Miljø og kollektivtrafikk

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelse

Videoovervåking kan gi falsk trygghetsfølelseSporveisarbeiderne ber om videoovervåking av trikk og T-bane. Jeg tar debatten med dem, og i et debattinnlegg i medlemsbladet til Oslo Sporveiers Arbeiderforening skriver jeg bl.a.:

"Jeg tror den preventive virkningen er betydelig overdrevet.  De aller fleste grove voldshandlinger skjer på impuls. De er ikke planlagt. Derfor er det også rimelig at jeg ikke har sett noen dokumentasjon på at sinnslidende eller rusede personer i forkant av slike handlinger foretar forhåndskartlegging av hvorvidt det er videoovervåking utenfor skjenkestedet, i den aktuelle gata eller på bussen.

På bussene har nok det å fjerne billettsalget, og dermed penger, hatt større betydning som forebyggende tiltak, enn videokameraene.

Videoovervåking gir oss ofte en falsk trygghet, og skal det ha nevneverdig forebyggende effekt er det enormt ressurskrevende," skriver jeg blant annet.

Les artikkelen min i sporveisarbeidernes medlemsblad