, ifølge samme kilde.


Les mer

Du skal ikke drepe ...

"Kristelig Folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forpliktet på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, tjenesteoppdraget og forvalteransvaret. Vår oppgave er å utforme en politikk i samsvar med dette", heter det i partiets prinsipp-program. En av de kristne grunnsetninger er at en ikke skal drepe. Samtidig styrer Kjell Magne Bondevik er regjering som har sendt norske soldater til Afghanistan. Soldatene begår dag for dag massedrap. "- Tirsdag fant vi flere hundre soldater på vei mot fronten med selvdrevne granater og bombekastere. Vi slo til og drepte dem," sier en amerikansk major, som trolig også har norske soldater under sin kommando. Hva slags menneskeverd og respekt for liv representerer dette?

Les mer

Penger fra krig og djevelskap til Oslo kommune?

Oslo kommune har – gjennom sin pensjonskasse – eierinteresser i våpenbedriften Raufoss. En våpenbedrift som for få år siden solgte 1500 M72-raketter til De forente arabiske emirater. Er det etisk forsvarlig at kommunen skal ha økonomiske interesser i at våpenhandel, terror, krig og djevelskap fortsetter med uforminsket styrke, spør Ivar Johansen i en kronikk i Dagbladet.


Les mer

Er angrep virkelig det beste forsvar?

Uten nærmere offentlig drøfting brøt våre politiske ledere med et krav Norge hadde stilt til alliansepolitikken gjennom femti år: NATO skulle holde seg til forsvar mot angrep på medlemslandene og ikke innlate seg på å intervenere ute i verden. NATO er på galt spor, fra en forsvarspakt til en pakt som satser på at "angrep er det beste forsvar", og dette er godtatt av Norge med et minimum av demokratisk behandling, skriver Gunnar Garbo, Vigdis Hjorth og Ivar Johansen i en kronikk i Aftenposten. De skisserer også et alternativ.


Les mer