Miljø og kollektivtrafikk

Slakt av kollektivtrafikk-organisering

Pengerot, hemmelighold, rolleforvirring. Kollektivtrafikken i Oslo er dårlig organisert, mener avtroppende styreleder Bernt Stilluf Karlsen for Ruter, felles driftsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
Les hele dokumentet
(pdf-dokument)

Legg til kommentar