Miljø og kollektivtrafikk

Fjern søppel i det offentlige rom

Fjern søppel i det offentlige romJørn Aas er prisverdig opptatt av  forsøpling i det offentlige rom, og i henvendelse til alle bystyrets medlemmer skriver han bl.a.:

"Det er dessverre mye som tyder på at Oslos befolkning er Europa-mestere i å slenge fra seg personlig søppel. Byen nærmest flyter over av søppel, særlig utenfor bykjernen. For i motsetning til i sentrumsgatene og parkene, så rydder Oslo kommune søppel på mange av disse stedene bare etter sterk oppfordring fra folk som "klager". Ifølge Bymiljøetaten finnes det i dag ikke ressurser til å rydde slik kommunens egne ansatte gjorde tidligere.

Det er selvfølgelig først og fremst en skam at så mange slenger fra seg søppelet sitt. Men det er også en skam at når situasjonen er som den er, at vi ikke har politikere som evner og tør å sørge for at byen holdes ryddig. Øk skattene, ansett folk til å rydde, gi bøter – hva som helst – inntil folk lærer.

I den sammenheng er det fullstendig galskap at byens politikere, med så mange uløste oppgaver, nå på alvor vurderer å bruke hundrevis av millioner kroner ved å si ja til OL i 2022, ja kanskje milliardbeløp når alle overskridelsene som 100 prosent sikkert kommer også regnes inn.

Jeg oppfordrer Oslos politikere til å ta til fornuften, og benytte kommunens penger der de virkelig trengs!"

Ja, han har helt rett. Det handler om å proritere, og ta forsøpling av det offentlige rom på alvor. Ansvarlig forsøplingsbyråd er Venstres Ola Elvestuen. Fortell ham hva du mener.


Hei

Det er dessverre mye som tyder på at Oslos befolkning er Europa-mestere i å slenge fra seg personlig søppel. Byen nærmest flyter over av søppel, særlig utenfor bykjernen. For i motsetning til i sentrumsgatene og parkene, så rydder Oslo kommune søppel på mange av disse stedene bare etter sterk oppfordring fra folk som "klager". Ifølge Bymiljøetaten finnes det i dag ikke ressurser til å rydde slik kommunens egne ansatte gjorde tidligere.

Bare på et svært begrenset område langs Alna-elva nedenfor Bryn plukket min samboer og jeg på få dager 16 sekker med søppel (mest plast) og en del annet skrot. (se vedlagte bilde).  Minst like mye kunne vært plukket mange områder i byen. Nesten uansett hvor i Oslos friluftsområder og langs byens elver vi går, så flyter søppelet. Ja selv i og ved naturreservatene i Oslo og omegn så flyter det med menneskelig søppel.

Det er selvfølgelig først og fremst en skam at så mange slenger fra seg søppelet sitt. Men det er også en skam at når situasjonen er som den er, at vi ikke har politikere som evner og tør å sørge for at byen holdes ryddig. Øk skattene, ansett folk til å rydde, gi bøter – hva som helst – inntil folk lærer.

I den sammenheng er det fullstendig galskap at byens politikere, med så mange uløste oppgaver, nå på alvor vurderer å bruke hundrevis av millioner kroner ved å si ja til OL i 2022, ja kanskje milliardbeløp når alle overskridelsene som 100 prosent sikkert kommer også regnes inn.

Jeg oppfordrer Oslos politikere til å ta til fornuften, og benytte kommunens penger der de virkelig trengs!

mvh

Jørn Aass

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev

Legg til kommentar