Miljø og kollektivtrafikk

Privatisering for enhver pris

Privatisering for enhver prisKonsulentfirmaet Rokade la for tre uker siden fram en rapport som knuser omorganiseringen og byråkratiseringen av det som tidligere het Oslo Sporveier, og som nå har fått det lite velklingende navnet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP).

Omorganiseringen er et lærestykke i hvordan Høyre og Frp-byrådet byråkratiserer Oslo kommune og lar innbyggerne ta regningen. Resultatet av denne omorganiseringen er at kommunen er påført 55 millioner kroner i årlige ekstrakostnader på grunn av byråkratisk dobbeltarbeid. Regningen går til kommunens innbyggere, påpeker Per Østvold.


Privatisering for enhver pris

Av Per Østvold

Konsulentfirmaet Rokade la for tre uker siden fram en rapport som knuser omorganiseringen og byråkratiseringen av det som tidligere het Oslo Sporveier, og som nå har fått det lite velklingende navnet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP).
Frps tidligere byråd Peter N. Myhre var initiativtaker og pådriver, og ble applaudert både i Frp og Høyre.

Omorganiseringen av Oslo Sporveier er et lærestykke i hvordan Høyre og Frp-byrådet byråkratiserer Oslo kommune og lar innbyggerne ta regningen. Opprinnelig var det ett selskap som hadde ansvaret for drift og vedlikehold av T-bane, trikk og buss i Oslo: det kommunalt eide Oslo Sporveier. Men i tråd med den nye bestiller og utfører-modellen, som er blitt en slags trylleformel for hele høyresida, ble Oslo Sporveier omorganisert. Den operative delen heter nå KTP og har seks datterselskaper, hvorav tre har ansvaret for henholdsvis trikk, T-bane og buss. Mens KTP leverer transporttjenester, ligger bestillingsansvaret hos selskapet Ruter AS, som eies av Oslo og Akershus i fellesskap.

Resultatet av denne omorganiseringen er at kommunen er påført 55 millioner kroner i årlige ekstrakostnader på grunn av byråkratisk dobbeltarbeid. Regningen går til kommunens innbyggere, og føyer seg inn i den lange rekken av økonomiske skandaler som Høyre og Frp-byrådet i Oslo har det politiske ansvaret for, slik som Holmenkollen, Flexus og Tøyenbadet – og sykehjemmet i Spania som det aldri ble noe av. Til sammen dreier det seg om enorme summer som er sølt bort på grunn av dårlig planlegging og amatørmessig politisk lederskap.  

Bestiller- og utførermodellen blir av Høyre- og Frp-byrådet pakket inn i flotte ord om valgfrihet og kostnadsbesparelser. Men realiteten er at høyresida bruker modellen for å drive igjennom omorganiseringer som igjen kan legge grunnlaget for anbudskonkurranser og privatisering. Kvalitet eller pris er ikke nødvendigvis det viktigste. For Frp og Høyre er privatisering det overordnede målet.

Den meningsløse privatiseringsiveren ble sist anskueliggjort da byrådet vedtok å kvitte seg med Friluftsetatens driftsenhet for å overlate ansvaret for vedlikehold av byens parker til private selskaper. Ett hundre kommunalt ansatte med spesialkompetanse blir overflødige og må flyttes til andre oppgaver.

Det er fullstendig meningsløst!

(Dagsavisen 4. februar 2011)

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook.

Kommentarer   

#1 Sissel Sypriansen 06-02-2011 23:46
og jeg gruer meg til hva som kommer til å skje med den nye storetaten som står for døra 01.05.2011.... omtrent 100 ansatte er allerede overtallige, og det blir nok flere av oss som kommer til å gå den veien... kan noen snart fortelle byens befolkning hva det koster å ha det byrådet vi har nå.... ?
#2 Johan M Røsjø Falch 07-02-2011 12:46
Det er patetisk å se og oppleve hele det sovende og apatiske Norge akseptere all denne høyrevridningen og privatiseringen som foregår på alle bauger og kanter.

Herunder går også store deler av den såkalte venstresiden, som skulle ha folkets beste som sitt hovedanliggende.

Det er den tøylesløse markedsliberali smen som er helt innført som det eneste svar på alt som skal foregå i samfunnet. Det er "markedet regulerer alt" som er mantraet til de bakstreverske krefter, og sannelig hiver mange av venstresiden seg på dette forbannete tøv; les Ap, SV og Sps høyrekrefter!

Se rundt dere folkens, og forstå hva som skjer av enormt svineri av utsuging og lureri i alle institusjoner og instanser, det være seg i offentlig sammenheng eller privat slik.

Fy skammersin!

You have no rights to post comments