Miljø og kollektivtrafikk

Bilfritt sentrum innenfor Ring 1

Bilfritt sentrum innenfor Ring 1Ønsker du en mer tilgjengelig kollektivtrafikk?
Ønsker du bedre luft i Oslo?
Ønsker du en hyggeligere by?

Det er hovedsakelig veitrafikk som skaper dårlig luftkvalitet i Oslo. Når man utsettes for dårlig luftkvalitet svekkes helsen, både for friske og allerede syke mennesker. Luftkvaliteten vil bedres ved mindre veitrafikk. Bilfritt sentrum innenfor Ring 1 vil trolig bedre luftkvaliteten i sentrum.

Siden 2007 har det blitt mindre svevestøv i Oslo, men forurensingsforskriftens krav til nitrogendioksidkonsentrasjon er ikke i nærheten av overholdt. I to-årsperioden 2008–2010 ble det ved Oslo kommunes åtte målestasjoner for luftkvalitet målt 685 overskridelser i nitrogendioksidkonsentrasjon. I perioden var det en økning på 1924 % i antall overskridelser, altså ser allerede iverksatte tiltak ikke ut til å ha noen effekt. Dessverre finnes det ingen målestasjon innenfor Ring 1.

Siden 2005 har trafikkmengden i Oslo som helhet økt. Støyen fra denne trafikken er betydelig. Bilfritt sentrum innenfor Ring 1 vil bidra til å senke støynivået.

Fremkommeligheten for syklister og andre myke trafikanter vil også bedres med et bilfritt sentrum . Vareleveranser og kollektivtransport må tillates, men flere gågater og flere sykkelveier kan bygges ut. Fremkommeligheten for kollektivtransporten vil også bedres, som vil gi kortere reisetid, bedre punktlighet og mulighet for høyere frekvens. Dette er viktige parametere for folks valg av transportmiddel.

Jeg støtter Ungdomsrådet i Oslos opprop for bilfritt sentrum. Skriv under du også!

Kommentarer   

0 #11 Ola Hansen 18-04-2012 15:25
Men Haakon, sentrumshandele n i Oslo taper jo allerede i dag, MED biltrafikk, og halvfulle parkeringshus i sentrum. Å få et levende sentrum må vi altså få en annen kurs
0 #12 Haakon 18-04-2012 16:12
Er da løsningen å fjerne trafikken helt?
0 #13 Haakon 18-04-2012 16:56
I alle fall så ønsker nå Drammens tiltak for å få biler og folk tilbake til sentrum.
Du kan undersøke og dra erfaringer om du vil.

Husk også dette miljøaspektet : Innenfor ring 1 bor det lite folk. Om man flytter trafikken til sentrene rundt byen så øker forurensingen der og det er jo i de nærområdene det bor folk....
0 #14 Haakon 19-04-2012 01:21
Anita.
Det jeg ser er at når bilene forsvinner forsvinner også folk.
Når du skal handle og har tunge poser. Tar du da offentlig transport (om du har bil,da)?
Svaret ligger i trafikken til kjøpesenterne. Tror du det er mange som tar offentlig transport dit? Hvor stor andel?

Spiller ikke noen rolle om byen er liten eller stor. Menneskelig adferd er lik, skjønner du.

Ingen har svart meg, Anita. Kanskje du vil :
Innenfor ring 1 bor det får mennesker. Og det er god lufting der siden det er nære sjøen.
Om man flytter trafikken til kjøpesenterne, f.eks. StorO, hvor det bor folk. Vil ikke da flere bli plaget av økt forurensing enn i sentrum?
0 #15 Anita 19-04-2012 12:35
Nei, Haakon, dine teorier om Oslo sentrum holder ikke mål. Topografi dreier seg om mer enn om man ligger nær sjøen.

Ta gjerne Bergen som eksempel. Ja, sentrumskjernen ligger ved sjøen, men viktigere: omkranset av de sju fjell. Nede i gryta blir da forurensninga liggende.

Oslo har noe av det samme. Noen dager ligger forurensninga som et lokk over sentrum.

Dine teorier om utlufting holder derfor ikke mål.

Legg til kommentar