Miljø og kollektivtrafikk

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjon

Skulpturpark i Ekebergskogen; en konklusjonFor noen uker siden spurte jeg her på bloggen hvilket standpunkt jeg selv, og bystyret, bør ta til planene om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes. Jeg har fått svært mange kommentarer og innspill, både her på bloggen og direkte pr. mail.

Min konklusjon har blitt at det planlagte prosjektet ikke bør realiseres, slik blant annet SVs lokallag i bydel Nordstrand oppsummerer, se under: "les mer": "Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning."

Jeg har i bystyregruppas og partiets behandling argumentert for at SV bør si nei til prosjektet, et standpunkt flere av gruppas medlemmer har delt. Flertallet i bystyregruppa og fylkesstyret har imidlertid inntatt et annet standpunkt, og jeg vil følge partiets beslutning ved avsluttende behandling i bystyret. Saken skal etter planen vedtas i finanskomiteen og bystyrets møte i august, møter jeg pga utenlandsferie har forfall til.

Men jeg vil naturligvis arbeide for at prosjektet innrettes slik at det blir mest mulig skånsomt for det verdifulle skogsområdet.

Facebook-gruppa på saken


Nordstrand SVs synspunkter:

I Ekebergskråningen og Ekebergskrenten i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo planlegges oppført en skulptur-og kulturminnepark. Initiativet til parken er tatt av Christian Ringnes på vegne av C. Ludens Ringnes Stiftelse og utbyggingen støttes av Oslo kommunes byråd.  

Området er et regulert friområde i kommunalt eie. Planene har vært offentliggjort i lengre tid og planene har blitt både positivt og negativt mottatt fra beboere i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo. En organisert protest mot byggeplanene har allerede funnet sted. Et velorganisert demonstrasjonstog har vekket oppsikt og blitt omtalt i lokalavisen Nordstrands Blad.  

Det siste planforslaget legger opp til oppføring av opptil 80 kvinneskulpturer med en høyde på inntil 8 meter som skal spres ut i terrenget. I tillegg planlegges byggingen av en gondolbane som vil øke presset på området. Området besøkes i dag årlig av om lag 50-70.000 personer. De nye utbyggingsplanene, med utbygd gondolbane, viser til en økning til hele 600 000 besøkende per år. En slik økning vil legge massivt økt press på lokale trafikale forhold og lokal infrastruktur, og vil være til stor belastning for beboere i lokalmiljøet. I tillegg er ikke Nordstrand SV sikre på om utbyggingens konsekvenser for flora og fauna er godt nok utredet. Nordstrand SV behandlet saken på et utvidet styremøte den 24.mai. Et klart flertall stemte mot bygging av parken.  

Nordstrand SV går i mot Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Området må bevares som et unikt naturlig og bynært rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Oslos byråd må ikke hastegjennomføre planene, men ta konsekvensen av de massive protestene som har kommet etter at de endelige planene ble lagt frem og dermed vente til etter kommunevalget for å la lokalbefolkningen og Oslos befolkning få en mulighet til å si sin mening om utbyggingen. 

Om byrådet allikevel skulle velge å tvinge gjennom denne saken forutsetter Nordstrand SV:


- at det gjøres dette på en måte som fører til minimal inngripen i den berørte naturen

- at det gjøres på en måte som gir minimal belastning for beboerne i de berørte områdene

- at områdets egenart bevares inntakt

- at Ekebergskråningens profil fremstår som uberørt

- at utbyggingen ikke er første trinn av en snikprivatisering av området

- at utbyggingen ikke kommer i konflikt med planene om å anlegge ny trikketrasè og sykkel/gangvei i Kongsveien

- at området forblir i kommunalt eie og under kommunal regulering


Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

#1 T.B. Hansen 09-06-2011 15:28
Som vaklende SV-velger er jeg redd for at et Ja fra SV i denne saken kommer til å avgjøre mitt partivalg i SVs disfavør i høst.
#2 Charlie Hillfield 09-06-2011 16:04
Hadde heller sett at man hadde rustet opp parken på Klosterenga før man gikk løs på dette turiststuntet.
#3 Skuffet 09-06-2011 16:43
SV kan komme til å gjøre seg irrelevant som parti for mange om lederne ikke lytter til lokaldemokratie t...er det slik at avgjørelsen er tatt uten å gå i dialog med de som er kritiske til prosjektet?
#4 Bjørn Kjensli 09-06-2011 17:11
Jeg har sans for kunst og kunstneriske uttrykk i landskapet. Det kan gi en ny dimensjon til det å være ute i landskapet for å gå tur eller trene. Viser bare til Kistefossen på Jevnaker med Christian Sveaas i spissen. Likevel synes jeg dette prosjektet høres litt mindre tiltalende ut og ikke minst ved å tenke gondolbane inn i området. Da plutselig blir bruken og belastningen av området mangedoblet og effekten på lokalbefolkning en tilsvarende mindre.
#5 T.B. Hansen 09-06-2011 17:12
Dette dreier seg om et lite, gjenstående område av relativt «uberørt natur» i et større parkområde som er sterkt utsatt for slitasje.
#6 Nell Gaalaas-Hansen 09-06-2011 17:33
Hvilken god begrunnelse har flertallet i kommunestyregru ppa for å si ja til dette. Syns det virker helt vanvittig
#7 Ivar J 09-06-2011 17:34
#8 Tor Bach 09-06-2011 17:37
Jaja, der forsvant min stemme. Dette er en helt utilbørlig privatisering av et offentlig friområde.
#9 Anne Engahjerte 09-06-2011 19:14
Det må ALDRI bli noen skulpturpark i Ekebergskogen.. ..navnet sier seg sjøl - deteren skog, ikke en park. En skog har trær, planter, stier, fugler og andre levende vesener, fred og ro, en park med skulpturer har ja, trær og kanskje blomster også, og fugler og andre levende vesener...men asfaltstier og daue steinmonstre som ingen skjønner hva er, og hvor kommer det til å bli av freden og skogens ro? Den forsvinner, og vi sitter der med et område som ser striggla og flotters, for fint ska're værra, for ALLE turista. Nei pokker heller, vi... Oslo folka skal ha EkebergSKOGEN for å komme og finne fred og skogens ro NÅ OG FOR ALLE TIDER!!!!!!!!!!
#10 Hans Olav Fjeldstad 09-06-2011 19:15
Ser at Marianne Borgen nok en gang løper herrefolkets ærend. Trist!
#11 Dag Robin Simonsen 10-06-2011 00:16
dessverre helt enig med Hans Olav over her
#12 Tor Bach 10-06-2011 00:17
Her har man altså noe så sjelden som en rådyrstamme i sentrum av en by, og en gang har jeg til og med møtt en elgku der oppe. Med taubaner, skrekkstatuer og ti ganger så mange folk, kan vi nok si farvel til denslags. At SV kan si ja til dette synes jeg bare er helt fryktelig.
#13 Roar Clausen 10-06-2011 02:50
Det blir stadig vanskeligere å opprettholde medlemskapet i SV. Kvinneskulpturp ark i Ekebergskogen kan vel ikke påstås å høre til blant SVs verdisaker. Har disse skulpturene samme stil som den i Folketeaterpass asjen? En stemme til Arbeiderpartiet vil bli et alternativ ved høstens valg.
#14 Kyrre Linné Kausrud 10-06-2011 07:40
Tor Bach sa det jeg ville sagt. Makan. Nei, Tore hadde rett.
#15 Tor Bach 10-06-2011 08:03
Ivar: Hva er det egentlig for slags møkkete dealer dere er med på? Nå har SV skyldt på AP for alt som har gått galt i regjering, men dette er deres eget vedtak! Forklar dette for oss: facebook.com/.../...
#16 Ivar J 10-06-2011 08:08
Tor: jeg er ikke den rette til å svare deg/begrunne bystyregruppas/ fylkesstyrets vedtak, da jeg har vært med i mindretallet i saken og ikke har ønsket dette prosjektet.
#17 Camilla 10-06-2011 09:33
Ivar,

Vi velgerne blir nødt til å si vår mening til valget, men da er det antageligvis for sent for Ekebergskogen. Ringnes sin avtale med Oslo Kommune er ikke en gave, han skal eie skulpturene for all tid og kan ta dem tilbake etter 25 år. Hvorfor kommer ikke dette frem? Det sies jo at dette er en generøs gave, men gaver gir man jo bort for godt!
Jeg mener dette er en økologisk , politisk og menneskelig tragedie.
#18 Tor Bach 10-06-2011 10:50
Ivar: Ære være deg for det, men det forhindrer ikke at partiet blir stadig mer uspiselig i mine og mange andres øyne. Jeg tenkte at hva ledelsen driver med i regjering, som jaggu er krigersk og ille nok, skal ikke påvirke hvordan jeg stemmer ved lokalvalg, og så får man altså et vedtak som dette. Da ble min vei til sofaen på valgdagen kort. Jobben min består i å lære unge mennesker respekt for naturen. Skal jeg mene noe med det jeg gjør, betyr det at jeg ikke kan stemme på et parti som gjør noe sånn.
#19 Haakon 10-06-2011 10:53
Tor Bach :
Privatisering av et offentlig område?
Så HYSTERISKE dere er rundt dette ordet privatisering! Hør nå : Privatisering er å ta noe offentlig og selge det til det private slik at det private overtar tilbudet.
Her er skogen Oslo sin og den kommer til å bli Oslo sin. Det blir satt ut noen statuer og lagt lys til dem. Det er IKKE privatisering.

Rådystramme??? Blir rådyr skremt av statuer? Eller er det mennesker som skremmer dyrene ?
Om du mener at det er menneskene så argumenterer du nå for at folk bør bruke skog og utmark mindre i hensyn til dyra.
Om du mener det er statuene som skremmer så bør du lese deg opp litt!

Charlie :
Klosterenga? Det er jo kommunalt og kommunen må betale for det.
Det som skjer ved Ekebergresturan ten er at det er en kar som gir dette til Oslo i minimum 25 år. Det koster ikke kommunen noe og derfor kan man ikke sette det opp mot hverandre.
#20 Kjell 10-06-2011 13:31
synes det er svært skuffende at SV for tredje gang velger å støtte H/Frp mot de andre partiene når det gjelder det som skjer i Gamle Oslo/Bjørvika. Ideen om skulptur og gondolbane er i og for seg ikke ueffent men hensynet til eksisterende natur, friliuftsområde t og at Ekebergområdet er helt unikt mht. til skatter fra før jernalderen bør veie tyngre.
Har SV vært klar over at nåværende Ekebergområde ble skjenket til byens befolkning etter press fra Oslo Arbeidersamfunn på 1870-tallet? Som rekreasjons- og friluftsområde.
#21 Thomas Sandvik 10-06-2011 14:08
Jeg er helt enig med deg Ivar, dessverre kan nok dette vedtaket få betydning for hva jeg skal stemme i høstens valg.
#22 Trond H 10-06-2011 14:12
Jammen gjør SV politikk både uforutsigbart og morsomt. At vi urbaniserer enda et friluftsområde er trist for alle dem som verdsetter natur i naturlige former. Trist for alle dem som mener at naturen - selv om den er del av et kulturlandskap - gjør seg best uten inngrep i form av statuer, gondolbaner eller andre fremmedlegemer. Men du verden så morsomt for oss som liker politikk. Aldri har vel SV vært mer uforutsigbart. Grønt parti? Naturvern? Motstander av krig? Klima og bærekraftig utvikling? SV fornekter seg ikke. Hva blir det neste?
#23 Håkon 10-06-2011 15:32
Jeg tror Oslo SV endte opp på riktig standpunkt om
skulpturparken. Det er god sosialisme at rike deler med alle.
#24 Berit Berntsen 10-06-2011 15:52
For oss vaklere er dette hva jeg vil kalle en snubletråd. Svært beklagelig og enormt skuffende. Jeg fatter ikke hvordan de tenker.
#25 Berit Berntsen 10-06-2011 15:55
Fordi området ikke var så godt vedlikeholdt.
DET holder ikke ..
#26 Inger Johannessen 10-06-2011 16:49
Ære være deg for at du faktisk har satt deg inn i saken, dessverre svært trist at dine partifeller ikke har gjort det - og går inn for dette overgrepet både mot naturen og mot fremtidige generasjoners friluftsmuligheter.
Jeg håper at du kan prøve å gjøre ditt - selv om det dessverre, takket være Aftenpostens kampanjejournal istikk, høres ut som absolutt alt er opp- opp og avgjort.
Men igjen - takk for at iallfall én SV-politiker tok seg tid og lyttet, leste og tenkte selv!
#27 Tor Bach 10-06-2011 17:03
Den mangelen på vedlikehold er jo nettopp det som gjør området unikt, litt vilt og mystisk og med plass til dyreliv. Vi trenger ikke å regulere og frisere alt mellom himmel og jord. Tenk dere dette argumentet overført på Marka. Resultatet ville blitt katastrofalt. Her har vi et lite stykke Marka midt i byen, og det burde vi være fordømt stolte av.
#28 Ivar J 10-06-2011 17:07
Inger: takk for vennlige ord. jeg vil nok allikevel legge til at partifeller som har inntatt et annet standpunkt nok også har satt seg godt inn i saken, selv om vi har konkludert forskjellig.
#29 Finn 10-06-2011 17:18
det er like trist som dengang bystyregruppa i Oslo SV avga stemmer for slamdeponering ved Malmøya.

personlig er jeg enig i Anders Hergers artikkel i Dagsavisen der han ga uttrykk for prinsippet å gi offentlige arealer/det offentlige rom til en velbeslått person som skal realisere sien høyst personlige planer.

Tristere er det ta bystregruppa i miljøpartiet SV avslører manglene historiske, biologiske, og økologiske kunnskaper. I historisk sammenheng har Oslo hatt landets største biologiske mangfold, men det aller meste ligger under asfalt og betong. Ekebergskråning en, Bygdøy, Østensjøområdet miljøpark og restområder langs Oslos bekker og elver sørger for at Oslos biologiske mangfold fortsatt er blant landets største, men det lille verdifulle som er igjen, MÅ bevares. Ekebergskråning en må betraktes som en øy, avskåret fra en større helhet. Artene må derfor holdes vedlike/utvikle s i området/Ekebergskråning en. Når området blir mindre, vil arter som ternger plass, bli borte. Det biologiske mangfoldet krever plass. Det er masse forskning på dette. Da Ekebergskråning en allerede er en øy, er den spesielt utsatt.
Dersom publikumstilstr ømningen øker betraktelig, vil området i Ekebergskråning s ytre sone slites ned og det blir sårbare arter får enda mindre plass. Denne saken viser at flertallet i bystyregruppa ikke forstår enkle biologiske realiteter, og det er tankevekkendeav et parti som ynder å betegne seg som et miljøparti. Naturen har også en egenverdi.
Bystyregruppas medlemmer bør lese SABIMAS hjemmesider og professor Sigmund Hågvars bok: Norsk natur - farvel?
Disse enkle biologiske realiteter Må bystyregruppa lære seg med tanke på planarbeidet (finansetaten) som er satt i gang vedr Oslo 2030 - befolkningsvekst.
Arne Nevras formulering fra UT I NATUREN legger jeg ved til ettertanke: Naturen kan man ikke erstatte, den kan vi bare ta vare på.
Derved ikke sagt at vi ikke kan bygge ut i Oslo, men de mest verdifulle områdene må man kunne ligge unna.
#30 Cilje Alexandersen 10-06-2011 18:33
Med dette vedtaket mister Oslo SV mange velgere, undertegnede inkludert.
#31 benjamin 10-06-2011 19:30
Jeg ser nødvendigheten av en regulering, men desverre er forslaget som det ligger et negativt kompromiss som tar størst hensyn til at rikingen blir tilfredsstilt. Igjen inntar Oslo-gjengen i SV en småborgerlig posisjon. Godt jobba likevel, Ivar! :-)
#32 Karima Solberg 10-06-2011 19:47
Hei
Synes forslaget er tullete. Med hensyn til turisme ønsker mange å oppleve norsk natur det er et trekkplaster i seg selv. Den umåtlige vakre utsikten slår holmenkollen. Skal man gjøre noe der er det kanskje lurt å sette opp flere benker og en drikkefontene med vann. Vi har skulpturparker fra før og trenger ikke flere. Den vakre floraen,hester på tur i skogen, smale stier, utsikten og fuglesangen er opplevelser folk søker. Oslo er unik som kan tilby både urbane opplevelser og frisk natur, dette må vi verdsette og ivareta. Raserer man skogen er den tapt.
#33 Marit Bache 10-06-2011 20:52
Svært oppsiktsvekkend e at SV foretar en slags avgjørelse i denne saken og går aktivt ut i Aftenposten før saken er behandlet i byutviklingskom iteen, hvor også SV har representanter. Og det når det til og med er så stor uenighet internt som her refereres. Byutviklingskom iteen har nå invitert alle som har levert inn høringsuttalels e i offentlig høring om saken til å bli med komiteen på befaring i Ekebergskogen nå i juni og fremme sine synspunkt og da særlig nye momenter i saken. At SV ikke venter med sin avgjørelse til de har møtt til denne befaringen, hørt alle innspill der og også diskutert saken med de andre medlemmene i byutviklingskom iteen er rett og slett utrolig. Jeg tror dette sterkt vil svekke tilliten til SV både som demokratisk organisasjon, men ikke minst som miljøparti. Grundighet på alle nivå, god tid til alle sakens sider, er det en slik viktig miljøsak fortjener. Det er vanskelig å forstå hvorfor det hastet med å flagge noe i denne saken offentlig. Min mening er at hver og en av våre folkevalgte nettopp er valgt av folket og derfor også først og fremst ansvarlig overfor dem, ikke overfor partiet. Derfor kan Ivar Johnsen og andre stemme mot denne premature avgjørelsen med god samvittighet om de ønsker det. Les mine to artikler i Dagsavisens Nye meninger: Matematikk i Ekebergskogen og Viktig miljøsak for hele Oslo.
#34 Terje Karlsen 11-06-2011 01:30
Det er stor uenighet innad i SV om denne saken tydeligvis. Og tom. Ivar Johansen har større lojalitet mot partiet fremfor det han selv mener er RETT -- og stemmer i mot egen overbevisning.

Dersom SV ønsker park -- hvorfor kan de ikke heller gjøre om en parkeringsplass ? Å gjøre skog om til park er bakstreversk, gammeldags. Det finnes så mange parkeringsplass er, så mye asfalt og betong i denne byen, men allikevel er det skogen som skal ned.

Og hvorfor går SV så tidlig så hardt ut FOR denne parken når det er såpass stor uenighet innad? Dette er nødt til å slå ut på meningsmålingen e - håper jeg! - slik at partiet snur.

Hvilke partier ønsker da å la Ekebergskogen leve? Er det kun Rødt og MDG vi kan stole på i denne saken ved høstens kommunevalg?
#35 Terje Karlsen 11-06-2011 01:34
Klosterenga! Hvorfor ikke plassere statuene på den halvbygde parken på Klosterenga?
Det vil nok ikke Ringnes like, fordi da genereres ikke omsetning på restaurant og gondolbane, men kan hende folka i Gamlebyen/Galge berg syntes det ville vært kjekt å få gjort ferdig parken på Klosterenga?
Dette er kun steinkast fra Munchmuseet, som såklart skal få bli på Tøyen. To fine attraksjoner på østkanten!
SV: Kan ikke dere si ja til skulpturpark, med betingelse om at den legges til Klosterenga - OG at Munchmuseet blir? Da kunne dere fått sanka endel stemmer i øst.
#36 Pål 11-06-2011 10:46
Enig i at de skulpturene ikke bør settesopp akkurat der, selv om de tross alt ikke støyer eller forurenser. Oslo har altfor lite grønne lunger som det er. Kande ikke settes foran operaen eller oppå operataket? Da kan flere kose seg med dem; operaen er jo blitt en turistmagnetav dimensjoner. Kanskje en av dem kan stå på Jernbanetorget og klappe tigeren på hodet?
#37 Ola 12-06-2011 00:47
Hei, min private mening er vel at det skal gode grunner til for å bygge ut mer bynatur i Oslo. Det måtte være at det i neste omgang bidrar til at mer natur bevares som fri natur, ved at flere kommer nær naturen. Men, den sammenhengen må sannsynliggjøre s først.
#38 Camilla Williams 12-06-2011 22:20
Jeg vil oppfordere alle som vil bevare Ekebergskogen å gi sin underskrift på: www.folkeaksjonen.wordpress.co m
På Facebook: Folkeaksjon for bevaring av Ekebergskogen
Vi er ikke i mot kunst, men mener det er mange andre steder i Oslo som trenger såkalt forskjønning. Vi vil bevare skogen urørt for fremtidige generasjoner og dyreliv. Ivar, det er mange som er skuffet over SV nå. Vi hadde håpet på støtte av dere.
#39 Kari 14-06-2011 12:26
Hvorfor er ingen opptatt av å belyse kvaliteten på kunsten som skal settes opp i denne parken? Jeg synes prosjektet virker interessant, men savner objektive vurderinger i diskusjonen. Det er ikke et argument at Ringnes er rik, og dermed ikke burde få realisere prosjektet sitt. Ellers i verden er det ofte et problem for tilgjengelighet en av kunst for "vanlige" folk at den som regel eies av private samlere og aldri blir delt med offentligheten.
Nå vet ikke jeg akkurat hva samlignen til Ringnes består av, men det burde i det minste inngå i diskusjonen om kunsten han eier er interessant for Oslos befolkning eller ei.
Det er bare fint synes jeg, at flere vil ta turen til Ekebergskogen, og ikke noe man nødvendig vis behøver å bli sur for.
Jeg synes også at det er bortkastet å la en sak som dette avgjøre hva man stemmer på. Det finnes viktigere politiske kampsaker i dette landet enn denne.

You have no rights to post comments