Miljø og kollektivtrafikk

OBOS-sjefen: Vi trenger mer kollektivtrafikk

OBOS-sjefen: Vi trenger mer kollektivtrafikk"Da Groruddalen i sin tid ble bygget ut skjedde dette parallelt  med en massiv satsing på kollektivtrafikken fra Oslo kommunes side. Det ble bygget t-banelinjer på begge sider av dalen. Derfor ser vi i dag at 80 % av arbeidsreisene i Groruddalen skjer kollektivt. I Akershus har det ikke vært noen lignende satsning. Dette gjør at 70 % av dagens biltrafikk i Oslo kommer fra Akershus.

Selv om absolutt all planlagt kollektivutbygging i Oslo–regionen innen 2030 gjennomføres,  vil folk fortsatt stå som "sild i tønne" på både t-bane og tog, og sitte i lange bilkøer. Dette fordi de planene bare vil dekke halvparten av behovet som befolkningsveksten til Oslo, Akershus og de andre største byområdene i Norge vil skape. Lar man være å doble den planlagte innsatsen vil det medføre enorme kostnader årlig i form av store forsinkelser i trafikken og miljøproblemer. Bare køtiden i morgenrushet mellom Asker og Oslo vil øke fra 1 time og 9 minutter til 1 time og 37 minutter. For å unngå sammenbrudd i trafikken i årene fremover trengs det en kraftig satsing på kollektivtrafikken," skriver OBOS-konsernsjef Martin Mæland  bl.a. i denne artikkelen.


Vi trenger mer kollektivtrafikk

Av Marin Mæland, konsernsjef i OBOS

Folketallet i Norge vokser kraftig og vi passerte nylig fem millioner innbyggere. Det var da gått 37 år siden vi passerte fire millioner. Dersom folkeveksten fortsetter i samme tempo som den har gjort de siste årene, vil vi vokse med ytterligere en million i løpet av de neste ca 15 årene.

Statistisk sentralbyrå laget for 10 år siden en befolkningsprognose for alle landets kommuner. I følge middelalternativet som fremsto som det mest sannsynlige senarioet den gang, skulle Oslo pr. 1. januar 2012 ha ca 553 000 innbyggere. Utviklingen gikk imidlertid annerledes enn beregnet og Oslo hadde ved årsskiftet over 613 000 innbyggere, dvs. over 60 000 flere innbyggere enn standardprognosen.

Med en så stor befolkningsvekst som hele landet opplever og spesielt de større byene, har vi fra OBOS' side i flere år hevdet at boligbyggingen må økes kraftig og at det må gjøres noe med byggekostnadene dersom vi vil unngå at vi skal få en underklasse på boligmarkedet, spesielt blant våre mange innvandrere som nå hovedsakelig kommer fra Øst-Europa. Dersom befolkningsveksten i Oslo og Akershus fortsetter i samme tempo som nå vil befolkningen øke med 50 % i løpet av 20 til 30 år. Det er formidabelt. Å tenke seg at man skal bygge nok boliger til tilsvarende halvparten av dagens befolkning i Oslo i løpet av de neste 20 – 30 år er en stor utfordring. Men oppgaven er fullt løsbar dersom samfunnet vil prioritere å bygge nok boliger.

Men det trengs ikke bare flere boliger i de større byene. For at vi alle sammen skal kunne komme til og fra jobb hver morgen og kveld er det også helt nødvendig at det trengs en kraftig styrkning av kollektivtrafikken. At for eksempel veikapasiteten i gjennom og rundt hovedstaden skulle kunne økes med 50 % i løpet av de neste 20 til 30 årene anser vi som bortimot fysisk umulig. Fremtidens boligbygging må derfor planlegges i nær sammenheng med hvordan kollektivtrafikken skal løses. Da Groruddalen i sin tid ble bygget ut skjedde dette parallelt  med en massiv satsing på kollektivtrafikken fra Oslo kommunes side. Det ble bygget t-banelinjer på begge sider av dalen. Derfor ser vi i dag at 80 % av arbeidsreisene i Groruddalen skjer kollektivt. I Akershus har det ikke vært noen lignende satsning. Dette gjør at 70 % av dagens biltrafikk i Oslo kommer fra Akershus.

Aftenposten gjenga for ett år siden innholdet i en rapport som Urbanet og Civita hadde gjort for Kommunenes sentralforbund, KS. Denne rapporten slo fast at selv om absolutt all planlagt kollektivutbygging i Oslo–regionen innen 2030 gjennomføres,  vil folk fortsatt stå som "sild i tønne" på både t-bane og tog, og sitte i lange bilkøer. Dette fordi de planene bare vil dekke halvparten av behovet som befolkningsveksten til Oslo, Akershus og de andre største byområdene i Norge vil skape. Lar man være å doble den planlagte innsatsen vil det medføre enorme kostnader årlig i form av store forsinkelser i trafikken og miljøproblemer. Bare køtiden i morgenrushet mellom Asker og Oslo vil øke fra 1 time og 9 minutter til 1 time og 37 minutter. For å unngå sammenbrudd i trafikken i årene fremover trengs det en kraftig satsing på kollektivtrafikken.

I følge Ruter, som er det nye kollektivtrafikkselskapet for Oslo og Akershus, er det fullt mulig å bygge seg ut av fremtidens problemer. Men da må det bevilges enda flere milliarder til kollektivtrafikk enn det gjøres i dag. De økte bevilgningene ligger likevel innenfor realistiske rammer. Nøkkelen ligger hos Staten som i vesentlig større grad må prioritere å bruke penger på vei og bane i de strøk av landet der befolkningsveksten er sterkest. Men, bilistene må nok fortsatt finne seg i og stadig betale litt mer bompenger. Et bredere offentlig – privat samarbeid vil også kunne fremskynde utbyggingsplanene. Satsingen på kollektivtrafikk i Oslo-regionen må økes kraftig utover det som allerede er planlagt de neste 20 årene. Det vil gi store samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster.

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev