Miljø og kollektivtrafikk

Miljøpartiet Venstre

Miljøpartiet VenstreI dagens beretningsdebatt i bystyret utfordret jeg partiet Venstre på dette:

Venstre - utenfor Byrådet - har alltid vært høye og mørke og skrytt av at de har fått til mye på kollektivtrafikk i Oslo. Og det er riktig at Venstre her - sammen med SV - har vært en pådriver.  Dog må jeg minne om at alt er blitt vedtatt av et enstemmig bystyre.

Men så når Venstre på slutten av fjoråret kommer inn i Byrådet, og får det direkte byrådsansvar, merker vi en betydelig endring.

Nå øker kollektivprisene mer enn tidligere, og ikke minst: nå nedlegges og kuttes det i eksisterende ruter.

Er det slik at vi nå med Venstre med samferdselsbyråden har begynt på de sju magre årene for kollektivtrafikken? Og - for å forskuttere bystyredebatten neste uke: mens vi til nå har hatt en Oslopakke 3 med en relativt bra kollektivandel skal Venstre skaffe oss det Dagbladet på lederplass kalte Eksospakke 3?

Kommentarer   

#1 Karl Arthur Giverholt 06-06-2012 12:50
Oslopakke 3 hadde tidligere 40% kollektivandel, nå 60%. Så hvis den var relativt bra før, er den veldig bra nå. Se forøvrig Odd Einar Dørums tilsvar til Dagbladets leder: www.venstre.no/.../44116
#2 Ivar J 06-06-2012 13:02
Karl Arthur:

Prosenter hjelper lite for kollektivtrafik ken, de trenger harde penger. Når Venstre i Oslopakke 3 legger inn 500 millioner for å finansiere en T-banetunnel som koster minst 13 milliarder planlegges det kanskje ikke for realisering i dette århundre?

Motorveiene er Venstre(+Ap/Høy re)dog særs åpne for å finansiere og prioritere.
#3 Karl Arthur Giverholt 06-06-2012 18:26
Enig i at det er penger som trengs, men hverken Venstre eller noen andre hadde mulighet til å putte mer penger inn i Oslopakke 3. Sentrumstunnele n kan uansett ikke finansieres gjennom denne pakken, det kreves friske midler. Nå får man i hvert fall satt i gang. Men SV mener kanskje at man skulle droppet Lørenbanen, Kolsåsbanen, Grorudbanen, trikkeinnkjøp og infrastruktur på eksisterende T-baneskinner for å bruke alt på prosjektering?
#4 Ivar J 06-06-2012 21:20
Karl Arthur: Og hvorfor skal du sette en helt vital kollektivtrafik kdel som sentrumstunnele n opp mot andre gode kollektivtiltak ?

Du sier altså at sentrumstunnele n med en totalkostnad på 13 milliarder "kan uansett ikke finansieres gjennom denne pakken", mens det gigantiske bilprosjektet E18, til en prislapp på den nette sum på 25 milliarder er det for Venstre opplagt hører hjemme her. Det henger ikke på greip, og viser at Venstre - dessverre - prioriterer bil framfor kollektivtrafik k.
#5 Karl Arthur Giverholt 07-06-2012 15:25
SV har en virkelighetsfor ståelse her som gjør det litt vanskelig å fortsette diskusjonen, men jeg skal gjøre et forsøk. Oslopakke 3 har en lang historie. Den ble laget for å finansiere vei- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus, gjennom statlige tilskudd og bompenger. Staten har stilt diverse betingelser for de midlene den bidrar direkte med, blant annet øremerket noe til veiprosjekter, men har vært åpen for at mye av bompengene kunne prioriteres lokalt. Det var forutsatt fra stortinget at minst 25% skulle gå til kollektiv. Lokalpolitikere , blant annet fra Venstre, har jobbet for at mest mulig av veimidlene skulle gå til kollektivfelt og tunnelsnedsenkn ing av eksisterende veier, mens det spesielt fra Venstres side har vært viktig at kollektivandele n ble kraftig økt, til minst 50%. Som nevnt ble resultatet 60%. Det er Venstre meget fornøyd med.

Så registerer jeg at SV helst skulle tilsidesatt alle forutsetninger, betingelser og tidligere avtaler (som dere forøvrig var med å stemme frem), og begynt på nytt. Det kan dere gjerne mene i teorien, men om man skulle begynt der i virkeligheten, ville pengene fra staten formodentlig forsvunnet i samme slengen. Dette var altså reforhandlinger , som bygget på tidligere forlik men tok opp i seg enkelte endrede forutsetninger. Sentrumstunnele n har aldri vært tenkt finansiert gjennom Oslopakke 3, og det er urealistisk å tro at man kunne fått til det bare ved å prioritere annerledes. Skulle man tatt ut E18, ville det ikke blitt noen pakke i det hele tatt.

Jeg registerer også at SV liker å omtale denne pakken som om Venstre har laget den alene. Det er selvfølgelig hyggelig at dere har så stor tro på vår betydning, men Høyre og Arbeiderpartiet har også vært med i disse forhandlingene, med sine 42 av 59 stemmer i bystyret. SV av alle partier burde jo vite noe om hvor lett det er å dra Ap i klimavennlig retning. Resultatene man oppnådde var likevel gode nok til at Frp trakk seg fra forhandlingsutv alget i protest mot at det gikk med for mye bompenger til kollektivtiltak , og Oslo Høyre har på sine nettsider nærmest beklaget at de måtte gå med på dette.

Jeg har stor forståelse for at SV er frustrert over at dere gjorde et for dårlig valg til å få plass i forhandlingsutv alget, men å omtale Oslopakke 3, som innbærer en storstilt satsning på kollektiv, som en ren klimafiasko blir etter mitt syn bare symbol- og protestpolitikk .

You have no rights to post comments