Miljø og kollektivtrafikk

Frigi kollektivtrafikkdata

Frigi kollektivtrafikkdataFriskt - og så langt jeg kan se; klokt - innbyggerinitiativ til Oslo bystyre, begrunnet blant annet slik:

"Når offentlige data deles som ønsket med kommersielle aktører får publikum bedre tilgang på informasjon. Vi har en situasjon der forvalteren av Oslos kollektivinformasjon aktivt motsetter seg og trenerer deling av det offentlige datasettet."

Derfor foreslår Bjørn Tennøe og hans 300 medunderskrivere at bystyret skal vedta:

"1) Trafikanten skal dele sine trafikkdata med Google Transit i formatet GTFS.
2) Publisering til Googie Transit skal prioriteres foran ny- og videreutvikling av egne, konkurrerende
produkter, inklusive www.trafikanten.no ogTrafikantens mobilapplikasjoner.
3) Dataene skal deles så detaljert som mulig,. Alle relevant kollektivinfo som Google støtter (inklusive
plassering av holdeplasser, kollektivruter, planlagt tidspunkt for avgang fra holdeplass ihht. ruteplan,
sanntidsdata og prisinformasjon) skal gjøres tilgjengelig.
4) For å sikre en raskest mulig lansering av basisinformasjonen, skal det vurderes om informasjon om
holdeplasser og rutetider bør lanseres først, mens pris- og sanntidsdata lanseres i fase 2.
5) Trafikanten skal redegjøre for framdrift og eventuelle forsinkelser. Planlagte milepæler skal publiseres på Trafikantens nettsted.

Hva tenker mine bloggbesøkere om forslaget?

Les hele forslaget her

Kommentarer   

#1 Jonas 11-03-2012 10:12
Bare lurer litt på begrunnelsen.
#2 Jonas 11-03-2012 10:17
Leste vedlegget. Det hjalp. Takk.
#3 audunmb 11-03-2012 22:31
Hva med støtte for Open Street Maps? Google Maps er vel og bra, men kartdata som det offentlige betaler for burde være fritt tilgjengelig.

You have no rights to post comments