Miljø og kollektivtrafikk

Ola Elvestuen: Svar på brev!

Ola Elvestuen: Svar på brevIvar Børsheim, leder av Eldrerådet i bydel St. Hanshaugen, skriver til meg:

"Eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen har engasjert seg i å få 37-bussen tilbake i sin opprinnelige trasé. Vi har sendt e-brev to ganger til byråden for miljø og samferdsel med spørsmål om å få et møte, uten å få svar. Eldrerådet sendte så 5. juni brevet nedenfor, men har fortsatt ikke hørt noe. For oss eldre i bydelen er dette en viktig sak. Vi håper at hvis politikere engasjerer seg, kan det skje noe.

Jeg viser til brev fra Plan- og bygningsetaten datert 18. mai i år til Statsbygg og Politidirektoratet om gjenåpning av Akersgata for kollektivtrafikk. Eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen er sterkt opptatt av å få 37-bussen tilbake i sin gamle trassé. Dagens kjørerute er lite gunstig for eldre som vil bruke sentrum. Stoppestedene Akersgata og Stortorget er for oss spesielt viktige. Eldrerådene i de andre bydelene som trafikkeres av 37-bussen støtter oss i dette.
I hvilken grad engasjerer byråden og byrådet seg i å få fortgang i gjenåpningen? Eldre brukere av 37-bussen håper på en snarlig løsning."

Venstre i Oslo gikk for noen år tilbake til valg på slagordet "Du er sjefen". At det er innbyggerne som skal stå i sentrum, og en demokratisering av forvaltningen og kommunen. Første steg er da:

Svar på brev fra innbyggerne, byråd Ola Elvestuen!

Legg til kommentar