Miljø og kollektivtrafikk

Uenighet om tiltakene

Folk slutter ikke å kjøre bil til jobben selv om billettprisene halveres for trikk, buss og T-bane. Naturvernforbundet har stor sans for byrådets vilje til å gjøre noe med Oslo-lufta, men mener oppskriften er feil.

Les mer i Dagbladet

Betaler mest - får minst

Det finnes knapt noe land i verden hvor det er så dyrt å reise kollektivt som i Norge. I framtida blir det trolig mer lønnsomt å sitte i kø i egen bil enn å bruke buss, tog eller trikk. Hvis Stortinget vedtar forslaget til statsbudsjett for 2001, er det to løsninger som tvinger seg fram: Å kjøre egen bil - eller jobbe hjemme. Det skal bli mer lønnsomt å sitte i kø i egen bil enn å bruke buss, bane, tog og trikk, skriver Dagbladet.

Les mer i Dagbladet

Tør ikke gå ut i Oslo-lufta

Den støvete lufta gjør at Arne Holum (68) får  kvelningsfornemmelser og pustevansker om han går ut. - Jeg har ikke vært ute siden jul, sier Arne til Dagbladet 30. jan. 1998. Når det er så forurenset som nå tettes  lungene mine med slim slik at jeg ikke får puste. Det er som jeg skal kveles, forteller Olav Jarle Sandseter (75).


Les mer i Dagbladet

Får ikke puste når det er kaldt og forurenset i byen

Så kan en spørre seg: Hvilke konsekvenser har så dette for folk?

En artikkel i Aftenposten beskriver dette godt: "Kulde og sterk forurensning de siste  dagene har gitt helsefarlig luft i Oslo.  Astmatikere og lungesyke har store plager. På lungemedisinsk avdeling  ved Ullevål sykehus er situasjonen alvorlig. Avdelingen er overbelagt, og seks pasienter må ligge i  korridorene.  -  De siste dagene har vært helt forferdelige. Når det er så forurenset som nå tettes  lungene mine med slim slik at jeg ikke får puste. Det er som jeg skal kveles, forteller Olav Jarle Sandseter (75)."


Les mer i Aftenposten

Forsker: Det mangler vilje til å gjøre noe grunnleggende

Nesten 100 000 plages av trafikkstøy hjemme. Og flere vil rammes: Om ti år vil ytterligere 10 000 leve med et ubehagelig høyt innendørs støynivå. Men det mangler vilje til å gjøre noe virkelig grunnleggende, som å få overført en større del av transporten til bane- og kollektivtrafikk, sier lege og støyekspert Torgeir Bruun Wyller . En mulighet vil være å gå inn for å holde trafikkvolumet på samme nivå som i dag, mener han. - Bare det hadde vært et dramatisk skritt i riktig retning, og kunne bidratt til å gjøre dystre prognoser til skamme.Og forskerne er ikke særlig optimistiske: Fortsetter det som nå vil antall personer som plages bare øke.

Les mer i Aftenposten

Byrådets politikk for kollektivtrafikken: Manglende helhet

Et hovedproblem med byrådets politikk for kollektivtrafikken er at den – tilsynelatende - mangler en helhetlig linje. Den ene dagen skal en sette bussrutene til Sporveisbussene ut på anbud, for så noe senere å selge selskapet. Den ene dagen framforhandler Sporveien og Stor-Oslo-Lokaltrafikk fram en fusjonsavtale, og før bystyret rekker å få den til behandling foreslår byrådet at Oslo kommune selger alle eierinteressene. Enhver må forstå at disse saker kan være i  innbyrdes motstrid, uten at byrådet er i nærheten av å drøfte sammenhenger, sa Ivar Johansen bl.a. i bystyredebatt om anbud på kollektivtrafikk.

Byrådet bes orientere finanskomiteen om økte strømpriser

SV's Ivar Johansen spør om følgende av de ekstreme økningene i strømprisene for Oslo kommune:


"Jeg forstår at hele Oslo kommunes forbruk av elektrisk kraft er 600 millioner kilowattimer pr. år og en årskostnad på rundt 500 millioner kroner.  Kommune har en samkjøpsavtale med Fjordkraft som skal prissikre kommunen i perioder med høy energipris. Hvordan vil dette ut slå ut for kommune nå i disse vintermånedene samlet sett? Hvor mye forventes den samlede økning å bli?


E-CO/Hafslund må i denne situasjonen forutsettes å få økte inntekter. I hvor stor utstrekning selger E-CO/Hafslund kraft "finansielt" slik at de er sikret en viss pris, og dermed at de heller ikke får fullt utbytte av de høyeste prisene? Hva viser beregningene om selskapets potensielt økte inntekter så langt i vinter, og hvordan er prognosen for de nærmeste måneder?"  ber Ivar Johansen bl.a. byrådet avklare overfor bystyrets finanskomite.


Les mer

Strøm til forvirring

De forvirrende diskusjonene omkring noe som i utgangspunktet er svært konkret, nemlig strømregninga, er avslørende. Først og fremst fordi de viser at liberalisering og markedsstyring ikke samtidig sikrer velferden. I overgangen til utvidet marked glemmes i altfor stor grad kostnadene til sikkerhet og trygghet, og fellesskapsutfordringene forvandles i et altfor stort omfang til individuelle problemer. Derfor vil noen politikere dele statens ekstrainntekter direkte ut til hver enkelt. Dette er den perverterte velferdspolitikk, skriver Dag Kullerud bl.a.