Miljø og kollektivtrafikk

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkrati

Politikerskapt kollektivtrafikk-byråkratiTa en titt på nedenstående notat fra Byrådet til bystyrets finanskomite.

For få år siden var Oslo kommunes engasjement i kollektivtrafikken samlet i 2 selskaper. I dag er dette spredd over hele 22 selskaper. Selskaper som kjøper og selger tjenester til hverandre, konkurrerer med hverandre, krangler med hver andre, som hver har sitt toppbyråkrati.

Tror du dette skaper bedre og mer effektive tjenester? Naturligvis ikke. Dette er et politikerskapt byråkrati som særlig Fremskrittspartiet og Venstre elsker.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite.

Kommentarer   

#1 kjell weihe 19-02-2012 12:32
Som Rema1000 jo har som slagord: "hvorfor gjøre det komplisert når det kan gjøres enkelt ?". Jeg mener at hele
kollektivsystemet bør samles i ETT selskap og kostnaden tas
via skatteseddelen. På den måten frigjør vi byråkrater,det
blir lettere og administrere og gjøre vedtak. Dessuten blir
det lettere og styre kollektivtrafik ken opp imot bilkjøring.
Dvs. at mijøet også kunne tjene på det.
#2 John 19-02-2012 13:15
Utfordringen er å få flere til å få det klart for seg hva "privatisering" er i virkeligheten.
Privatisering: kanalisering av statlige og kommunale resurser ned i private lommer.
Metodene dette gjøres på er satt sammen av så mange elementer at mannen i gata ikke klarer å se sammenhengen, og store deler av norsk næringsliv nå er tuftet på å spise av lasset uten å skape varige verdier.
#3 John 19-02-2012 13:19
I en slik setting har kollektive transportmidler dårlig vekstgrunnlag, resurser som sprøytes inn i dagens kollektivtransp ort gjør bare at det selvgående privatiserings systemet vokser seg større.

You have no rights to post comments