Miljø og kollektivtrafikk

Handikapforbundet sier nei til TT-forslag

Handikapforbundt sier nei til TT-forslagByrådet har fremmet forslag om omlegging av Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) gjennom et prøveprosjekt. Norges Handikapforbund ser enkelte positive sider ved byrådets forslag:

- Brukerne kan reise ut av byen
- Ubegrenset antall reiser i bydelen
- Flere reiser i Oslo

Men de negative sider er langt flere,og alvorlige:

- Mindre fleksibilitet
- Man veit ikke hvor lang tid det tar å komme fra A til B
- Ingen mulighet for planlegging
- Vanlige busser har faste ruter, det vil si at man kan beregne tidsbruk og man veit når busser går. Dette vil ikke være tilfellet med prøveprosjektet
- Ingen overveielser rundt hva som er akseptabel tidsbruk for bruker

Samlet sett har årsmøtet i Norges Handikapforbund Oslo kommet til at de ikke kan ikke støtte forslaget da de mener at de negative sidene ved prøveprosjektet er for store til at de er akseptable for deres brukere.

Les byrådets forslag og bystyrets behandling av dette

NHO vil doble kollektivtilbudet og innføre rushtidsavgift

NHO vil doble kollektivtilbudet og innføre rushtidsavgiftNHO ønsker et kollektivløft i byene. Det skal skje blant annet gjennom å doble kapasiteten på kollektivtilbudet i rushtiden og å gjøre det mer fordelaktig å reise miljøvennlig. Adam Smith forelo allerede i The Wealth of Nations fra 1776, å innføre veiprising fordi veier er et knapphetsgode. Og mens flere politiske partier fortsatt ikke våger, vil NHO ha veiprising, og et enda større kollektivløft i byene enn hva som er foreslått i Nasjonal transportplan 2010 til 2020.

Les mer hos NHO

Knut Kjeldstadli: Penga eller livet!

Knut Kjeldstadli: Penga eller livet!Det er fire dominerende løsningsforslag i miljødebatten: teknologi, kvoter, avgifter og endring i privatforbruk. Det er umulig å løse miljøkrisene innafor rammene av dagens markedsøkonomi, som enten må vokse på en måte som er økologisk uforsvarlig, eller råke ut i kriser som er økonomisk og sosialt ødeleggende. Det som trengs er en miljøpolitikk som peker ut over kapitalistisk ekspansjon, med løsninger som skaper bærekraft, og bygger på sosiale klasser og global rettferdighet, konkluderer Knut Kjeldstadli i en debattbok som utgis i disse dager.

I  morgen (2. april) er det debattmøte på Mono, Pløensgt.  4, kl. 18.30 om oljeboring i nord hvor Heikki Holmås møter Erik Karlstrøm (adm.dir. i North Energy) til debatt. Arrangør: Klassekampen i samarbeid med Forlaget Manifest og SVs idédebatt Verden til Venstre.

Oslo kommune: Virksomhetene får ikke kjøpe brukt IKT-utstyr

Oslo: Virksomhetene får ikke kjøpe brukt IKT-utstyrGjenbruk er miljøvennlig. Ved å kjøpe brukt kan man bidra til å øke levetiden på utstyret. Særlig er dette aktuelt for Osloskolen, hvor datakyndige elever kunne mekke til og gjøre operativt brukt datautstyr. Men Osloskolen, og andre kommunale virksomheter får ikke lov til å kjøpe brukt IKT-utstyr.  Byrådet mener det ville være i strid både med lov om offentlige anskaffelser og kommunens egne innkjøpsregler.

Kollektivtrafikkansvar i Fr.P-kommunen

Kollektivansvar i Fr.P-kommunenTrodde du at Fr.P-kommunen var en ubyråkratisk og effektiv kommune? Hvor en brukte minst mulig penger på unødvendig byråkrati? Du tar feil. Tenk deg det heleide kommunale aksjeselskapet Oslo Sporveier AS. Tidligere var dette et selskap, en ledelse og med totalansvar for kollektivtrafikken, uten nærmere dikkedarer. Ingen som kunne si: dette er ikke vårt ansvar. De hadde totalansvar.

La meg derfor presentere for deg hvordan dette ser ut i Fr.P-kommunenen. Fr.P-byråkratiet er etterhvert blitt et begrep i offentlig forvaltning. Her er det hopetall av direktørskikt, og en kan alltid henvise til at det er noen andre som har skylda for at ting ikke fungerer. Og byråkratikostnadene skyter til værs.

Les dokumentet (PowerPoint - last ned til egen maskin, og åpne deretter, hvis problemer)

Flexus-skandalen: Byrådet neglisjerte bystyrets forutsetninger

Flexus-skandalen: Byrådet neglisjerte bystyrets forutsetningerFlexus-skandalen - billettsystemet for kollektivtrafikken i Oslo - dreier seg om en Fr.P-byråd uten evne til å styre og forvalte offentlige verdier. Etter store forsinkelser og 600 millioner brukte kroner er forsøk nummer to i ferd med å settes ut til kundene.

Bystyreflertallet er krystallklare i sin kritikk: Byrådet og Sporveien neglisjerte totalt de forutsetninger bystyret satte for å gjennomføre prosjektet, og "Flertallet kan ikke se at byråd Peter N. Myhre på en tilfredsstillende måte har informert bystyret om kostnadsoverskridelser og fremdriftsproblemer knyttet til NBB-prosjektet. Flertallet mener det er uheldig og kritikkverdig at byråden ved flere anledninger valgte ikke å orientere bystyret om de store fremdriftsproblemene og kostnadsoverskridelsene knyttet til nytt billett- og betalingssystem."

Om ikke Fr.P-byråd Myhre hadde gått frivillig ville bystyreflertallet tvunget ham ut av byrådsposten. Les komiteinnstillingen fra bystyrets samferdsels- og miljøkomite.

Sannheten om trikken er at den brenner

Sannheten om trikken er at den brennerDet er naturligvis en glede for kollektivtrafikken og Oslos muligheter som miljøby at Fr.P-byråd Peter N. Myhre til slutt kastet kortene. Da kan et dikt fra Jan Erik Vold være nyttig og ta med seg på veien:

SANNHETEN OM TRIKKEN
ER AT DEN BRENNER

Dersom Oslo har tapt 130 mill. kr.
på å utvikle et nytt transport
billett
system, og har lagt ut 570 mill. kr.

på de nye
Flexusautomatene som ikke fungerer,
har hovedstadens
350.000 skattebetalere på få år
blitt loppet

for tilsammen 700.000 mill. kr.
hvilket betyr
at vi hver og en
har betalt 2000 kroner
for en billett vi ikke fikk.

TT-ordningen: Prøveprosjekt i 2 bydeler?

TT-ordningen: Prøveprosjekt i 2 bydeler?På mitt initiativ vedtok bystyret i 2007 å utsette en planlagt anbudsutsetting av TT-tjenesten og igangsette en evaluering av dagens ordning. Her skulle en se på både organisering, brukerilfredshet og omfang. Med bakgrunn i dette har byrådet nå fremmet forslag for bystyret, og hvor hovedforslaget er at det iverksettes en prøveprosjekt i 2 bydeler knyttet til samordning og bestillingstransport av TT-fritidsreiser. Dette er basert på forhåndsbestilling og samkjøring i maxitaxi-er og minibusser, og er vel et tilbud som egentlig gir brukerne dårligere fleksibilitet enn dagens ordning?

Er dette godt nok, eller burde bystyret gå lenger? Hva mener du? Skriv dine kommentarer under, eller send meg dette pr. mail dersom security-image gjør det vanskelig å legge ut kommentarene selv.

Les byrådets forslag, slik det er lagt ut på byrådets nettsider (pdf-dokument). Det færreste blinde og svaksynte kan lese dette pdf-formatet. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  på det, og be dem sende deg et lesbart eksemplar.

Les evalueringsrapporten

Ny årstid bringer nye problemer for T-banen

Ny årstid bringer nye problemer for T-banenMandag 9. februar var det et ekstremt værfenomen som stanset T-banen: Snøvær. Det har gått T-bane i Oslo siden 60-tallet. Hvordan kan vi fortsatt bli så tatt på sengen av et ekstra kraftig snøfall at vi ikke en gang klarer å rydde sporene tilstrekkelig når snøen har sluttet å falle? spør redaktør Andreas Lauvstad i siste nummer av OSA-sporet, bladet til Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Bilparkering er arealkrevende

Bilparkering er arealkrevende"Bilkjøpere som velger miljø, bør få gratis parkering og bompassering. Dagfinn Høybråten og KrF synes regjeringens CO2-innsats er puslete saker. Nå vil partilederen ha ny fart på klimakampen. Solide bonuser og flere andre fordeler til bilkjøperne er virkemidlene", leste jeg i gårsdagens Dagbladet. - Det gjelder å motivere folk til å handle riktig, mener Dagfinn Høybråten.

Veldig bra at Kristelig Folkeparti også blir i front på miljø. Bare et lite men til dette med gratis parkering: Bil er ikke bare et spørsmål om miljøforurensning. I sentrale deler av landet, som her i Oslo, er det arealknapphet, og bilparkering er svært plasskrevende. Også miljøbilister må motiveres til å ta kollektivtrafikk framfor bil i storbyen.

EØS og EU-påvirkning i Oslo Sporveier

EØS og EU-påvirkning i Oslo SporveierEU- og EØS-tilpassing har ført til at Oslo Sporveier har blitt splittet opp i en kaotisk jungel av selskaper. Alle disse selskapene bestiller tjenester av hverandre, og fakturerer hverandre for utført arbeid. Dette har ført med seg et helt vanvittig byråkrati. I tillegg er jungelen av selskaper nesten umulig å finne fram i, og åpner for korrupsjon. Anbud innenfor busstrafikken har ført til sosial dumping, ved at sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår har blitt kuttet så mye at arbeidskraft nå må hentes fra Øst-Europa, skriver Per Arne Nicolaysen og Andreas Lauvstad, begge tillitsvalgte i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.