Miljø og kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk-byråkrati må kuttes

Byråkratisk kollektivtrafikk-byråkrati må kuttesKollektivtrafikken i Oslo omsetter for fem milliarder kroner i året og frakter flere hundre tusen mennesker hver dag. Men internt preges den kompliserte organisasjonen av uklare ansvarsforhold, krangling og anklager om vennskapsbånd og inkompetanse.

Mens Ruter skal kjøpe kollektivtrafikk på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus, har Kollektivtransportproduksjon AS ansvaret for utføre selve transporten og vedlikeholde materiellet. En annen organisasjon med navnet Oslo Vognselskap er eier av trikk- og T-banevognene.  Disse må samarbeide godt for å få systemet til å fungere optimalt. Men det gjør det ikke, viser dokumentasjon Aftenposten har fått tilgang til.

Et sentralt problem er at de mange organisasjonene mangler klare skillelinjer, noe som gjør at ansvarsområdene blir uklare.  Oslo kommune bruker 13 millioner kroner årlig på å administrere et ad hoc-selskap (Oslo Vognselskap)  som skal leie ut T-bane- og trikkevogner til seg selv, noe som har ført til misnøye i deler av organisasjonen, skriver Aftenposten.

Det er tidligere utredet, og dokumentert, at kollektivselskapene årlig kunne spart 55 millioner på å gå bort fra den byråkratiske bestiller-/utførerorganiseringen. Men bystyreflertallet Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har hårdnakket holdt fast ved dette byråkratiet som sløser bort millioner som kunne vært brukt til å skape et bedre tilbud for de reisende.

Bystyret bør nå skjære igjennom og, ved budsjettbehandlingen, kutte overføringene til kollektivselskapene med 55 millioner, som et tydelig signal om at her skal det ryddes i selskapsstruktur og byråkrati.


Les dagens artikkel i Aftenposten
Les om de 55 årlige millionene som sløses bort

Kommentarer   

#1 Per-Arne 19-11-2011 15:35
En artikkel til ettertanke og som jeg absolutt etterlyser en kommentar fra Høyre og Fremskrtiispart iet på.

You have no rights to post comments