Miljø og kollektivtrafikk

Nasjonalpark i Østmarka

Nasjonalpark i ØstmarkaØstmarkas Venner har nylig fremmet forslag om å opprette en nasjonalpark i indre deler av Østmarka.

De viser til at i Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette er siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom Markaloven. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene slik de er i dag blir tatt vare på for kommende generasjoner. Dagens friluftsliv vil fortsette.

Dette er et flott initiativ, og bør støttes.

Les en presentasjon av forslaget
Les notatet - En nasjonalpark i de indre deler av Østmarka
Se kart for verneforslag

You have no rights to post comments