Dagens advarsel til Oslo: Mye forurenset luft - mange bør holde seg inne

Dagens advarsel til Oslo: Mye forurenset luft - mange bør holde seg inne

Når vi hører myndighetenes beskjed for fredagen er det grunn til å si at vi skynder oss altfor sakte når det gjelder å sette inn tiltak:

«Det ventes mye forurenset luft i sentrum, langs større veier og langs sterkt trafikkerte veier. De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene. I enkelte sterkt trafikkerte områder (Alnabru-Ulven-Økern-området og langs E6, E18 og Ring 3) ventes det innslag av svært forurenset luft, spesielt i forbindelse med rushtidene.  Det er i hovedsak eksos som forurenser. På kvelden ventes det også noe forurenset luft fra svevestøv i områder med vedfyring.»

Derfor: «Astmatikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå lengre opphold utendørs i mye forurensede områder.»

Norsk Institutt for Luftforskning har vært i SVs bystyregruppe og presentert tiltaksutredningen til NILU. Og slik jeg ser det: farten i de tiltak Oslo p.t. har i gang er svært puslete i forhold til det NILU mener er nødvendig for å overholde grenseverdiene som er satt. NILU påpåpekte nødvendigheten er offensive tiltak særlig  på miljødifferensierte bompenger, miljøfelt, lavere hastigheter, økt frekvens i kollektivtrafikken og parkeringsregulering.

Les NILUs tiltaksplan. Hva tenker du?

Kommentarer   

0 #11 Steinar Høiback 06-02-2015 14:25
Det være seg enten det er kommunale eller sentrale myndigheter.
Realiteten er at Oslo kommune, Storting og regjering bryter borgernes Grunnlovsvern, særlig Grunnloven paragraf 112, ved å ikke iverksette tiltak.

Myndighetene, enten lokalt eller sentralt, burde saksøkes for Grunnlovsbrudd.
0 #12 Miklabjarnir Secundus 07-02-2015 19:15
Sykdommene som skyldes urban luftforurensing er veldig kostbare. Jeg vil ikke se bort fra at det faktisk kunne lønne seg å redusere støv, nitrøse gasser og svoveloxider fra luften, men det er jo ulike etater med ulike budsjetter som vil få henholdsvis gevinsten og kostnaden. I Oslo var fyring med ved og koks det alvorligste forurensingspro blemet tidligere, og det kostet ikke all verden å bli kvitt det problemet.
0 #13 Finn Bjørnar Lund 08-02-2015 19:05
Folks uvaner er visst vonde å venne. Til Kjelsås går det busser, trikk og tog fra mange steder i Oslo. Men når noen skal på skitur kjører de i kø og overfyller parkeringsplass er hos vannverket og i gatene. Lurer på hvor mange hundre unødvendige bilturer som fylte gater og parkeringsplass er inn mot skiløypene her i dag. Til hinder for oss som går eller reiser kollektivt, og til hinder for hverandre. Ikke bare i sentrum er det alt for mange biler!
0 #14 Sindre Nørgaard 09-02-2015 09:20
Det er jo utrolig treigt av det søkkrike Norge å ikke ha laget flere tuneller under Oslofjorden.

Veldig mange av de bilene vi ser i bybildet kunne ha vært sluset utafor, med ditto bbedring av lufta i Oslo.

Se til andre storbyer der tunneller, inter city tog, etc florerer. Her til lands ligger vi 30- 50 år etter.

Hvorfor skal Oslo og Norge være sinker i vei og kollektiv utbygging?
0 #15 Øyvind Selseng 09-02-2015 16:01
Det er ikke bilen som er problemet, men tetteheten av dem og dosering en.,Her jeg bor er det ingen problemer hverken med eksos, vedfyring eller svevestøv. Skjønner ikke hvorfor det legges opp til at byene og tettsedene skal vokse. Nei, gi by-befolkningen hver sin åkerlapp eller et nedlagt gårdsbruk og spre dem utover det ganske land.
0 #16 Cheap 10-02-2015 18:34
Hei Ivar.
Fin blogg du har her.
Jeg ser vi har til felles og bry oss om miljøet vi har rundt oss.
Jeg blogger selv om miljø.
Ta en titt innom min blogg her: bjerk-bjorge.no

Legg til kommentar