Miljø og kollektivtrafikk

TT-evalueringen foreligger

TT-evalueringen foreliggerPå mitt initiativ vedtok bystyret å stanse anbudsutsetting av TT-tjenesten - Transporttjenesten for funksjonshemmede - og foreta en evaulering av tjenesten. Gjennom dette skulle en avklare brukertilfredshet som grunnlag for å drøfte organisering og omfang av tjenesten. Nå foreligger evalueringsrapporten, og dermed et godt grunnlag for bystyret til å drøfte TT-tjenesten. På grunnlag av evalueringen skal byrådet fremme en sak til bystyret.

Les rapporten (pdf-dokument)
Les også vedr anbud

Vannkraftaksjer må kjøpes av Oslo kommune

- I samband med Byrådets forslag om salg av Hafslundaksjene argumenterte byrådet for at de pengene salget innbragte burde benyttes til å kjøpe Statskrafts eierandel i E-CO Vannkraft. Dette var et klokt standpunkt, sier SVs Ivar Johansen. Jeg forventer at finansbyråden, som generalforsamling i E-CO Energi AS, overfor selskapet opptrer slik at disse kraftaksjene sikres i kommunal eie, i samsvar med det som formodentlig er et flertall i bystyret ønsker, sier Ivar Johansen.

Lokk over E 6

SV i Alna bydel gikk, på linje med Høyre og Ap lokalt, til valg på at det skulle legges lokk over E6. Når SV og Ap. foreslo nettopp det i bystyret, stemte Høyre imot. Støy- og støvforurensningen fra E6 er betydelig. Det er et viktig miljøtiltak SV, AP og Høyre står sammen om i bydel Alna. Men det er å håpe at Alna Høyre får gjennomslag for sitt standpunkt også i Høyres bystyregruppe, skriver SVs Ivar Johansen i Akers Avis

Storfolkets statuskamp

En konsument kjøper for å fortelle hvem hun er. Samtidig forbrukes det i et tempo og omfang som uroer mange fordi forbruket kan ha konsekvenser for miljøet. Hvordan skal vi forstå mikromotivene for og makrokonsekvensene av identitetsskapende og statusbegrunnet forbruk? Ønsker vi et samfunn der vi konkurrerer gjennom lommeboken? spør forsker Erling Røed Larsen i Statistisk Sentralbyrå.

Sandefjord sikrer innbyggerne billig strøm

Det går mot lavere strømregninger for folk i Sandefjord. Nå vil kommunen som storforbruker forhandle fram rimelige priser for alle. Et enstemmig formannskap vedtok i går kveld at hele byen skal være med når neste runde i forhandlingene om strømpriser starter. Det betyr at bestemor kan se neste vinter lyst i møte. Folk med dårlig råd kan belage seg på en strømpris som er blant det beste i markedet - og forutsigbar. Neste år skal Sandefjord kommune inngå ny, langsiktig kontrakt med en strømleverandør. Og da skal alle innbyggerne få samme tilbud. Vedtaket i formannskapet i går kan føre til en strøm av henvendelser til kraftselskaper fra kommuner over hele landet.

Initiativtaker, SV-politiker Arne Larsen, er spent på hvordan det vil slå ut på folks økonomi. Hver enkelt av byens 10000 husholdninger kan spare tusenvis om alt går som planlagt. - En god avtale vil gi folk en gunstig pris og forutsigbarhet. Kommunen har hatt en svært god avtale om strømleveranser. Nå vil alle få den samme avtalen, sier Larsen. Dette er god politikk. Høyre-politikk er normalt å sende innbyggerne ut for å shoppe, mens her sørger kommunen selv for å ivareta innbyggernes interesser. Slike kommuner v il vi ha.


Les mer i Dagbladet

Vannkraften bør forbli norsk

Det vil være samfunnsøkonomisk irrasjonelt dersom Norge lar utenlandske konserner kjøpe opp vår vannkraft, skriver Kåre Willoch i en kronikk i Aftenposten. I tillegg er nasjonalt eierskap i seg selv av verdi for et lite land, fordi økonomisk kontroll mellom store og små land som regel bare går én vei.

Les kronikken

Strategi for kommunens eierskap i energisektoren

SV ønsker at Oslo kommune skal ha et aktivt og tydelig eierskap på energisektoren. Dette skal være forankret i fellesskapstenkning og hva som tjener storsamfunnet på lang sikt. Da kan det for eksempel være en interessemotsetning i en politikk for kortsiktig utbyttemaksimering og samfunnets behov for stabil strømleveranse, og at derfor selskapene har maksimal fokus på sikring av ledningsnettet for å motvirke tendensen vi ser både i Europa og USA: massive strømbrudd. I vårt høyteknologiske samfunn har dette særs alvorlige konsekvenser, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet strategi for kommunens eierskap i energisektoren.