Miljø og kollektivtrafikk

Pådyttet reklamestøy

"Svenskepriser på SIBA". I en lengere periode måtte hundretusener av Osloborgere i går ettermiddag la seg forstyrre av et fly som fløy over Groruddalen - og de sentrale deler av Oslo - med et svært reklamesegl etter seg.

Vi i Groruddalen tar selvsagt den støy legehelikopteret til A-hus skaper. Litt motvillig har vi også måttet akseptere at Groruddalen (det mest befolkede boområde i Norge) store deler av dagen er innkjøringsområde for flyene til Gardermoen. Men hvorfor skal vi også måtte akseptere den form for støyforurensning som reklamefly representerer?

Politivedtektene for Oslo fastslår at: "Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet og/eller søke eventuell berørt kommunal myndighet, jf. kommunal veileder, hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden. Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel."

Politivedtektene regulerer ikke luftrommet. Lufta er for alle, heter det. Men skal det også være slik at lufta fritt skal brukes i kommersielle sammenheng når det påfører hundretusener av beboere helt unødvendig støy?

Kommentarer   

#1 Eva Haga Rogneflåten 03-07-2012 08:23
Dårlig reklame, spør du meg. Både støy og forurensende. Burde ikke vært lov lengre.
#2 Haakon 03-07-2012 12:16
Lovene må fattes sentralt, og jeg er sikker på at du har venner i regjeringen, Ivar.
#3 Morten, Grorud 03-07-2012 17:53
I dag har flyet igjen hatt lengere aktivitet i lufta med sitt reklamesegl. Det bør ikke være tillatt med slik støyforsøpling.
#4 Ivar J 05-07-2012 17:25
Haakon: er du sikker på at dette ikke kan løses lokalt, og med de bestemmelser som i dag foreligger og som ivaretas av lokale myndigheter? ellers hyggelig at du har stor tiltro til den rødgrønne regjering

You have no rights to post comments