Miljø og kollektivtrafikk

Eksospakke 3. Nei takk!

Eksospakke 3? Nei takk!"Oslopakke 3 har blitt ei pakke for mer eksos, kø og kaos – ikke for mer kollektivtrafikk og et bedre miljø!

Det aller viktigste kollektivprosjektet i Oslo er byggingen av en en ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. En ny tunnel er helt avgjørende for å sikre økt kapasitet på t-bane-linjene, med flere avganger og flere sitteplasser. I det reviderte forslaget til Oslopakke 3 er det bare satt av 500 millioner til ny t-banetunnel, mens den vil koste mellom 10 og 15 milliarder. Ny t-banetunnel er skjøvet ut i det blå. Til gjengjeld vil Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre bruke 25 milliarder på E18. Det er privatbilismen som prioriteres," skriver Per Østvold blant annet i dette gjesteblogginnlegget.


Eksospakke 3? Nei takk!

Av Per Østvold

Styringsgruppa for Oslopakke 3-samarbeidet har blitt enige om en revidert avtale og et handlingsprogram for perioden2013 – 2016. I Oslo har forhandlingsutvalget bestått av representanter for Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. De har blitt enige med Akershus fylkeskommune om ei pakke som først og fremst prioriterer store veiprosjekter i og rundt Oslo-området. Det har blitt ei pakke for mer eksos, kø og kaos – ikke for mer kollektivtrafikk og et bedre miljø!

Trikser med tallene

De tre samarbeidende partiene gjør mange forsøk på å skjule det reelle forhandlingsresultatet. Samferdselsbyråd i Oslo, Ola Elvestuen (V), hevder at kollektivandelen i planen nå er på hele 60 prosent, en økning fra 38 prosent i forrige plan.  Men det er en grov fordreining av sannheten. I virkeligheten er de største og mest kostnadskrevende veiprosjektene (E18 Vestkorridoren og E6 Manglerudprosjektet) tatt ut av planen og har fått egen finansiering ved at det skal opprettes nye bomstasjoner hvor bomavgiftene øremerkes disse to veiformål. Det er bare på den måten regnestykkene kan settes opp slik at det ser ut som om mer av Oslopakke 3-pengene skal brukes til kollektivtrafikk.

Ved å se på totalkostnadene for planlagte vei- og kollektivprosjekter i Oslo for perioden 2008 – 2032, finner vi ut at kollektivprosjektene utgjør bare 39 prosent. I Akershus vil kollektivtiltakene bare utgjøre vel 26 prosent i samme periode. Det er frekt av Ola Elvestuen fra Venstre, Rune Gerhardsen fra Arbeiderpartiet og Eirik Lae Solberg fra Høyre å framstille Oslopakke 3 som ei kollektivpakke!

Oslo må satse kollektivt

Ingen storby i Europa vokser like raskt som Oslo. Vi kan forvente oss en befolkningsvekst på mer enn 200 000 mennesker innen 2030. I 2040 kan det bo 1,6 millioner mennesker i hovedstaden. Det vil medføre sterk trafikkvekst. Uten storstilt satsing på kollektivtransport, vil dagens kø- og miljøproblemer bli uutholdelige for hovedstadens innbyggere.

Det aller viktigste kollektivprosjektet i Oslo er byggingen av en en ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. En ny tunnel er helt avgjørende for å sikre økt kapasitet på t-bane-linjene, med flere avganger og flere sitteplasser. I det reviderte forslaget til Oslopakke 3 er det bare satt av 500 millioner til ny t-banetunnel, mens den vil koste mellom 10 og 15 milliarder. Ny t-banetunnel er skjøvet ut i det blå. Til gjengjeld vil Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre bruke 25 milliarder på E18. Det er privatbilismen som prioriteres.

Det er bra at Lørenbanen er sikret finansiering. Men uten bygging av ny t-banetunnel og baneforlengelser til Ahus og Fornebu, er Oslopakke 3 først og fremst et program for de store veiprosjektene.

I regjeringens klimamelding slås det fast at trafikkveksten i de store byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Oslopakke 3 har dessverre en helt annen profil!

Noen fakta

Oslopakke 1

Den første Oslopakka ble vedtatt i Stortinget i 1988 for å sette fart på flere store vegprosjekter i Osloområdet, blant annet Festningsstunnelen, Vaterlandstunnelen og Ekebergstunnelen, samt de store vegkryssene på Ryen, Sinsen og Storo. Pakka hadde en samlet prislapp på 15 milliarder i 1997-kroner. For å bidra til finansieringen, ble bomringen i Oslo opprettet.

Oslopakke 2

I 2000 vedtok Stortinget ei ny finansieringspakke på nær 19 milliarder i 2004-kroner. Målet var å få fart på kollektivtrafikkutbyggingen i Oslo og Akershus, først og fremst ved utbygging av t-baneringen og dobbeltspor på jernbanen mellom Skøyen og Asker.

Oslopakke 3

Oslopakke 3 ble vedtatt i 2008 som en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakka har ei  ramme på 59 milliarder kroner 2009-kroner fram til 2028, og skal finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. Samtlige partier, inkl. SV og Frp, stilte seg i 2008 bak Oslopakke 3 og bruken av bompenger til drift av kollektivtrafikk.

Nye rapporter

I slutten av 2011 kom sluttrapporten for «Grunnlag for langsiktige prioriteringer (GLP) -  Oslopakke 3». Samtidig kom nye økonomiske analyser som viste at Oslopakke 3-kostnadene vil sprekke med minst 40 milliarder kroner. Enten må det mer penger inn i pakka, eller store prosjekter som ny E18 gjennom Asker og Bærum eller ny t-bane til Ahus og Fornebu må utsettes eller skrinlegges. Samtidig viser nye beregninger at Oslo vil få en befolkningsvekst på minst 200 000 mennesker fram til 2030, og at utbygging av kollektivtransporten må øke dramatisk.

Nye forhandlinger

I 2012 startet nye forhandlinger om finansiering av de gjenstående prosjektene i Oslopakke 3. Byrådet i Oslo oppnevnte byråd Ola Elvestuen (V) og bystyrerepresentantene Rune Gerhardsen (A) og Carl I. Hagen Frp) til å forhandle med Akershus fylkeskommune om prioriteringer og finansiering. Carl I. Hagen trakk seg fra forhandlingsresultatet og ble erstattet av  Eirik Lae Solberg fra Høyre.  Forhandlingsresultatet forelå 24. mai, og skal behandles i Oslo bystyre og i Akershus fylkesting i juni 2012

Revidert Oslopakke 3

Den reviderte forslaget til ny Oslopakke 3 ble lagt fram 24. mai og er framforhandlet av representanter for partiene Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre i Oslo, og av representanter for partiene Høyre og Arbeiderpartiet i Akershus. Totalkostnadene er på vel 107 milliarder kroner i perioden 2008 – 2032.

Les mer om forhandlingsresultatet hos Statens Vegvesen
Les Kollektivkampanjens synspunkter på dette
Les Natur og Ungdoms synspunkter på dette
Les Putsjs gjennomgang av Oslopakke 3
Les kravet fra ni organisasjoner, som naturlig nok nå er skuffet

Kommentarer   

0 #11 Haakon 02-06-2012 06:24
Og - Anita.
Jeg vet det blir mye her nå - men bare litt opplysning. Nå feirer vi Bergensbanen 100 år.
Visste du at reistetiden nå er lik med på 60 tallet?
Banen er riktignok ikke satset på og ikke gjort noe med. Men, vi har mer moderne vogner og krengetog som kan kjøre fortere.
Hvorfor er da togene like trege og mindre konkurransedykt ige med tog?

Jo - NSB måler og rapprterer forsinkelser. Så - de legger inn slack for at om noe skjer så kan de ta det inn underveis og ikke være forsinket.
Altså : De kjører for tregt med vilje for at statistikken skal se bra ut - ikke for at passasjerene skal komme fortest mulig frem eller konkurrere med fly.

Sånn er det. For dem som vil ha det slik.
0 #12 John Sandvik 05-06-2012 13:02
Det eneste som vil hjelpe er å få ned folketallet.
Alt annet går ut på å presse inn flere inntektskilder for de som påstår at de tyner folk for miljøets skyld.
I et samfunn basert på evig vekst, er det hykleri og bortkastet energi å snakke om hensyn til miljøet.
Færre mennesker = mindre eksos :-)
0 #13 Haakon 05-06-2012 16:31
John
Du kan da ikke regulere hvor folk skal bo!
Er du ikke for et fritt land?

Det har vært plass til vekst før og det er plass enda.
Som jeg skrev over : Bygg ny jernabane til Hønfoss som reduserer tiden fra 1t 35 til 20 minutter.
Da vil folk bosette seg der - redusere trafikken i Oslo og prispresset reduseres.

Merkelig nok er det ingen her fra miljøpariet SV som syns dette er en god ide.
Hvorfor? Miljø for dem er en fordekt unnskyldning for inntekter. Ønsker ikke bruke penger på det.

Legg til kommentar