Miljø og kollektivtrafikk

Privatisering for enhver pris

Privatisering for enhver prisKonsulentfirmaet Rokade la for tre uker siden fram en rapport som knuser omorganiseringen og byråkratiseringen av det som tidligere het Oslo Sporveier, og som nå har fått det lite velklingende navnet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP).

Omorganiseringen er et lærestykke i hvordan Høyre og Frp-byrådet byråkratiserer Oslo kommune og lar innbyggerne ta regningen. Resultatet av denne omorganiseringen er at kommunen er påført 55 millioner kroner i årlige ekstrakostnader på grunn av byråkratisk dobbeltarbeid. Regningen går til kommunens innbyggere, påpeker Per Østvold.

Fr.P. i styringsposisjon: Ny budsjettskandale; budsjettsprekk på 1,4 milliarder

Fr.P. i styringsposisjon: Ny budsjettskandale; budsjettsprekk på 1,4 milliarderDet nye søppelsorteringsanlegget til Oslo kommune blir 1,4 milliarder dyrere enn antatt da bystyret fattet sitt vedtak i 2007. Da var prislappen 1,25 milliarder, mens resultatet trolig blir 2,650 milliarder. En rapport fra Kommunerevisjonen slår fast at både planleggingen og styringen av prosjektet har "vesentlige svakheter".

Det er Fr.P-byrådene som hele tiden politisk har styrt dette prosjektet. Og sprekken på nærmere halvannen milliard kroner kommer i tillegg til Holmenkollen (1,2 milliarder i overskridelse), Flexus (600 millioneri overskridelse), Alteasykehjemmet (30 millioner ut av vinduet), IKT-skandalen (269 millioner i overskridelse). Og vi kan legge til Tøyenbadet, Bislett osv.

Det er dyrt for byens innbyggere å ha et Høyre/Fr.P.-byråd som så totalt mangler evne til å styre. Renovasjonsgebyret økte f.eks. fra årsskiftet med rundt 4O prosent. - Vi må bli bedre, sier Fr.P-byråd Jøran Kallmyr til Aften. Men hvor mange milliarder til vil Byrådet søle bort før de har lært?

Les Kommunerevisjonens rapport

Offensivt sykkelbyforslag: Venstre svikter

Offensivt sykkelbyforslag: Venstre svikterI siste årsberetning (2009) fra Samferdselsetaten i Oslo kommune opplyses det at det i dette året ikke ble bygget en eneste meter ny hovedsykkelvei i Oslo. Etaten begrunner dette blant annet med følgende: "Da flere reguleringsplaner avventer vedtak, har det ikke vært mulig å planlegge og bygge i den takt som opprinnelig hadde planlagt." Sagt med rene ord betyr det: Fr.P-byråd Jøran Kallmyr er en propp i systemet, og reguleringsplaner oversendt Byrådet fra 2006 og utover ligger i byrådens skuff. Og der blir de.

Bystyret vedtok for 5 år siden en ambisiøs strategi, full av gode målsettinger og tiltak. Planen for nytt hovedsykkelveinett ble vedtatt for 20 år siden, men med Fr.P/Høyre-byrådets tempo vil hovedsykkelveinettet i Oslo først stå ferdig i 2027.

I bystyret onsdag skal vi behandle et offensivt forslag fra Knut Even Lindsjørn og Marianne Borgen. Høyre skyter ned dette forslaget med følgende alternative forslag: "Saken sendes til byrådet uten realitetsbehandling for å sees i sammenheng med opprettelsen av sykkelveiprosjektet". Det såkalte "miljøpartiet" Venstre kunne skapt flertall for at kommunen skal komme over i en offensiv handlingsmodus, men partiet svikter ved å bidra til at alle forslagene blir nedstemt og sendt tilbake i skuffen til Fr.P-byråd Jøran Kallmyr.

Les forslaget og bystyrebehandlingen
Les sykkelbynettsidene
Fortell hva du mener til bystyrets miljøpolitikere

Fr.P-styre: Sløser bort 55 millioner årlig i kollektivbyråkrati

Fr.P-styre: Sløser bort 55 millioner årlig i kollektivbyråkratiEn ny rapport gir Oslo kommune knusende kritikk for å bruke unødvendig mye penger på organisering av kollektivtrafikken. Rapporten, som NRK har fått tilgang til, viser at kommunen kan spare inntil 55 millioner ved å endre måten de organiserer kollektivtrafikken på i dag. Rapporten slår nemlig fast at det er omfattende dobbeltarbeid i selskapet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), som er leverandør av kollektivtrafikk i blant annet Oslo og Akershus. Omlag 60 ansatte i administrative stillinger kan kuttes bort.

Tidligere byråd Peter N. Myhre (Frp) var pådriver for den nye organiseringen av kollektivtransporten. Ved å innføre bestiller-/utførerorganisering og små AS-er ,etter modell fra det private næringsliv, skulle han spare masse penger. Årlig å sløse 55 millioner bort i idelogiske eksperimenter er alvorlig. Vi har Holmenkollen, Flexus, Tøyenbadet, IKT, Altea-sykehjem, og altså dette.

Det er utrolig hvor mye det koster Oslos innbyggere å ha eksperimentet med at Høyre og Fr.P. skal styre denne kommunen sammen, med Venstre og Kr.F. som heiagjeng på siden. Når man kaster så mye penger ut av vinduet kan man godt skjønne at det ikke blir plass til tilstrekkelig med sykehjemsplasser og hjemmetjenester.

Les hos NRK Østlandssendingen

Indre markagrense!

Indre markagrenseLinn Stalsberg hadde et friskt innspill i lørdagens Klassekampen om det at Osloborgere får stadig mindre grøntareael i indre by:

"Vi som bor i nærheten av Oslo sentrum har det med å utvikle en overdreven interesse for boligbygging og arkitektur, tross en betydelig ignoranse for slikt opprinnelig.

Ofte har dette en direkte sammenheng med at vi får denne boligbyggingen og arkitekturen rett opp i nesen, der vi før hadde en grønn ubehandlet plett, utsikt mot en topp, eller en fotballbane. Her vi bor nå for eksempel, oppdaget vi helt tilfeldig at to ballbinger vi har brukt som erstatning for allerede utbygget fotballøkke, er i ferd med å bli forvandlet til fellesområde mellom nye svære boliger. Det er som om enhver grønne plett bare skriker til politikerne at den egentlig er en ubrukt pengebinge som må tettes igjen umiddelbart av privat investor med tanker om «små, men arealeffektive leiligheter», til blodpris for kjøperne.

Byplanlegging er blitt noe vi vanlige folk snakker uvanlig mye om, tenker på, diskuterer og ikke minst: savner, sånn helt i motsetning til egne folkevalgte politikere. Dagens bygging i Oslo har kun en kommersiell logikk: Mest mulig bygd på minst mulig plass, der så lite innskudd som mulig gir størst mulig markedsverdi."

Les hele hennes artikkel under. Den inviterer til debatt. Hva mener du?

TT-skandalen: Byrådet må rydde opp!

TT-skandalen: Byrådet må rydde opp!Som et apropos til TT-skandalen svært mange funksjonshemmede har opplevd denne uka, skriver Per Østvold bl.a. dette i Dagsavisen i dag: "Det er på tide å kaste ut dette eldgamle, konservative og navlebeskuende synet på hvordan offentlige tjenester skal produseres. Oslo fortjener bedre. Kvalitet, pålitelighet og trygghet skal være viktigere enn privatisering."

Kloke ord.

Handlingsplan for bedre luft i Oslo

Handlingsplan for bedre luft i OsloByrådet har vært en miljøsinke, og selv i akutte forurensningssituasjoner som vi har hatt de siste dagene er de tafatte: På den nærmeste luftmålestasjon i forhold til der jeg bor, Alnabru, er varslet for luftkvalitet de kommende 24 timer: "Svært dårlig, NO2. Allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør ikke oppholde seg i svært forurensede områder. Forbigående slimirretasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. Sensitive personer bør ikke befinne seg i utsatt område."

Byrådet mener - i praksis - at heller enn å redusere biltrafikken, får folk da holde seg inne.

Byrådet foreslår 24 tiltak for å bedre Osloluften. Hva mener du om forslagene til tiltak? Er dette tilstrekkelig?

Les Byrådets pressemelding
Les Byrådets presentasjon av de 24 tiltakene
Les den fullstendige planen

Bystyrets samferdsels- og miljøkomite skal innstille på saken overfor bystyret. Fortell dem hva du mener

Fr.P-byråkratiet for kollektivtrafikken: 200 flere administrative stillinger

Fr.P-byråkratiet for kollektivtrafikken: 200 flere administrative stillingerDet mest utrerte utslag av den ideologiske bestiller- /utførerorganisering Høyre/Fr.P. sverger til har vi fått for kollektivtrafikken i Oslo. Et mylder av selvskaper, som innbyrdes sloss om ikke å ta ansvar, og som av og til også setter sikkerheten for de reisende i fare. De uheldige utslagene vi har med jernbaneorganiseringen (NSB/Jernbaneverket) slår også ut i Oslo. Krangel og ansvar/ikke-ansvar har ført til at vedlikeholdsetterslepet i Sporveien nå er oppe i hele 6 milliarder kroner.

Organiseringen av kollektivtrafikken i Oslo har medført at det er opprettet ca 200 flere administrative stillinger. Ruter AS har ca 130 ansatte, og brukte ca 90 millioner i konsulentbistand i 2009. Kollektivtransportproduksjon AS har 225 ansatte med personalansvar!! I tillegg så har de opprettet Oslo Vognselskap AS hvor det nå er 5 ansatte, men oppbemannes.

Konsernledelsen i det kommunale Kollektivtransportproduksjon AS ser at den organisasjonsstruktur de er påtvunget ikke skaper en tydelig ansvarsplassering og at den er unødvendig dyr. De anbefaler en forenkelet selvskapsstruktur som gjør at man kan spare mellom 37 og 55 millioner pr. år og samtidig oppnå bedre kontroll på hele verdikjeden og bedre samordningseffekter.

Vil Høyre, Fr.P og Venstre tviholde på en struktur som ikke er tilstrekkelig kostnads- og driftseffektiv?

Les konsernledelsens ønske, som vil være minst 37 millioner billigere pr. år enn dagens løsning

Køprising gir bedre helse

Køprising gir bedre helseKøprising er et viktig virkemiddel for å bedre luftkvaliteten og folks helse. Klima- og forurensningsdirektoratet mener det er positivt og nødvendig at Vegdirektoratet foreslår regelverk som gjør det mulig å innføre køprising.

Svevestøv og nitrogendioksid (NO2) er et helseproblem i en rekke norske byer. Flere byer har særlige problemer med å få ned nivåene av nitrogendioksid, noe vi blant annet så i Oslo og Bergen sist vinter.

– Det nødvendig å redusere trafikkomfanget og utslippene fra de mest forurensende kjøretøyene slik at befolkningen i norske byer får bedre luftkvalitet. Det er derfor positivt og nødvendig at veimyndighetene foreslår køprising. Dette er et av få virkemidler som kan redusere utslippene av nitrogendioksid og helseproblemer knyttet til dette, sier Ellen Hambro, direktør for Klima og forurensningsdirektoratet.

Les mer her

Overfylte busser i Oslo sentrum en sikkerhetsrisiko

verfylte busser i Oslo sentrum en sikkerhetsrisikoHvert år fraktes 90 millioner passasjerer med buss i Oslo og Akershus.

Nå slår bussjåførene alarm om sikkerheten om bord. Overfylte busser i Oslo sentrum er et vanlig syn i rushtiden, og sjåførene lar seg presse til å til å ta på for mange passasjerer. - Forskriftene blir brutt daglig, og er et problem alle som kjører buss i Oslo lever med, sier mangeårig bussjåfør Per Ole Melgård i Norsk Transportarbeider­forbund (NTF).

Per Ole Melgård mener det er urimelig å skyve alt ansvar over på den enkelte bussjåfør. Han synes Ruter AS, som har ansvar for all lokal busstrafikk i Oslo og Akershus, burde ta mer ansvar. - Det er de som setter rammene og reglene vi jobber under, og kunne derfor lyttet mer til oss som kjører buss om hvilke tiltak som er mest hensiktmessig på de aktuelle rutene. De spør aldri hva vi synes, og det er frustrerende å få regler som vi ser ikke er logiske, tredd nedover hodet, sier han.

Les mer hos tidsskriftet Arbeidsmiljø

Gi oss kollektivinfo i mobilkartet!

Gi oss kollektivinfo i mobilkartet!Ønsker du kollektivinfo i kartet på mobilen din? Ønsker du ruteforslag mellom A og B og visning av nærmeste holdeplass? Bjørn Tennøe ønsker dette, og har benyttet seg av muligheten til et innbyggerinitiativ. Ved å samle minst 300 underskrifter fra Oslos innbyggere har han rett til å få behandlet sitt forslag i  bystyret.

Som han skriver: "Alle moderne mobiler (Android, BlackBerry, iPhone, Nokia, Palm, Sony Ericsson, Symbian og Windows Mobile) kan vise reiseinformasjon og ruteplanlegging i standardkartet. Men i Norge fungerer ikke dette. Grunnen er at kollektivselskap (som Trafikanten og NSB) ikke deler kollektivinfo med kommersielle aktører (som Google)." Dette vil Bjørn Tennøe ha en endring på.

Flott, og offensivt, initiativ som nå er sendt fram til Oslo bystyre.

Les mer på kampanjens nett sider
Les mer på Facebook
Les mer på Origo