Internasjonal politikk

Grunnlovsstridig med norske soldater i EU-hær

To av landets fremste eksperter i offentlig rett mener det kan være i strid med Grunnloven å bruke norske soldater i EUs kampstyrker.


– Det er i strid med Grunnloven å sende norske soldater til en EUhær, sier jusprofessor Ståle Eskeland. Han håper at regjeringen nå ikke gjennomfører denne ordningen, men at Regjeringen har bestemt seg og at det er små muligheter for å overprøvet avgjørelsen. Det er ikke ofte at et lands regjering fatter et vedtak som i ettertid kan vise seg å være grunnlovsstridig. Jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo begrunner lovstridighet om norske soldater i en EU- hær slik: – Grunnen er at Grunnlovens paragraf 25 fastsetter at det er Regjeringen som skal ha råderetten over norske styrker. Myndighetene kan ikke gi fra seg denne råderetten til andre stater eller internasjonale organer - heller ikke med Stortingets samtykke.


Les mer i Aftenposten

Les mer i Norge i dag

Skal Forsvaret produsere fiender?

Forsvarsdepartementets proposisjon nr. 42 bebuder at også Norge kan bli et mål for internasjonal terrorisme. Dette skyldes angivelig ”den teknologiske utviklingen og globaliseringens konsekvenser”. Slikt er med respekt å melde sludder. Hovedfaren skaper vi selv. Skulle Norge bli terrormål, er grunnen langt mer sannsynlig at folk i den fattige verden oppfatter oss som medskyldige i den terroren som USA-ledete koalisjoner rammer dem med. Når vår politiske ledelse søker trygghet mot terror ved å ”bidra til internasjonale operasjoner og oppfylle våre allianseforpliktelser i NATO”, risikerer vi tvert imot å bidra til overgrep som gjør oss selv til terrormål. Politikken vår avler de truslene den foregir å verne oss mot, skriver Gunnar Garbo bl.a.

Klima og fattigdom truer mest

Kamp mot terror er selvsagt viktig, men den fjerner fokus fra de grunnleggende og virkelige destabiliserende kreftene i verden. George Bush' fokus er feil. Den virkelige ondskapens akse, som ligger bak svært mange av dagens borgerkriger og kriger er fattigdom, sykdomsepidemier og økologisk sammenbrudd. Dette er problemer "without passport", problemer som ikke kjenner grenser. Mange flere dør nå av disse faktorene enn alle kriger i menneskehetens historie har krevd av ofre, sier Øystein Dahle, styreleder i Worldwatch Institute i Washington og Worldwatch.


Les mer i Aftenposten

Forsvaret: - Eit forsvar utan styring

Den store skandalen i Forsvaret er ikkje budsjettsprekken i fjor. Skandalen er mange års milliardsløsing og elendig planlegging – ein kontinuerleg katastrofe, meiner Ståle Ulriksen, visedirektør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt til Dag og Tid.

Dei siste 20 åra har Forsvaret brukt kring 30 milliardar kroner på bygg og anlegg, og her er det gjort svært mange bommertar. Det er bygd ei mengd med nye anlegg som har blitt nedlagde og selde ikkje mange år etter. Milliardsummar er surra vekk på den måten.

Les mer i Dag og Tid

Fredsleir ved amerikansk militærbase i Fauske

"I norra Norge ligger avlyssningsbasen Fauske, som varit direkt inblandad i Falklandskriget, Gulfkriget och i senaste Irak-kriget. 1991 överlämnade George Bush personligen ett diplom till norska underrättelsetjänsten för deras insatts i Gulfkriget. Fauske-basen, som betalats och utvecklats av USA, samlar in information från satelliter och skickar den direkt till USA:s Rymdkommando. Därifrån förmedlas informationen vidare till amerikanska trupper runt om i världen", skriver den svenske fredsaktivstorganisasjonen Ofog på sine nettsider. 17. - 21. juni arrangerer de en fredsleir ved lyttestasjonen i Fauske.


Les mer om aksjonen

Les mer om lyttestasjonen i Fauske

Afghanistan: Norske spesialstyrker, under amerikansk kommando

Det kommer stadig oftere rapporter fra Afghanistan om sammentreff og regelrette militære slag mellom Taliban på den ene siden og amerikanske og afghanske styrker på den andre siden. Ja, ifølge den amerikanske avisa Washington Post finnes det faktisk alt fra 2000 til 10.000 menn som kjemper i Talibans navn i grenseområdene mot Pakistan i sør. Midt i denne opptrappingen ser det nå ut til at norske spesialstyrker etter mye venting vil bli sendt til Afghanistan i løpet av de nærmeste ukene – nettopp for å bli sendt inn i de urolige områdene på grensen til Pakistan for å kjempe under amerikansk kommando i Operation Enduring Freedom, skriver ukeavisa Ny Tid.

Norsk radar viktig for USA

– Vardø-radaren er en viktig del av det amerikanske rakettforsvaret. Det sier Philip E. Coyle, som har arbeidet i det amerikanske forsvarsdepartementet. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) har tidligere avvist at radaren har noen tilknytning til det amerikanske rakettforsvaret. Det samme har flere av hennes forgjengere hevdet. Offisielt har hensikten med radaren vært å holde styr på skrot og satellitter som svever i rommet, samt å styrke overvåkingen av norsk nærområde. Radaren i Vardø bidro i den amerikanske krigføringen i Irak, sier seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, Terje Wahl.

Les mer hos NRK Brennpunkt
Les mer hos NRK om Vardøradaren og Irak

Klarer terroristene å knekke demokratiet?

"Tragedien i London aktualiserer på ny alle demokratiets dilemmaer. Hvordan kan demokratiet forsvare seg mot sine fiender? Vil terroren sette de rettstatlige demokratiene i en permanent tilstand av unntakstilstand? Den uhyggelige aktualitet vil bare øke, for angrepene vil fortsette. Demokratiet prøver å beskytte seg mot sine fiender med unntakslover og overvåking. Men sårbarheten består, "skriver Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap, i denne artikkelen.