Miljø og kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk og helse i Oslo: Foruroligende nyttårsnyheter

Det var rekordøkning i biltrafikken i Oslo i fjor. Hele 2,5 million flere biler enn året før passerte gjennom bomringen enn året før. Og samtidig: Oslo Sporveier og kollektivtrafikken tapte sine markedsandeler. Sant og si er vel ikke annet å vente, og jeg vil hevde at dette er en planlagt og villet politikk. Det siste året har vært den rene katastrofe for oss her i Groruddalen som til daglig er avhengig av offentlige kommunikasjonsmidler. Statistisk er det naturligvis ikke rett, men det føles nesten som om det bare er unntaket hvis det er dager hvor ikke det er innstilte avganger. Og såvel morgen som ettermiddag står vi som sild i ei tønne på overfylte busser og T-baner, skriver Ivar Johansen i Akers Avis.

Kø og manglende parkering koster dyrt

Hver femte håndverker i Oslo og Akershus opplever daglig at de kommer for sent til avtaler på grunn av køproblemer i trafikken, og en tredjedel sier de daglig ikke når oppsatte avtaler på grunn av problemer med å finne parkering. Det viser en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt. Håndverkere som daglig ferdes på veiene, og andre yrkesaktive som reiser i arbeidet, etterlyser tiltak for å redusere antall private biler inn til Oslo sentrum. Problemene med køer og manglende parkering er størst i de indre delene av Oslo. Halvparten av de spurte mener det vil være veldig positivt for deres arbeidssituasjon om flere reiser kollektivt til arbeid, og like mange tror det vil hjelpe om de får kjøre i kollektivfeltet.

Les mer

Uenighet om tiltakene

Folk slutter ikke å kjøre bil til jobben selv om billettprisene halveres for trikk, buss og T-bane. Naturvernforbundet har stor sans for byrådets vilje til å gjøre noe med Oslo-lufta, men mener oppskriften er feil.

Les mer i Dagbladet

Betaler mest - får minst

Det finnes knapt noe land i verden hvor det er så dyrt å reise kollektivt som i Norge. I framtida blir det trolig mer lønnsomt å sitte i kø i egen bil enn å bruke buss, tog eller trikk. Hvis Stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett for 2001, er det to løsninger som tvinger seg fram: Å kjøre egen bil - eller jobbe hjemme. Det skal bli mer lønnsomt å sitte i kø i egen bil enn å bruke buss, bane, tog og trikk, skriver Dagbladet.

Les mer i Dagbladet

Tør ikke gå ut i Oslo-lufta

Den støvete lufta gjør at Arne Holum (68) får  kvelningsfornemmelser og pustevansker om han går ut. - Jeg har ikke vært ute siden jul, sier Arne til Dagbladet 30. jan. 1998. Når det er så forurenset som nå tettes  lungene mine med slim slik at jeg ikke får puste. Det er som jeg skal kveles, forteller Olav Jarle Sandseter (75).


Les mer i Dagbladet