Miljø og kollektivtrafikk

Nei til eget klima- og enøkforetak

Ikke eget klima- og enøkforetak"Å la den gamle ENØK-etaten gjenoppstå som eget kommunalt foretak kan ikke være særlig klokt. Virksomheten har en helt naturlig plass innenfor Bymiljøetaten, og jeg kan i byrådssaken ikke finne et eneste faglig argument for hvorfor den skal skilles ut av den nyetablerte fagetaten. Det virker litt som om Byrådets overordnede tanker om etatsorganisering er litt hopp og sprett," sa jeg bl.a. da bystyret behandlet dette onsdag.

Og jeg utfordret de borgerlige partiene på åpne styremøter i foretaket, da dette flertallet i finanskomiteen gikk i mot åpne styremøter: "I en sak tidligere i dagens bystyremøte argumenterte finanskomiteens borgerlige flertall for at "i kommunale foretak som overveiende er preget av forvaltningspreget virksomhet, bør åpne styremøter kunne være hovedregelen."

Som jeg sa: "Her har dere nettopp et slikt foretak. Ikke mye forretning, kommers og konkurranse her. Jeg håper jo reelt at Høyre, Fr.P og Venstre mener det de sier i finanskomiteens innstilling i sak om høring om endringer i kommuneloven. Er dere for åpne styremøter i forvaltningspregede foretak så får dere også stemme for det."

De borgerlige partier snudde, og hovedregelen blir derfor at styremøtene skal være åpne.


Oslo bystyre  28. sept. 2011
Ivar Johansen, SV

Sak Opprettelse av klima- og enøkforetak i Oslo kommune

Ordfører,

Bare noen korte kommentarer:

Fra vår side har vi støttet hovedbudskapet i etatsreformen, i dens uttalte målsetting om å redusere antallet småetater og skape større og mer robuste etater. Den målsettingen er bra, uten at jeg nødvendigvis er sikker på om alle konkrete endringer har vært kloke.

Men, å la den gamle ENØK-etaten gjenoppstå som eget kommunalt foretak kan ikke være særlig klokt.  Virksomheten har en helt naturlig plass innenfor Bymiljøetaten, og jeg kan i byrådssaken ikke finne et eneste faglig argument for hvorfor den skal skilles ut av den nyetablerte fagetaten.  Det virker litt som om Byrådets overordnede tanker om etatsorganisering er litt hopp og sprett.

Fra SVs side stemmer vi i mot å skille ut denne virksomheten.

Så til spørsmålet om åpne møter i foretakets styre, som SV og Ap foreslår. I en sak tidligere i dagens bystyremøte argumenterte finanskomiteens borgerlige flertall for at "i kommunale foretak som overveiende er preget av forvaltningspreget virksomhet, bør åpne styremøter kunne være hovedregelen."

Ja, vel. Her har dere nettopp et slikt foretak. Ikke mye forretning, kommers og konkurranse her.  Jeg håper jo reelt at Høyre, Fr.P og Venstre mener det de sier i finanskomiteens innstilling i sak om høring om endringer i kommuneloven. 

Er dere for åpne styremøter i forvaltningspregede foretak så får dere også stemme for det.

Les byrådssaken
Les fra bystyrebehandlingen

Følg meg på Twitter eller Facebook

You have no rights to post comments