Miljø og kollektivtrafikk

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum nå!

Natur og Ungdom: Bilfritt sentrum nå!I en uttallelse fra Natur og Ungdom sitt landsmøte kreves det at Oslo bystyre oppfyller målet sitt om å halvere klimagassutslippene i Oslo innen 2030 og går inn for et bilfritt Oslo sentrum. Å innføre restriksjoner på biltrafikken ved å gjøre Oslo sentrum bilfritt er avgjørende for å nå dette målet. Derfor krever Natur og Ungdom at Oslo bystyre går inn for et bilfritt Oslo sentrum.

Dårlig service ved transport for syke

Dårlig TT-service i OsloStina Eriksen, Oslo, har kontaktet Seniorsaken i fortvilelse over at ventetiden på bestilling av transport til lege, sykehus eller behandling er blitt så lang. Når hun ringer 05515 for å bestille bil, for eksempel til legebesøk, hender det at hun må vente opptil halvannen time. Sentralen er dessuten stengt mellom 11 og 12. - Er dette en verdig måte å behandle Oslos eldre på? spør den mentalt meget oppegående damen i Seniorsakens nyhetsbrev.

Tenk deg at Oslo Taxi skulle stenge for mottak av drosjebestillinger mellom kl. 11 og 12. Da hadde det blitt ramaskrik. Men overfor funksjonshemmede som er avhengig av spesialtransport er sånt altså mulig.

Huken: Kun SV, Rødt og Fr.p. ønsket folkeavstemning

SV og Rødt støttet Fremskrittspartiets forslag om en folkeavstemning om Huken Pukkverk, men flertallet i bystyret ønsket ikke å la lokalbefolkningen bestemme pukkverkets fremtid. - Vi støttet folkeavstemning, siden vi mener det er riktig å få avklart hva lokalbefolkningen mener, sier jeg bl.a. til Akers Avis.

Les artikkelen

Rullestol og ambulanse

Rullestol og ambulanseEn rullestolbruker skriver til meg: "Når en person med en funksjonsnedsettelse har fått tilpasset en manuell rullestol er det svært viktig nettopp å kunne sitte godt i denne stolen. Den blir som ben å regne. Men, når det skjer noe og man skal fraktes i en ambulanse (som en pakke...) nekter ambulansepersonale å ta rullestolen med når du selv fraktes på båre. Grunnen er at det 1.) ikke er satt inn enkel remmer som kunne feste stolen i ambulansen, - og 2.) - det er forskiftene som de følger som sier at dette ikke er lov. Min mann er på sykehuset nå og opplevde dette. Sengekameraten ved siden av, som også var rullestolbruker hadde opplevd det samme. Kan du ta opp dette...? "

Rullestolsbrukere: Forhindret fra impulsive kino eller vennebesøk?

Rullestolsbrukere: Forhindret fra kino eller vennebesøk?For de fleste av oss er det en selvfølge at vi kan leve et impulsivt liv, og på sparket kunne bestemme at i kveld vil jeg gå på kino eller at nå vil jeg stikke en tur over til en kamerat. Det går jo greit enten fordi vi kjører egen bil, at trikken går hvert 5-minutt eller at T-banen går hvert kvarter eller halvtime.

Men hva med funksjonshemmede rullestolsbrukere som er avhengig av TT-transport? I teorien kan de også dette, men gjentatte ganger i det siste har sentralbordet hos det private firmaet Konsentra AS - som administrerer disse bestillingene - vært nede, og dermed har funksjonshemmede blitt forhindret fra å foreta ikke-forhånds-planlagte turer. Byrådet har tidligere blitt ufordret på hva de vil gjøre, uten at Byrådet har tatt tak i problemet. Nå utfordrer bystyrets Heidi Rømming igjen byrådet.

Parkeringsplasser: Byrådet bryter bystyrevedtak

Parkeringsplasser: Byrådet bryter bystyrevedtak"Kontrakter med private parkeringsselskaper som leier kommunal grunn avvikles etter hvert som de går ut." Så krystallklart var bystyrets vedtak 1. februar 2006.

På tross av dette gikk forleden Eiendoms- og byfornyelsesetaten i kommunen ut med følgende kunngjøring: "Eiendoms- og byfornyelsesetaten utlyser konkurranse om leie og drift av ca. 600 parkeringsplasser på kommunalt tomteareal. I tillegg skal det inngås avtale om parkeringskontroll for noen av etatens tomter. Tilbudsfrist er 8. september kl. 09.00."

Skjønner ikke Fr.P-byråd Peter N. Myhre at han faktisk må innrette seg etter bystyrets vedtak?

Les bystyrets vedtak
Les anbudsutlysningen

Bensin ikke dyr i forhold til lønnsøkningen

Bensinopprør til tross: Det koster ikke mer å fylle tanken nå enn det gjorde for ti år siden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Bensinprisen har steget 54,8 prosent de siste ti årene, fra mai 1998 til mai 2008. Lønnen har steget minst like mye, 52,6 prosent ved utgangen av fjoråret.

Les mer i VG
Les også fra Statistisk Sentralbyrå

Biler kveler byene

Biler kveler byeneMer enn 2,7 millioner biler kjører rundt på norske veier etter en dramatisk vekst. Byene kveles ikke bare av eksos, men av plassmangel.Over 180.000 flere biler trenger nå parkeringsplass i de ti største norske byene, enn ved inngangen til år 2000, skriver Dagsavisen.

Les 180.000 flere trenger p-plass
Les også Kan ikke øke mer
Les også Fyller opp landet
Les også Slik har veksten vært
Les også Uten p-plass, ingen bil
Les også Velsigner kraftig vekst i bilparken

Norge nest billigst i Europa på bensin

Norge nest billigst i Europa på bensin. En sammenligning analysefirmaet Urbanet Analyse gjorde i november viser at Norge har den nest billigste bensinen i Europa, dersom bensinsprisen omregnes til kroner og korrigeres for kjøpekraft. Bare irer bruker mindre av inntekten sin på bensin enn nordmenn, og bensin utgjør en stadig mindre del av forbruket vårt. - Når vi ser på bensinprisene i forhold til alle mulige andre kostnader og kjøpekraften, har vi ikke grunn til å klage på bensinprisene som privatpersoner. Vi vet at enkelte deler av næringslivet sliter med høye drivstoffpriser, men da må man heller diskutere andre virkemidler for å støtte disse, sier forsker Bård Norheim i Urbanet Analyse til Aftenposten.no.

Les mer

Rullestolbrukere og TT: Forsinkelser og venting

Rullestolbrukere og TT: Forsinkelser og ventingOm du er funksjonshemmet og rullestolbruker må du a) legge inn store sikkerhetsmarginer, og forventet ventetid, eller b) regne med at du ofte kommer for sent til avtaler. Hvorfor tolerer bystyreflertallet en slik kvalitet på TT-tjenesten, når vi selvsagt aldri ville akseptert at T-banen eller trikken kom 15 til 25 minutter for sent? For oss som ikke har funksjonshemming er ambisjonsnivet "trikk hvert 5. minutt", mens beskjeden til funksjonshemmede er: "Du bør være klar 15 minutter før avtalt tid for henting. Bilen kan komme inntil 15 minutter før eller etter den avtalte tida." Og heller ikke det ambisjonsnivå klarer de å følge opp.

Nasjonal transportplan må ta hensyn til klimaforliket

Nasjonal transportplan må ta hensyn til klimaforliketI KS sitt hovedstyre behandlet vi i dag høringsuttalelse til forslag til Nasjonal transportplan 2010 - 2019. I administrasjonens utkast til høringsuttalelse var det etter mitt syn en alvorlig svakhet: den koblet ikke NTP til det forhold vi alle bør være opptatt av: klimautfordringene. Jeg fremmet derfor et tilleggsforslag om dette perspektivet, og fikk klar tilslutning fra flertallet i hovedstyret for mitt forslag.