Miljø og kollektivtrafikk

Bensin ikke dyr i forhold til lønnsøkningen

Bensinopprør til tross: Det koster ikke mer å fylle tanken nå enn det gjorde for ti år siden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Bensinprisen har steget 54,8 prosent de siste ti årene, fra mai 1998 til mai 2008. Lønnen har steget minst like mye, 52,6 prosent ved utgangen av fjoråret.

Les mer i VG
Les også fra Statistisk Sentralbyrå

Biler kveler byene

Biler kveler byeneMer enn 2,7 millioner biler kjører rundt på norske veier etter en dramatisk vekst. Byene kveles ikke bare av eksos, men av plassmangel.Over 180.000 flere biler trenger nå parkeringsplass i de ti største norske byene, enn ved inngangen til år 2000, skriver Dagsavisen.

Les 180.000 flere trenger p-plass
Les også Kan ikke øke mer
Les også Fyller opp landet
Les også Slik har veksten vært
Les også Uten p-plass, ingen bil
Les også Velsigner kraftig vekst i bilparken

Norge nest billigst i Europa på bensin

Norge nest billigst i Europa på bensin. En sammenligning analysefirmaet Urbanet Analyse gjorde i november viser at Norge har den nest billigste bensinen i Europa, dersom bensinsprisen omregnes til kroner og korrigeres for kjøpekraft. Bare irer bruker mindre av inntekten sin på bensin enn nordmenn, og bensin utgjør en stadig mindre del av forbruket vårt. - Når vi ser på bensinprisene i forhold til alle mulige andre kostnader og kjøpekraften, har vi ikke grunn til å klage på bensinprisene som privatpersoner. Vi vet at enkelte deler av næringslivet sliter med høye drivstoffpriser, men da må man heller diskutere andre virkemidler for å støtte disse, sier forsker Bård Norheim i Urbanet Analyse til Aftenposten.no.

Les mer

Rullestolbrukere og TT: Forsinkelser og venting

Rullestolbrukere og TT: Forsinkelser og ventingOm du er funksjonshemmet og rullestolbruker må du a) legge inn store sikkerhetsmarginer, og forventet ventetid, eller b) regne med at du ofte kommer for sent til avtaler. Hvorfor tolerer bystyreflertallet en slik kvalitet på TT-tjenesten, når vi selvsagt aldri ville akseptert at T-banen eller trikken kom 15 til 25 minutter for sent? For oss som ikke har funksjonshemming er ambisjonsnivet "trikk hvert 5. minutt", mens beskjeden til funksjonshemmede er: "Du bør være klar 15 minutter før avtalt tid for henting. Bilen kan komme inntil 15 minutter før eller etter den avtalte tida." Og heller ikke det ambisjonsnivå klarer de å følge opp.

Nasjonal transportplan må ta hensyn til klimaforliket

Nasjonal transportplan må ta hensyn til klimaforliketI KS sitt hovedstyre behandlet vi i dag høringsuttalelse til forslag til Nasjonal transportplan 2010 - 2019. I administrasjonens utkast til høringsuttalelse var det etter mitt syn en alvorlig svakhet: den koblet ikke NTP til det forhold vi alle bør være opptatt av: klimautfordringene. Jeg fremmet derfor et tilleggsforslag om dette perspektivet, og fikk klar tilslutning fra flertallet i hovedstyret for mitt forslag.

TT-evalueringen foreligger

TT-evalueringen foreliggerPå mitt initiativ vedtok bystyret å stanse anbudsutsetting av TT-tjenesten - Transporttjenesten for funksjonshemmede - og foreta en evaulering av tjenesten. Gjennom dette skulle en avklare brukertilfredshet som grunnlag for å drøfte organisering og omfang av tjenesten. Nå foreligger evalueringsrapporten, og dermed et godt grunnlag for bystyret til å drøfte TT-tjenesten. På grunnlag av evalueringen skal byrådet fremme en sak til bystyret.

Les rapporten (pdf-dokument)
Les også vedr anbud

Vannkraftaksjer må kjøpes av Oslo kommune

- I samband med Byrådets forslag om salg av Hafslundaksjene argumenterte byrådet for at de pengene salget innbragte burde benyttes til å kjøpe Statskrafts eierandel i E-CO Vannkraft. Dette var et klokt standpunkt, sier SVs Ivar Johansen. Jeg forventer at finansbyråden, som generalforsamling i E-CO Energi AS, overfor selskapet opptrer slik at disse kraftaksjene sikres i kommunal eie, i samsvar med det som formodentlig er et flertall i bystyret ønsker, sier Ivar Johansen.

Lokk over E 6

SV i Alna bydel gikk, på linje med Høyre og Ap lokalt, til valg på at det skulle legges lokk over E6. Når SV og Ap. foreslo nettopp det i bystyret, stemte Høyre imot. Støy- og støvforurensningen fra E6 er betydelig. Det er et viktig miljøtiltak SV, AP og Høyre står sammen om i bydel Alna. Men det er å håpe at Alna Høyre får gjennomslag for sitt standpunkt også i Høyres bystyregruppe, skriver SVs Ivar Johansen i Akers Avis

Storfolkets statuskamp

En konsument kjøper for å fortelle hvem hun er. Samtidig forbrukes det i et tempo og omfang som uroer mange fordi forbruket kan ha konsekvenser for miljøet. Hvordan skal vi forstå mikromotivene for og makrokonsekvensene av identitetsskapende og statusbegrunnet forbruk? Ønsker vi et samfunn der vi konkurrerer gjennom lommeboken? spør forsker Erling Røed Larsen i Statistisk Sentralbyrå.

Sandefjord sikrer innbyggerne billig strøm

Det går mot lavere strømregninger for folk i Sandefjord. Nå vil kommunen som storforbruker forhandle fram rimelige priser for alle. Et enstemmig formannskap vedtok i går kveld at hele byen skal være med når neste runde i forhandlingene om strømpriser starter. Det betyr at bestemor kan se neste vinter lyst i møte. Folk med dårlig råd kan belage seg på en strømpris som er blant det beste i markedet - og forutsigbar. Neste år skal Sandefjord kommune inngå ny, langsiktig kontrakt med en strømleverandør. Og da skal alle innbyggerne få samme tilbud. Vedtaket i formannskapet i går kan føre til en strøm av henvendelser til kraftselskaper fra kommuner over hele landet.

Initiativtaker, SV-politiker Arne Larsen, er spent på hvordan det vil slå ut på folks økonomi. Hver enkelt av byens 10000 husholdninger kan spare tusenvis om alt går som planlagt. - En god avtale vil gi folk en gunstig pris og forutsigbarhet. Kommunen har hatt en svært god avtale om strømleveranser. Nå vil alle få den samme avtalen, sier Larsen. Dette er god politikk. Høyre-politikk er normalt å sende innbyggerne ut for å shoppe, mens her sørger kommunen selv for å ivareta innbyggernes interesser. Slike kommuner v il vi ha.


Les mer i Dagbladet